* 7.5.2011 – Odredba za maj 2011

huge57286334

Odredba za maj 2011
ODREDBA ZA NASTANITEV PREOBRAŽAJOČE BOŽANSKE LJUBEZNI
Ljubljeni oče/mati Bog, mi te prosimo, da sedaj razširiš plamen preobražajoče božanske ljubezni, ki pulzira znotraj srca vsake osebe.
Ustvari iz tega svetega ognja ogromno srce čiste božanske ljubezni, ki se razširja in razširja dokler ne ovije celotnega planeta Zemlja. To blesteče srce čiste, božanske ljubezni privlači sedaj ljubezen Boga iz vsake razširjene ravni bivanja v Univerzumu v fizično raven Zemlje. Ta neizmerljiv dotok ljubezni preplavlja in kopa v sebi vsak atomski in podatomski delček in val dragocene življenjske energije in njene zdravilne svetlobe.
Ta aktivnost svetlobe ustvarja arhetip, ki bo oblikoval vzorec popolnosti za naš planetarni ideal božanske ljubezni, ki se sedaj manifestira skozi naša srca in ume. Naš oče/mati Bog in celotna družba Nebes, JAZ SEM prisotnosti vsake osebe ter vse življenje,  skozi vso stvarstvo,  se združujejo z nami sedaj kot eno združeno polje moči božanske ljubezni, kot en dih, kot en utrip srca, en glas, ena zavest ljubezni. Mi dihamo prej neznane frekvence ljubezni Boga iz pravega jedra kreacije v srce vsake osebe, ki pripada ali služi Zemlji v tem času, če je ta v ali zunaj utelešenja.
Ta neprecenljiv dotok božanske ljubezni sedaj teče skozi vsak srčni plamen in ustvarja simfonijo ljubezni, ki se razgrinja in notranje prežema našo ljubljeno mater Zemljo in vso življenje, ki se razvija na njej. Ta dotok božanske ljubezni si sedaj utira pot v peto-dimenzionalno srčno čakro vsake osebe na planetu in JAZ SEM prisotnost vsakega moža, žene in otroka postaja točka moči svetlobe, združene v zavesti z JAZ SEM prisotnostjo vsake druge osebe na Zemlji. JAZ SEM prisotnost znotraj vsake osebe predstavlja sedaj odprta vrata za to blestečo svetlobo in na notranjih ravneh vsaka oseba na planetu doživlja to polje moči brezpogojne, božanske ljubezni, na nov in globok način.

Skozi JAZ SEM prisotnost vsaka oseba vidi sedaj asimilirane barve ljubezni, voha dišave ljubezni in posluša kozmične zvoke in ganljive melodije ljubezni. Skozi to aktivnost ljubezni smo mi vsi resnično ljubezen v akciji. Mi skupaj spreminjamo jedrno vibracijo primarne svetlobne substance, ki je vodila v ustvarjanje sedanjih negativnih pogojev, ki se sedaj manifestirajo na Zemlji. Skozi ljubezen našega očeta/matere Boga in s pomočjo celotne družbe Nebes smo mi povod tega polja moči božanske ljubezni, ki se sedaj za stalno vzpostavlja na Zemlji. Skupaj smo mi ta kozmični trenutek postavili v prostor, osnovno spiritualno silo božanske ljubezni, preko katere se bo sedaj človeštvo dvignilo ven iz dolgega izgnanstva v temi, v peto-dimenzionalna kraljestva svetlobe. To je, kar naš ideal božanske ljubezni privlači k vsakemu od nas osebno in k vsem nam kolektivno. Mi smo bitja ljubezni, ki svobodno sprejemamo odgovornost za ljubljenje te ljube Zemlje in vsega njenega življenja. Mi smo eno s tem blaženim planetom in planet je eno z nami. Naš oče/mati Bog in družba z Nebes sedaj intenzivirajo to svetlobo skozi vsak srčni plamen.

Ta aktivnost dviga človeštvo v višjo oktavo božanskega služenja  in skozi JAZ SEM prisotnost je sedaj vsaka oseba na Zemlji za stalno odeta s kozmičnim poljem moči božanske ljubezni. To polje moči  inicira sedaj vsakega od nas v višji red služenja človeštvu in svetlobi, kar bo sedaj zelo povečalo naše zmožnosti, da bomo  soustvarjali vzorce popolnosti za novo Zemljo in fizični svet oblike. Mi sprejemamo, da je bila ta aktivnost čiste božanske ljubezni od Boga zmagoslavno nastanjena na Zemlji, prav tukaj in prav sedaj, celo v trenutku, ko mi kličemo. In tako je to.
Ljubljena JAZ SEM. Ljubljena JAZ SEM. Ljubljena JAZ SEM.
Vir: www.eraofpeace.org
Original na: http://www.therainbowscribe.com/may2011decree.htm
V slovenščino prevedla: Marija Batista

Comments are closed.