– O DENARJU IN PREOBRAZBI ENERGIJ, KI SO NAKOPIČENE OKOLI NJEGA

untitled454545
BOŽIČNO SPOROČILO (dec. 2011)
»Čudovito Božično jutro, odeto v Sončev objem.
Imam sporočilo o denarju in njegovi energiji.
Vaša oblast je sestavljena iz ljudi, katerim je moč in vodilo denar. Človeštvo je denarju in posledično bogastvu, posvetilo prevelik pomen. Ustvarile so se energije, ki denarju samemu dajejo zagon moči in nadvlade. Ljudje napačno vlagajo svojo vero in moč v materialni pomen.
A ljudje, ki so na oblasti imajo zaledje moči v denarju. To moč dobivajo splošno od vsega človeštva, ker je kolektivna zavest naravna in usmerjena v denar in prav ta moč, ki jo neprenehoma dajete denarju, je vzrok in posledica vseh razmer, ki so trenutno na Zemlji.
Na eni strani so ljudje, ki imajo v »lasti« denar. To jim daje lažno moč, ki jim omogoča nadvlado nad večino.
Na drugi strani pa so ljudje, ki nekako razumejo, da ta moč ni izvirna in je umetno povzdignjena. A vendar se zavedate, da je denar nujno potreben za trenutno bivanje v vašem sistemu, ker je trenutno naravnan na tak način.
MI VAM V TEM TRENUTKU GOVORIMO SLEDEČE:
Moč, ki ste jo zavestno ali nezavedno dali denarju, je nujno potrebno obrniti v drugo smer.
Vsi, ki ste na poti Luči in jasno čutite, da sistemu (kakršen je ta trenutek v svetu) prihaja konec, zdaj (s pomočjo Mojstrov, Mojstric in drugih Kozmičnih bitij) nujno usmerite vse svoje moči za preusmeritev energije (ki ste jo vložili v denar) v Svetlobo!
Nujno je poslati vse svoje Sile Luči v to akumulirano energijo, ki jo nosi denar, za njeno preusmeritev in razporeditev v druga področja, ki so v tem trenutku popolnoma osiromašena.
Sprejmite vsak posamezen cent z največjo možno ljubeznijo in hvaležnostjo ter ga blagoslovite, preden ga pošljete naprej.
Vedno znova in znova pošiljajte Odredbe in zahteve za dotok večjih količin denarja v vaše roke. Kličite neprenehoma!
Sile, ki so nakopičene okoli denarja, so na točki, ko je njihov PREOBRAT NUJEN. Ko se bodo sprostile, se bo spona, ki je ovita okrog tega neizmernega bogastva, sprostila in Sile Luči bodo preusmerile to akumulirano energijo, po vsej Zemlji, natanko tako, kot je to trenutno najbolj potrebno.
Tista peščica ljudi, ki ji danes denar daje moč, bo razorožena in na Zemlji bodo prevladale dobronamerne Sile in razmere.
Za sprostitev teh energij pa je potrebna vaša velika pomoč, ogromna količina Svetlobe, ki jo ustvarite z ljubeznijo in neizmerno hvaležnostjo prav denarju in bogastvu, ki priteka v vaše roke.
Vedno se zavedajte, da je dobrin vedno več, kot jih lahko kdajkoli potrošite, da pa so posamezniki izkoristili to pomanjkanje vere in moči pri večini in obrnili razmere v svoj prid.
Pomnite:
Sovražnika premagate tako, da mu vzamete najmočnejše orožje, ki mu daje moč. Vaše orožje je vsa Svetloba in srčna ljubezen, ki jo boste namenili denarju, ki gre skozi vaše roke.
Čakamo na vaše klice in se skupaj z vami veselimo nove dobe, Zlate dobe, ki prihaja za vse nas!
To je naše Božično Voščilo in Darilo vsemu človeštvu in dragi Materi Zemlji.
Širite ga med seboj in v Luči naprej,
Vaši Kozmični Bratje in Sestre«
ODREDBE IN KLICI ZA PRITOK IZOBILJA
V Imenu
Ljubljene Mogočne Zmagovite Prisotnosti Boga JAZ SEM
in ljubljenega Kristusa v sebi
ter ljubljenega Kristusa v vseh ljudeh!
V Imenu
Velikega Belega Bratstva
še posebej Jezusa, Matere Marije in Saint Germaina!
Kličemo!
1.
Naj mi je ves denar, ki ga danes prejmem,
dan kot Dar Ljubezni Vijoličnega Plamena iz Velikega Središčnega Sonca,
ki ohranja vse v Božanski Čistosti, Redu in Ravnotežju
za ustvarjanje večne Popolnosti in Sreče za vse!
2.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
Pomnoži naš denar! (3x)
Pomnoži naše bogastvo! (3x)
Pomnoži našo oskrbo vseh dobrih stvari! (3x)
3.
JAZ SEM VSTAJENJE IN ŽIVLJENJE
izvornega Božanskega načina Vnebovzetih Mojstrov
ustvarjanja Božjega Izobilja vseh dobrih stvari,
neštetokrat povečujoče se z bliskovito hitrostjo vsak trenutek vsakega dne!
4.
JAZ SEM nepremagljiva, popolna oskrba,
celostno izražena na fizičnem nivoju takoj zdaj in za vekomaj!
5.
JAZ SEM tukaj! JAZ SEM tam!
Denar mi priteka od vsepovsod
kot radosten, svoboden Dar Ljubezni, prost dajatev za vedno!
Uporabim ga z Modrostjo Vnebovzetih Mojstrov za služenje Luči,
da ustvarjam in širim le večno Popolnost!
6.
JAZ SEM! (3x) nepremagljiva Božja Oskrba vseh dobrih stvari
neposredno od Boga
ter celotno plačilo vseh računov, dolgov in obvez vseh Nosilcev Luči,
plačanih vnaprej
z najmogočnejšo Ljubeznijo Vijoličnega Plamena v Univerzumu
takoj zdaj in za vekomaj!
7.
JAZ SEM čudežna oskrba večne Luči! Luči! Luči!
‘Vedno Zmagovite Božje Luči’,
udejanjena tukaj, zdaj in za vekomaj!
8.
Nadvse hvaležen SEM za vse bogastvo, izobilje, denar in oskrbo,
za katere kličemo,
vidno in otipljivo v naših rokah in uporabi zdaj!
9.
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM,
VELIKA LEGIJA VNEBOVZETIH MOJSTROV,
VELIKA KOZMIČNA BITJA IN MOGOČNI ELOHIM ČISTOSTI!
IZPOLNITE! (3x) in upravljajte ves denar in bogastvo sveta
z nepremagljivo, večno Čistostjo in Ljubeznijo
Svetega Ognja Vnebovzetih Mojstrov!
*
To vrne upravljanje vsega denarja in bogastva sveta Veliki Božji Prisotnosti, Mogočnemu JAZ SEM, kamor pripada. Tako se lahko človeštvo Prebudi in v svetu se vzpostavi Ravnotežje, ki je izpolnitev Božanskega Načrta.
Ko so stvari uravnotežene, lahko nepremagljiva, brezmejna, večna Čistost, Ljubezen in Plamen Moči Svetega Ognja Vnebovzetih Mojstrov prežarijo in upravljajo ves denar in bogastvo v rokah ljudi. Potem tako imenovane avtoritete in lastnine ljudi ne morejo ustvarjati kakršnihkoli uničevalnosti, nepopolnosti ali onečaščenja Božanskosti v vsem.
*
Zaključne Odredbe
V IMENU JAZ SEM, KI SEM,
BOŽANSKE MATERE
TER KRISTUSA V SEBI IN V VSEH LJUDEH!
Naj so Dejavnosti Svetega Ognja za te namene
vse močnejše in močnejše vsak trenutek vsakega dne!
*
Zaščita Energij, ki smo jih priklicali z Odredbami
LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!
Zaščiti moje bitje in svet,
bitja in svetove vseh ljudi in stvari, za katere sem klical,
ter vso Svetlobo,
ki si nam jo poslala kot odgovor na moje Odredbe. Zato
V IMENU
LJUBLJENE MOGOČNE PRISOTNOSTI BOGA – JAZ SEM
IN LJUBLJENEGA KRISTUSA V SEBI!
Kličem:
LJUBLJENO VELIKO SREDIŠČNO SONCE!
Zaobjemi nas v Svoje Kozmično Polje
sijočega Kozmičnega Belega Ognja
obrobljeno z Modrim Bliskom Božanske Ljubezni
ter nas ohranjaj v Svoji vedno zmagoviti Moči,
Zaščiti, Čistosti, Zdravju, Oskrbi in Popolnosti!
*
In
V polnosti Kozmične Radosti Vnebovzetih Bitij
sprejmem to udejanjeno tukaj in zdaj
z vso Božjo Ljubeznijo, Modrostjo in Močjo
ter vsidrano v zemljo, vodo, zrak in ogenj!
Z vso vero zavestno sprejmem to
vidno in otipljivo izraženo v svojem življenju
in v življenjih vseh Božjih bitij po vsem Kozmosu za vekomaj!
VSEMOGOČNI JAZ SEM! (3x)
*
Sklep odrejanja
To je storjeno zdaj,
to je storjeno za vekomaj,
to je storjeno na popoln Božji način!
*
V Imenu
Boga Očeta-Matere,
Sina
in Svetega Duha
JAZ SEM!
www.jazsem.net
Tomaž

Comments are closed.