Arhiv

– BOŽANSKA MATI

Božanska Mati je v nas. Njeno bivališče je bela štirilistna čakra, prva oziroma osnovna čakra, na spodnjem koncu hrbtenice. Ta Sveti Ogenj je naša Življenjska sila. Je energija, ki se dviga, da se sreča s Svetlobo, ki se spušča po Žarku Luči, kot je prikazan na sliki sheme Božanske Prisotnosti. Energija Boga Očeta se spušča po Žarku Luči in Sveti Ogenj Matere se dviga iz osnovne čakre. Torej prejemamo od Očeta zgoraj in od Matere spodaj. Oče zgoraj vsebuje Mati in Mati spodaj vsebuje Očeta.

V današnjem času se Božanska Mati spet izraža na planetarnem nivoju. Išče svoje otroke in jih želi ozdraviti od vseh bremen. Kultura Matere je bila kultura Zlate dobe v Lemuriji in na Atlantidi.

Po Atlantidi je Mati zakrila Svoj obraz in Njeno ime se ni smelo več izgovarjati vse do določenega kozmičnega trenutka. Izražala se je le delno. Stari svet jo je zavrgel a novi svet začenja spet zaznavati Njeno sijočo Podobo.

Materina Svetloba

Začetek postopka osvobajanja Zemlje sega nazaj v Lemurijo – Materino deželo in sam Materin Plamen. Zemljani imajo ogromno karmo v zvezi z Materinim Plamenom. Do sprevrženja uporabe Materinega Plamena je prišlo v Lemuriji (na območju, kjer se danes nahaja San Francisco in kalifornijska obala). Sprevrženje Materine Svetlobe je odprlo pot za onečaščenje templjev, padec svečenikov in svečenic ter zlorabo spolne energije in sprevrženjem življenjske sile. Končno dejanje tega je bilo umor najvišje predstavnice Matere v Lemuriji. Resnični vzrok za potop Lemurije je bilo onečaščenje Materine osebe in njenega Plamena.

Vse od takrat se je Zemlja počasi bližala Vodnarjevi dobi, v kateri bo Materina Svetloba spet dvignjena v vseh ljudeh – v moških in ženskah. To bo ponovno vrnilo spoštovanje do žensk in čaščenje Božanske Matere. To bo omogočilo dvig Materine Svetlobe iz osnovne čakre in njeno ponovno združitev z Očetovo Svetlobo, ki se spušča iz Prisotnosti JAZ SEM. V naslednjih 2000 letih se bo zavest na Zemlji dvignila tako visoko kot še ni bila od konca zadnje Zlate Dobe v Lemuriji.

Pot Vnebovzetja je zlitje naše zavesti s štirimi Božanskimi Silami, ki so nujne za naš obstoj. To so Oče, Mati, Sin in Sveti Duh kot štirje Stebri Templja v nas. Gautama Buda nas uči, da je vzrok vsega trpljenja ločenost od Notranje Svetlobe zaradi želja zunanjega jaza. Serapis Bey nas uči, kako se povezati z notranjo voljo Bitja. Njegov nauk je temeljni kamen na naši Poti. Brez Bele Svetlobe ne moremo doseči integracije in celovitosti svojega bitja.

(‘Mojstri in Sedem Žarkov – 4 / BELI’, str. 185)

Vrnitev Božanske Matere

Gautama Buda

»Spomnite se radosti ob najdenju štiriperesne deteljice. Ona predstavlja štiri dele Božanstva v naravi. Triperesna deteljica predstavlja Troedini Plamen: Očeta, Sina in Svetega Duha. Ko najdete štiriperesno deteljico, ste našli Mati. In ko najdete Mati, dosežete kristalizacijo Božjega Plamena v Zemljo. Čistost Matere sprosti Moč Očeta, Modrost Sina in Ljubezen Svetega Duha.

To je čudež Življenja. Svetniki in bodhisattve potrpežljivo čakajo prihod Matere, da prinese celost Božanstva v izraz. Pripravljeni so vzdržati vrnitev karme, vsak delček energije, ki so jo kdajkoli sprožili. V svoja štiri nižja telesa sprejemajo osebno in planetarno karmo. In v Ognjeni Vrtinec v svojem srcu položijo vse energije, ki so potrebne očiščenja, medtem ko vztrajajo v vsem, kar zahteva Zakon za izpolnitev obljube prihoda Matere.

Stecite Ji naproti in Jo pozdravite. Posujte Ji pot z rožami za dobrodošlico. Glejte, kako majhni otroci nabirajo rože za Njen prihod. Poslušajte, kako pojejo, ko delajo šopke predanosti Materi:

*

Mati, ljuba Mati,

ljubim Te zares.

Hvala Nebesom,

da Te nam je podarilo.

Tvoja smejoča Prisotnost,

ki se spušča z Višav,

je ljubka podoba

Angela Ljubezni.

*

Pogumen bom

v zastrašujočih preizkušnjah.

Kako lahko kdajkoli zaidem,

ko si mi Ti tako blizu?

Mati, o Mati,

naj Tvoja Svetloba sije!

Pridi in nas blagoslovi s Srečo

o Božanski Angel.

Na Tvoj Klic se ti ves predam –

moje življenje je Tvoje.

Stecite, da pozdravite Mati, ki prihaja po poti. Glejte Jo v daljavi, kako se spušča z gora, preko hribov in dolin. Prihaja, da zbere Svoje otroke. Prihaja, da sprejme vsakega posebej in vse v Svoj ljubeč objem.

Mati prihaja brez razlikovanja, da nahrani Svoje otroke. Vsi otroci so zanjo brezmadežni, so dragocene rože Boga Očeta-Matere. In Njena Ljubezen do Boga naredi vsakega otroka, rojenega iz Njenega Srca, rožo v Njenem šopku.

Ko pozdravljate Mati, Ji poklonite rože, ki ste jih nabrali. Radostna in zadovoljna jih bo vzela v Svoje Srce. Položila jih bo na Oltar Kristusa/Bude kot dar otrok njihovemu Božanskemu Očetu.

Mati posreduje tok od Očeta v Duhu k Otrokom v materiji ter od Otrok nazaj k Očetu. Ona je posredovalka Njegove velike Modrosti in vrača nazaj k Očetu edinstveno nedolžnost Otrok.

Imeti in ohranjati Dar Matere je vredno urjenja v potrpežljivosti. Zato potrpežljivo, potrpežljivo kličite za preobrazbo vsega v svojem bitju in svetu, da ji to poklonite v Čistosti. Ker z vsakim korakom na stopničkah Kristusovih/Budovih Posvečenj se bližate Njenemu Ognjenemu Središču, Maternici Zvezdne Matere, in vstopite v Posvečenja Mojstrstva Petih Skrivnih Žarkov.

V potrpežljivosti Zakona, JAZ SEM Buda za vekomaj.«

(‘Mojstri in Sedem Žarkov – 4 / BELI’, str. 188)

Ko častimo Prisotnost Božanske Matere v sebi, dvigamo kundalini energijo in se povežemo s Kozmičnim principom Matere.

*

LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!

Naj občutim tok Materine Svetlobe skozi svoje telo,

tako sijoče Svetlobe,

da se v njej izniči vse, kar ni od nje

– takoj zdaj in za vekomaj.

*

Več o Božanski Materi je v knjigah:

Mojstri in Sedem Žarkov – 4. Žarek / BELI

– Zaščita teh Znanj

LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!

SVETI KRISTUSOVI JAZI VSEH LJUDI!

LJUBLJENI KOZMIČNI KRISTUS!

MOGOČNI VNEBOVZETI MOJSTRI,

ŠE POSEBEJ SEDEM MOJSTROV UPRAVITELJEV ŽARKOV!

MOGOČNA KOZMIČNA BITJA!

SEDEM GOSPODARJEV PLAMENA Z VENERE!

SEDEM MOGOČNIH NADANGELOV

IN LEGIJE ANGELOV SVETEGA OGNJA!

SEDEM MOGOČNIH ELOHIMOV!

BITJA ŠTIRIH ELEMENTOV – ZEMLJE, VODE, ZRAKA IN OGNJA!

LJUBLJENA MATI ZEMLJA!

VES DUH VELIKEGA BELEGA BRATSTVA!

TER VSA VELIKA BITJA, MOČI IN LEGIJE LUČI

IZ VELIKEGA SREDIŠČNEGA SONCA!

*

V Imenu JAZ SEM, KI SEM,

v Imenu Kristusa v sebi!

*

Kličem Vašo Zaščito za Znanja predstavljena na tej internetni strani in v knjigah JAZ SEM

ter za vse Dejavnosti in Nosilce Luči v Sloveniji ter po vsej Zemlji!

Kličem Vaše Vodstvo in Modrost za uporabo tukaj opisanih Božjih Moči!

Kličem Vašo Pomoč za vsakogar, ki bo uporabljal to Znanje!

Kličem Zakon Odpuščanja za izničenje vsega zla, ki je bilo kdajkoli vede ali nevede storjeno v človeštvu!

Kličem Vedno Zmagovito Božjo Luč, da je celostno dejavna v umu, srcu, duši, telesu in svetu vsakega človeka in da ga vodi do čimprejšnjega Vnebovzetja v Luči!

*

In z vso vero to zavestno sprejmem

udejanjeno, udejanjeno, udejanjeno! (3x)


Zahvala

*

Ljubljeni Oče-Mati Bog,

ljubljeni

Vnebovzeti Mojstri Saint Germain, Jezus, Maitreja…

Gautama Buda, Kuthumi, El Morya, Serapis Bey, Lanto…

Vnebovzete Mojstrice Nada, Portia, Marija, Kuan Yin…

Kozmični Mojstri Omri-Tas, Viktory, Veliki Božanski Usmerjevalec…

Bog Himalaya, Bog in Boginja Meru, Sanat Kumára…

Venera, Sirius, Boginja Zemlja…

ter vsi ostali Vnebovzeti Mojstri in velika Svetlobna Bitja Enosti.

*

Po Vaši Milosti in zaslugi je v ta svet prišlo to veličastno Znanje, ki vsakomur omogoča ponovno vzpostaviti stik z najglobljim delom svoje Božanske biti in z Božansko bitjo v vsem. Izkazujem Vam globoko zahvalo in vse priznanje za to veliko Delo.

Ponižno Vas prosim, da blagoslovite to internetno stran in te knjige ter uporabo teh Znanj, če je možno tudi množično, pod Vašim vodstvom in zagonom!

To kličem v Imenu svoje ljubljene Božje Prisotnosti JAZ SEM in v Imenu ljubljenega Kristusa v sebi!

Naj je to Znanje razumljeno, uporabljeno in dejavno v polni Moči in obsegu, prav kot je dejavno v sami Čisti Biti.

Zahvaljujem se tudi vsem, ki na kakršenkoli način pomagate pri tej Dejavnosti Širitve Svetlobe v naši deželi in po vsej Zemlji.

*

V Imenu Očeta-Matere Boga,

Sina

in Svetega Duha

naj vse človeštvo in vsa Zemlja

zdaj in za vekomaj

dosežemo Zmago svoje Luči!

– Jezus je uporabljal JAZ SEM

Saint Germain

»Ko je Jezus rekel: ‘JAZ SEM Vstajenje in Življenje’ (Jn 11:25), je dal enega najmogočnejših izrekov, kar se jih da izraziti.

Ko je rekel JAZ SEM, se to ni nanašalo na zunanji jaz, temveč na Mogočno Mojstrsko Prisotnost – Boga v notranjosti. Kajti večkrat je rekel: ‘Sam iz sebe ne morem nič storiti. Oče v meni, JAZ SEM, izvršuje ta dela«.

Prav tako je Jezus rekel: ‘JAZ SEM Pot, Resnica in Življenje’
(Jn 14:6) in s tem dal priznanje eni in edini Moči – dejavnemu Bogu znotraj sebe.

Rekel je tudi: ‘JAZ SEM Luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, ki pride v svet.’

Vsak bistveni izrek je začel z Besedo JAZ SEM. Uporabljajoč JAZ SEM za karkoli in vse, kar želite biti ali imeti, je ena najmogočnejših namer, s katero sprožite notranjo Božjo Moč, Ljubezen, Modrost in Resnico v zunanje delovanje.«

(»JAZ SEM, KI SEM – 2/ Dejavni Bog«, str. 27)

Jezusovi Izreki JAZ SEM

(iz Svetega Pisma)

‘Kjer sta dva ali trije zbrani v Mojem imenu, tam SEM JAZ sredi med njimi.’ (Mt 18:20)

‘JAZ SEM z vami vse do dovršitve sveta!’ (Mt. 28:20)

‘JAZ SEM sredi med vami kot tisti, ki streže!’ (Lk. 22:27)

‘JAZ SEM kruh Življenja! Kdor pride k Meni, gotovo ne bo lačen!’ (Jn. 6:35)

‘JAZ SEM Živi Kruh, ki SEM prišel iz Nebes! Kdor uživa ta Kruh, bo živel vekomaj!’ (Jn. 6:51,58)

‘JAZ SEM reka Žive vode! Če je kdo žejen, naj pride k Meni in pije!’ (Jn. 7:37-38)

‘JAZ SEM Luč sveta! Kdor hodi za Menoj, ne bo taval v temi, temveč bo imel Luč Življenja!’ (Jn. 8:12)

‘Vi ste od tu spodaj, JAZ pa SEM od zgoraj. Vi ste od tega sveta, JAZ pa niSEM od tega sveta.’ (Jn. 8:23)

‘Ko boste povzdignili sina človekovega, boste spoznali, da SEM JAZ in da ničesar ne delam sam od sebe!’ (Jn. 8:28)

‘JAZ SEM izšel iz Boga!’ (Jn. 8:42)

‘Preden je bil Abraham, SEM JAZ.’ (Jn. 8:58)

‘JAZ SEM Vrata! Kdor stopi skozme, se bo rešil! Hodil bo noter in ven in bo našel pašo!’ (Jn. 10:9)

‘JAZ SEM prišel, da bi imeli Življenje in ga imeli v obilju!’ (Jn. 10:10)

‘JAZ SEM dobri Pastir! Moje ovce poslušajo Moj glas, poznam jih in hodijo za Menoj!’ (Jn. 10:11,14,27)

‘JAZ SEM Vstajenje in Življenje! Kdor veruje vame, bo živel tudi, če umrje!’ (Jn. 11:25)

‘JAZ SEM Pot, Resnica in Življenje!’ (Jn. 14:6)

‘JAZ SEM v Očetu in Oče v Meni!’ (Jn. 14:10)

‘JAZ SEM v Očetu in vi v Meni in Jaz v vas!’ (Jn. 14:20)

‘JAZ SEM Trta, vi mladike! Kdor živi v meni in Jaz v njem, rodi obilo sadu!’ (Jn. 15:5)

‘JAZ SEM svet premagal!’ (Jn. 16:33)