———————— 17.12.2012 – Prihod 5-dimenzionalnega Sonca in povezava 3 Sonc

rose

Akasha, sept. 2012

Jezus je rekel: ‘Za mano bodo prišli tisti, ki bodo delali večja dela kot jaz. In imenujem jih Nedotakljivi (Untouchables).’

Jezus je govoril o današnjem času dviga v 5D oz. Vstajenju v vso Kristusovo Popolnost. Ko enkrat dosežete to, se vas ne more več dotakniti nobena sila in zakon materialnega sveta oz. sveta dvojnosti. Kdor resnično stopa po Poti Vstajenja, bo dosegel to.

Smo na pragu začetka 7. Zlate Dobe, ko bo v našem osončju začelo sijati 5D Sonce. To se bo začelo 22. decembra 2012. To je prvi dan Nove Zlate Dobe – Dobe Kristusove Zavesti.

Naše fizično sonce se bo preobrazilo. Začelo bo sijati nove Svetlobne Žarke (ki jih ni še nikoli) – tj. 5D Žarke. To se ne nanaša na vidne sončne žarke (kot jih poznate), temveč na Žarke nevidne za 3D oči.

Trenutno vaše fizično sonce sije žarke, ki so po svojih lastnostih in dejavnostih  3D in 4D žarki. 22. decembra letos bodo iz vašega sonca začeli izhajati 5D Žarki, ki zaznavajo in dajejo le Popolnost, povsod, kjer prehajajo.

Smo na začetku 10.000 letnega uvodnega obdobja 7. Zlate Dobe (ki bo obstala trajno), ko bo zavest dvojnosti za vedno odstranjena.

22. septembra 2012 se je zgodil še en zgodovinski dogodek za Zemljo – Novo Posredovanje iz Območja Luči za udejanjanje prihajajoče Zlate Dobe. Ta dan sta Božanska Mati Akaša in Jezus Emanuel iz Srca velikega Središčnega Sonca našega Univerzuma aktivirala Odredbo za vse Nosilce Luči na Zemlji (še posebej,  za tiste ki bodo vsak dan uporabljali ta izrek):

*

JAZ SEM Kozmični Zakon Vnebovzetega Jezusa Kristusa, ki je premagal svet!

ter je zdaj z vso Božjo Močjo dejaven v meni in okoli mene,

da so izničeni vsi človeški zakoni in nebožanske stvaritve

ki bi se me hoteli kdajkoli dotakniti!

Velike stvari se bodo zgodile na Zemlji.

22. decembra 2012 se dvigne 5D sonce – to je osrednji del vašega fizičnega sonca, ki bo sproščal 5D Žarke vsem planetom v našem osončju.

Mogočen izliv 5D Žarkov elektronske Sile iz fizičnega sonca bo začel sproščati toliko Svetlobe Kristusove Popolnosti, ki bo prodirala skozi atmosfero Zemlje k bitjem in silam Narave, v zgradbo Zemlje. S temi Žarki bodo prišle tudi mogočne dejavnosti Svetega Ognja.

Angeli in Vnebovzeti Mojstri imajo shranjeno toliko Svetega Ognja v višji atmosferi vašega planeta, da bi lahko z njim v trenutku vrnili vse na Zemlji nazaj v stanje Popolnosti, če bi ga sprostili na zemljo. A 3D ni dana v upravo Angelom in Vnebovzetim Mojstrom temveč ljudem, ki živijo na površju Zemlje in jim je dana svobodna volja. A če svojo svobodno voljo uporabijo, da pozabijo Duhovno Kraljestvo, da pozabijo Vnebovzete Mojstre in Angele, pote Bitja Luči to spoštujejo.

A vse več ljudi spet ozavešča te stvari in jih sprejema v svoja življenja kot resnične.

Mi vemo, kaj se pripravlja za končni čas na Zemlji. 12 milijonov let človeške dvojnosti in zmedi je konec. 22. december 2012 je začetek Dobe Kristusove Zavesti. To je povsem gotovo. Slavite to, pojte, sprejmite z dobrodošlico, posedujte to in zagotovo potrdite vsak dan, da ste del tega. Ali razumete?

Povezava 3 Sonc

9. novembra 2012 so se povezala 3 sonca za pripravo na 7. Zlato dobo (ki se začne 22. decembra 2012).

To povezavo so izvršili Elohimi. Namenjena je, da aktivira za vas Čudežni Plašč Svetega Ognja Mojstrstva nad vsemi stvarmi; da vas pripravi za vstop v leto 2013 in da vam zagotovi, da vas Kozmični Zakon obvaruje pred vsemi človeškimi zakoni in nebožanskimi stvaritvami zunanjega sveta.

Ta kozmična povezava 3 sonc je bila izvršena pod pokroviteljstvom Elohimov na naslednji način. Mogočne elektronske linije sil so bile potegnjkene iz vseh 3-eh sonc in triangulirane skupaj.

Katera so ta 3 sonca?

1. Zlata Sončna Prisotnost (Ognjeno Središče, Duhovno Središče), ki se razprostira v Skrivni Sobani vašega srca.

2. vaše fizično sonce

v vašem fizičnem soncu so mogočna Mesta Luči, ki jih upravljajo Bratje in Sestre Zlatih Oblačil ter usmerjajo mogočne Žarke iz fizičnega sonca na planete tega osončja; vsaki dimenzionalni resničnosti pošiljajo posebne žarke za to dimenzijo.

3. Veliko Središčno Sonce našega Univerzuma

Triangulacija teh treh sonc potrebuje Božansko pomoč vaših Kristusovih Jazov, pomoč Heliosa in Veste (Bog in Boginja vašega fizičnega sonca) ter dejavnosti Bratov in Sester Zlatih Oblačil (tj. mogočnih Vnebovzetih Bitij, ki se razvijajo v soncu).

Potrebno je vaše sodelovanje – vaše molitve, odredbe… vaš trud, da iz sebe naredite najboljšo osebo, kot jo lahko.

Vse to služi temu, da vas dvignemo iz omejitev, da vas osvobodimo iz dvojnosti.

Iskreni in neutrudni bojevniki Luči na Zemlji ste zdaj osvobojeni vseh krink dvojnosti iz vseh vaših preteklih življenj.

Mase ljudi (ki niso prebujene) imajo okoli sebe še večino svojih krink gostote fizične realnosti iz svojih prejšnjih življenj. In to jih drži v stanju neprebujenosti. To jih drži v gostoti.

Vaši Vnebovzeti Mojstri in Angelske Legije so dejavni prekomerno (v nadurah). Stalno so v urgentnih akcijah za reševanje razmer v vašem svetu. Bogovi in Boginje Zemlje, Narave, Gora (to so Vnebovzeti Mojstri, ki ostajajo v vašem fizičnem območju) … se zelo trudijo, da popravijo in obnovijo vaš planet. Za to uporabljajo Sveti Ogenj, ki jim ga pošiljajo Saint Germain, Nadangel Mihael… po zaslugi vaših Klicev (več ko je vaših Klicev za sprostitev Svetega Ognja v fizično območje Zemlje, več jim ga lahko pošljejo). Ti Bogovi in Boginje Zemlje imajo na uporabo  le toliko Svetega Ognja, kot ga pokličete vi iz fizičnega območja.

Pokličite svojo Prisotnost JAZ SEM in Legije Angelov Svetega Ognja, da pošljejo na Zemljo in vse na njej Ljubezen, Mir in druge Božanske lastnosti Svetega Ognja.

Izredni Svetlobni Žarki bodo prišli iz fizičnega sonca na Zemljo. Da bo to potekalo čim bolj harmonično, je potreben Sveti Ogenj Očiščenja – tj. Vijolični Plamen. Ko boste videli zmedo in nemir množic ljudi, bodo potrebni vaši Klici za sprostitev Oceanov in Oceanov Vijoličnega Plamena na ljudi, da utišajo, umirijo njihovo paniko, strah, stiske, uničevalnosti…

*

Vse-Mogočna Zlata Sončna Prisotnost iz Velikega Središčnega Sonca!

Zasij Svetlobo Svojega Veličastja, Milosti in Miru v ume in srca vseh ljudi zdaj!


Odredba za 3 Zlate Sončne Prisotnosti

*

O Mogočna Zlata Sončna Prisotnost v meni!

Zasij Svetlobo Tvojega Veličastja, Milosti in Ljubezni okoli mene!

*

Ljubljena Helios in Vesta, naša Božja Starša,

ter ljubljeni Bratje in Sestre Zlatih Oblačil v našem fizičnem soncu!

Zasijte Svetlobo vaše Ljubezni okoli mene.

Svet morda ni pripravljen, a

JAZ SEM pripravljen, da prejmem 5D Žarke Petega Sonca

(v našem fizičnem soncu).

*

Ljubljeno Veliko Središčno Sonce

in mogočna Kozmična Bitja iz Velikem Središčnem Soncu

– Elohimi, Elohe, Arksi (Arcs) in Avatarji.

Zasijte Svetlobo – brezmejno Svetlobo Velikega Središčnega Sonca

vame, skozme in okoli mene zdaj.

  • Usmerjam se k svoji Ljubljeni Mogočni Prisotnosti JAZ SEM – k Zlati Sončni Prisotnosti v sebi

  • Usmerjam se k fizičnemu soncu, ki oskrbuje našo Zemljo s Svetlobno in Življenjem

  • Usmerjam se k Velikemu Središčnemu Soncu – Viru vse Svetlobe v našem Univerzumu.

*

Moja Mogočna Prisotnost JAZ SEM, ljubljeni Kristus v meni,

ljubljena Helios in Vesta ter mogočna Bitja Zlatih Oblačil v našem fizičnem soncu,

mogočna Kozmična Bitja v Velikem Središčnem Soncu našega Univerzama!

Povežite zdaj ta 3 Sonca – sonce v meni, fizično sonce in Veliko Središčno Sonce!

*

JAZ SEM Zlata Sončna Prisotnost svoje Prisotnosti JAZ SEM,

ki je Eno z Zlato Sončno Prisotnostjo našega fizičnega sonca,

ki je Eno z Zlato Sončno Prisotnostjo Velikega Središčnega Sonca našega Univerzama!

*

JAZ SME Zmagovit in JAZ SEM pripravljen, da sprejmem vse Darove Vnebovzetih Mojstrov, ki so nam namenjeni, da nas pripravijo za 7. Zlato Dobo!

*

Ljubljena Prisotnost JAZ SEM!

Naj občutim Ljubezen Tvoje Svetlobe, ki sije skozi moje fizično telo – tako sijoče, da lahko v njej obstane le to, kar je od Boga!

~

Zdaj se usmerimo k Točkam Luči v svojih telesih in recimo:

*

Svetloba razširi se! Svetloba razširi se! Svetloba razširi se!

Svetloba razširi se! Svetloba razširi se! Svetloba razširi se!

Svetloba razširi se! Svetloba razširi se! Svetloba razširi se!

Svetloba JAZ SEM! Svetloba JAZ SEM! Svetloba JAZ SEM!

JAZ SEM, JAZ SEM, JAZ SEM! Z vso Božjo Ljubeznijo vem, da SEM

brezmejna Svetloba! Plameneča, Iskreča, nadvse Sijoča!

VSEMOGOČNI JAZ SEM! (3)

*

Ljubljena Prisotnost JAZ SEM!

Saint Germain, Mati Akaša in Mogoči Viktory!

Zapovedujemo in zahtevamo konec vse teme na tem planetu zdaj! (3)

V IMENU JAZ SEM, KI SEM!

Ljubljeni Saint Germaina, Mati Akašo in Mogočnega Viktory!

Zapovejte svojim Legijam Vnebovzetih Mojstrov in Angelov,

da se pojavijo v atmosferi Zemlje

in povsem prežarijo naš planet ter čustveni in miselni svet človeštva

z najmogočnejšim Svetim Ognjem

ter z vso svojo Ljubeznijo, Milostjo in Odpuščanjem,

ki ZAGOTOVIJO! (3) Večno Čistost umov in čustev ljudi,

ki je potrebna za stabilnost njihovih fizičnih teles,

da se skozi vsakogar izrazi Mojstrska Kristusova Prisotnost

hitro kot je le mogoče!

VSEMOGOČNI JAZ SEM! (3)

Slovar izrazov

5D – peta dimenzija, Dimenzija Kristusove Zavesti; dvigniti se v 5D pomeni doseči svoje Vstajenje v Kristusovo Zavest, Mojstrstvo in Popolnost

AVATARJI – so mogočni Kozmični Mojstri, ki so se spustili iz samega Velikega Središčnega Sonca Univerzuma z nalogo pomagati določenim planetom, osončjem in njihovim prebivalcem. Avatarji so: Maitreja, Viktory, Melkizedek, Akaša in Asun…

BOGOVI IN BOGINJE ZEMLJE, NARAVE, GORA – obstaja 28 glavnih Bogov in Boginj naše Zemlje, ki so Vnebovzeta Bitja a so že tisočletja in tisočletja prisotni v fizičnem območju za pomoč ohranjati naš planet. Najbolj znani so: Bog in Boginja Himalaya, Bog in Boginja Meru, Bog Tabor, Virgo in Pelleur, Neptun in Luara, Aries in Thor, Oromasisi in Diana, Boginja Pomladi, Bog Zlata…

PETO SONCE – je Sonce sredi našega fizičnega sonca, ki bo 22. decembra 2012 začelo sijati 5D Žarke na Zemljo in celotno naše osončje

www.akashaonline.com www.jazsem.net

Bog v pozdrav

Tomaž

~♥~

NOVA KNJIGA na voljo za NAROČILA:

Mojstri in Sedem Žarkov – 7. Žarek / VIJOLIČNI

TEMELJNE KNJIGE iz zbirk JAZ SEM:

Življenje in Nauki Mojstrov Vnebovzetja

JAZ SEM, KI SEM – 1 / Mogočna Prisotnost – 2. izpopolnjena izdaja – Saint Germain

JAZ SEM, KI SEM – 2 / Dejavni Bog – Saint Germain

KNJIŽICE:

Pot v Svobodo 1-4 (zbirka knjižic) – O Vijoličnem Plamenu in njegovi uporabi

CD:

Iz globin morja – CD meditativna glasba: gongi, pojoče posode, školjka, zvonček, cevasti zvončki, činele, harmonska harfa, kitara, glas, morje

Za NAROČILA in z Ljubeznijo podarjene prostovoljne DONACIJE (za širitev teh znanj) pišite na:

vijolicniplamen.jazsem@gmail.com

www.jazsem.net

~♥~

AKTUALNO:

  • 7 Svetih Tednov z Vnebovzetimi Bitji (od 22. nov. 2012 – 9. jan. 2013) – vsakodnevna meditacija z določenim Vnebovzetim ali Kozmičnim Mojstrom, Boginjo, Nadangelom… www.jazsem.net

  • 19. in 26. dec. 2012 od 19.30 – 20.00 – Molitve / Odredbe za Slovenijo (glej: www.jazsem.net)

  • 20. in 23. dec. 2012 od 19.30 – 20.00 – Molitve / Odredbe za Zemljo (glej: www.jazsem.net)

  • 21. dec. 2012 od jutra do večera vsako polno uro 3-5 minut – tiha posvečena meditacija in/ali Molitve / Odredbe za Slovenijo in Zemljo (glej: www.jazsem.net)

  • 22. dec. 2012 – prvi dan 7. Zlate Dobe na Zemlji

  • 28. dec. 2012 – Božanska Mati Akaša iz velikega Središčnega Sonca ta dan okrepi svojo Prisotnost in Ljubezen na Zemlji, še posebej skozi tiste, ki imajo svoja srca z Ljubeznijo odprta za to in se v svoji meditaciji povežejo s tem.

JAZ SEM polno dejavna Prisotnost in Ljubezen Božanske Matere na Zemlji zdaj!

Priporočam učenje angleščine za branje originalnih znanj in novih sporočil (ki jih ni mogoče vseh prevesti) Vnebovzetih Mojstrov ter za sodelovanje v skupnih akcijah Nosilcev Luči po svetu. Lahko začnete z branjem duhovnih znanj v angleščini na int. straneh: www.ascension-research.org www.akashaonline.com www.salrachele.com

Če kdo ne želi prejemati te pošte, naj javi nazaj.

Če pa čutite, jo pošljite naprej. Hvala.

Comments are closed.