ODREDBE… MISLI… OBČUTKI…


-S tem ko dajete te mogočne Odredbe JAZ SEM izvajate za človeštvo služenje s katerim

se nobeno drugo služenje ne more primerjati in ki si ga zunanji razum še ne more

predstavljati.


-Povem vam, da so vaši občutki najmočnejša stvar v vašem svetu, zato morate biti

pozorni nanje in jih obvladati toda nihče ne more zares obvladati svojih misli, če prej

ne obvlada svojih občutkov, ker so občutki nosilci vaše moči…


-Dokler se ne boste naučili obvladati občutkov v solarnem pleksusu, lahko odrejate milijon

let, pa ne boste dosegli Mojstrstva. A tega ne morete doseči, če postanete razdraženi ob

najmanjši provokaciji


-Na voljo vam je vsa Naša pomoč, toda najprej se morate usmeriti k svoji lastni Prisotnosti JAZ SEM. Ne moremo vam dopustiti, da se začenjate naslanjati na Nas. Tako ne boste

dosegli svoje Svobode…


-Vedeti morate in se spominjati, da se mora vsa očiščevalna dejavnost in vsa Popolnost najprej

doseči in izraziti v miselnem svetu in svetu občutkov posameznika, preden se izrazi v telesu…


-Razumeti morate pomembnost Klica k svoji Prisotnosti JAZ SEM, da okoli vas vzpostavi Svoj Steber Luči…


-Vsak trenutek, ko je naša pozornost pri Prisotnosti JAZ SEM in teh Velikih, ki so dosegli

Popolnost, poteka proces vašega dviga. V vsaki celici vašega telesa poteka širitev točk

Luči…


-V trenutku, ko greste s svojo pozornostjo v občutkih k Prisotnosti (vedoč, da je Ona nad vami ter da od Nje prejemate Življenje, Energijo), v tem trenutku se začne vaše Vnebovzetje…


– Resnična molitev – Jezus – Tisti, ki so v  cerkvah po vsem svetu trdili, da Me obožujejo in pridigajo Moj nauk, so povsem napačno razumeli, kar sem učil…. molitev je resnična želja srca ki je občutek… le ko dovolj občutite kar molite se ustvari želeni rezultat… v zunanjem sveti ne morete brez občutka nič doseči ker je občutek zakladnica moči…


-Prosim, zavedajte se tega, ker se le z ohranjanjem svoje pozornosti pri svoji Mogočni Prisotnosti JAZ SEM in Veliki Legiji Vnebovzetih Mojstrov zanesljivo dvigate, dvigate in dvigate, da končno preidete s človeškega nivoja na Božanski nivo…


-Zapomnite si: v trenutku, ko se zares usmerite k svoji Prisotnosti, se začne vaše

Vnebovzetje. Ne dopustite, da vam kdorkoli reče: “To se ne more zgoditi.”…


-Vi ki imate to Znanje o Prisotnosti, svojem Mogočnem JAZ SEM, ste najsrečnejši otroci Zemlje…


-Zdaj imate znanje o svoji Mogočni Prisotnosti JAZ SEM, ki je največja Moč v Univerzumu….


-Obstaja le ena pot do Popolnosti in Svobode za človeštvo. To je uporaba znanja o Mogočni Prisotnosti JAZ SEM, ki vam ga je prinesel Saint Germain. V vsem Univerzumu ni druge poti…


-Vijolični Očiščevalni Plamen izniči vse, kar se je nakopičilo okoli vas, in vas osvobodi. Ko nato pokličete dejavnost svoje Mogočne Prisotnosti JAZ SEM, se Njena Moč sprosti z 20, 30 ali 40 x večjo hitrostjo, kot je bilo to pred uporabo Vijoličnega Očiščevalnega Plamena…


-Znova vam ponavljam, nikoli v zgodovini ni bila človeštvu ponujena tolikšna možnost. V udobju vaših domov vam je dano to Znanje, o ljubljeni, za katerega so iskalci Luči v preteklosti morali prehoditi na stotine milj po Zemlji, da so prišli do njega…


-Prosim, zapomnite si besede Mogočnega Arkturusa: “Če bo potrebno za zaščito človeštva, se bo Luč Tisočih sonc spustila na Zemljo ter raztopila in izničila vsa nebožanska neskladja in sebičnost s planeta.” Ko je to izgovoril, je vedel, kaj govori. Človeštvo mora biti ohranjeno, vse dokler Moč prihajajoče Zlate Dobe polno ne zavlada na Zemlji. Zemlja mora postati Luč, kot to odreja veliki Kozmični Zakon. Luč se mora razširiti…


-Ko odpošljete svojo Odredbo z Modrostjo svoje Prisotnosti oziroma ko pokličete dejavnost svoje Prisotnosti pustite vso stvar v miru in bodite blagoslovljeni do trenutka, za katerega Ona ve, da je najprimernejši za uresničitev tega, kar kličete…


-Ljubljeni, le na en način lahko dosežete Mojstrstvo nad samim seboj, svojim svetom in vso snovjo, in sicer z neprestanim usmerjanjem k svoji Mogočni Prisotnosti JAZ SEM, dokler je niste sposobni poklicati s tolikšno Močjo, da vaše misli popolnoma utihnejo in so poslušne Zakonu vaše Prisotnosti, ki je Harmonija…


-Če Mogočni Prisotnosti JAZ SEM, ki je najmočnejša Inteligenca v Univerzumu, dopustite vso svobodo delovanja, bo na popoln način upravljala vaš svet…


-Mislite, da ljubite drug drugega, toda kako lahko veste, kaj sploh v resnici je Ljubezen, dokler ne spoznate Ljubezni, ki je neskončna potrpežljivost do napak drugih? Ko vidimo veliko neskončno potrpežljivost in širitev Luči v srcih mnogih od vas, je Naše veselje veliko. Tedaj lahko veliko naredimo za vas in skozi vas…


-V vsem Univerzumu obstaja le ena Moč, ena Luč, ena Snov, ena Inteligenca – JAZ SEM – Moč Božanstva. Zapomnite si, za obračanje k Božanstvu uporabite Besedo JAZ SEM! Naj tej Besedi nikoli ne sledi noben negativen izraz ali občutek, ker s tem daste tem negativnim dejavnostim veliko večjo moč v svojem življenju. Nikoli ne recite: bolan sem, propadel sem, omejen sem …


-V kakršnikoli težavni situaciji ste, enostavno samo utišajte svoj zunanji jaz in recite: JAZ SEM, JAZ SEM, JAZ SEM. S tem boste sprostili dejavno Moč svoje Prisotnosti…


-Ne obstaja nobena druga beseda, ki bi imela tisočinko Moči, kot jo ima Beseda JAZ SEM. Zato vas vse prosimo, uporabite Besedo JAZ SEM oziroma Mogočno Prisotnost JAZ SEM. Občutite nihajno dejavnost, ko izgovorite: Moja Mogočna Prisotnost JAZ SEM…


1. Kaj je Odredba?

Odredba (angl. Decree) pomeni: zapoved, odlok, ukaz, naročilo …

Odredba je izredno močan način usmerjanja Božje Luči za udejanjanje stvari v fizičnem svetu. Odredbo lahko izrazimo kot:

– neposreden Klic (Invokacijo) k Bogu (Prisotnosti JAZ SEM) v sebi in k Vnebovzeti Legiji za Pomoč, ki jo potrebujemo;

– pozitivno Potrditev (Afirmacijo) z uporabo Božje Moči velike ustvarjalne Besede JAZ SEM, ki jo Prisotnost JAZ SEM izrazi skozi nas.

V Odredbah je za sprostitev Duhovne Moči uporabljeno Ime JAZ SEM. JAZ SEM je krajša oblika za JAZ SEM, KI SEM – Božje Ime, ki je bilo razodeto Mojzesu iz gorečega grma (2Mz 3:14). JAZ SEM, KI SEM pomeni »Kakor zgoraj, tako spodaj. Kot je Bog v Nebesih, tako je v meni na Zemlji. Prav tu, kjer SEM, je Božja Moč.« Tako vsakič, kadar rečemo JAZ SEM, v resnici potrdimo »Bog v meni je …«.

Odredbe nam pomagajo povezati se s svojim Višjim Jazom. To je njihov prvi namen. Z okrepitvijo te povezave se poveča tok Božje energije, ki teče po Žarku Luči iz naše Prisotnosti JAZ SEM k nam. To energijo lahko nato uporabimo, za karkoli želimo – da prejmemo stvari, ki jih potrebujemo za izpolnitev Božjega načrta; da dobimo pravo službo, dom in življenjske okoliščine; da dosežemo ozdravitev; da najdemo rešitev za kakršnokoli težavo in jo udejanjimo.

Vendar se ves čas zavedajmo, da je osnovni namen uporabe Odredb vzpostaviti in okrepiti stik s svojim Višjim Jazom. To je najčudovitejše od vsega, kar se nam lahko kdajkoli zgodi.


2. Odrejati v Imenu Boga in Kristusa

Vsi smo del velike Enosti. V sebi imamo bistvo Božanske narave – poosebljenega Boga kot Mogočno Prisotnost JAZ SEM in poosebljenega Kristusa kot Sveti Kristusov Jaz. Brez Boga in Besede, Kristusa, ki je bil z Njim na začetku, ne bi bil ustvarjen noben človek, ker je vlit v podobi Boga in Kristusa.

Odrejati (zapovedovati) energijam Življenja je privilegij Kristusove oziroma Višje Zavesti vsakega Božjega sina in hčere. Človeškemu jazu, ki je nepopoln, ni dana avtoriteta, da bi dajal Odredbe za udejanjanje stvari. Zato mora vedno odrejati v Imenu Boga in Kristusa v sebi. Npr.:

V Imenu Boga, Mogočne Prisotnosti JAZ SEM, v sebi odrejam …

V Imenu Kristusa, svojega Svetega Kristusovega Jaza, zapovedujem …

Ker smo do tega trenutka le delno dosegli Popolnost; ker želimo, da gre naš Klic neposredno preko našega Svetega Kristusovega Jaza do Boga; in ker želimo vso energijo uporabiti pravilno – storimo to v Imenu svoje Prisotnosti JAZ SEM in svojega Svetega Kristusovega Jaza. Tako smo lahko prepričani, da je to storjeno v skladu z Božjo Voljo. Če odpošljemo več Odredb hkrati, lahko uporabimo »V Imenu Boga … V Imenu Kristusa …« le na začetku skupine Odredb in ne pred vsako Odredbo. Ves čas se zavedajmo, da je Bog dejaven v nas in skozi nas.

Človek, nižji jaz, je tako instrument za Luč, ki prihaja iz Božjega Srca. On ni Izvor Luči in kot človek sam nima nobene moči, s katero bi usmerjal Luč. Če smo odločeni dvigniti svojo zavest na nivo Svetega Kristusovega Jaza in vemo, da smo v resnici mi ta ljubljeni Sin, smo lahko (v enosti z Bogom) živa daritev čistosti z namenom, da Božja Luč, Božja Beseda in Božja Odredba tečejo skozi nas, da izvršijo popolno delo Stvarnika.

Ko tako v svojem umu spoznamo, da je JAZ SEM (t.j. Bog v notranjosti) tisti, ki deluje, lahko začnemo sveti obred odrejanja (odpošiljanja oziroma izgovarjanja Odredb) v Imenu:

– Očeta-Matere Boga (Prisotnosti JAZ SEM),

– Sina (Univerzalnega Kristusa, ki se izraža v vsakem človeku kot njegova Kristusova identiteta oziroma Sveti Kristusov Jaz)

– in Svetega Duha (energij Svetega Ognja, ki oskrbujejo telo in zavest z Božjim bistvom, ki je Življenje).


3. Kako odrejati

Preden začnemo uporabljati Odredbe, se vprašajmo, kaj želimo z njimi doseči.

Ali imamo duhovne cilje ali praktične cilje? Duhovni cilji so npr.: postati ljubeznivejši; približati se svojemu Višjemu Jazu; očistiti boleče izkušnje iz otroštva, da se osvobodimo določenih težav v svojem življenju … Praktični cilji so npr.: najti novo službo; dobiti denar za dokončanje šolanja; spoznati nove prijatelje …

Lahko imamo tudi cilje za druge ljudi, svoj narod, vso Zemljo. Npr.: izboljšanje zdravja nekoga; prenehanje vojn; obvarovanje ljudi pred naravnimi katastrofami; razsvetljenje človeštva …


Comments are closed.