———————— 8.12.2012 – Kaj se bo dogajalo na dan 12-12-12

I. ODLOMKI IZ KANALIZIRANIH SPOROČIL (NADANGELA METATRONA, NADANGELA GABRIELA)

1

Nadangel Metatron  v sporočilu pod naslovom »Standing Waves of the Crystal Vortex”, ki ga je 24. maja 2012  dal preko Jamesa Tyberonna, med drugim pravi:

“Na 12-12-12 se bo kompletirala 144 mreža.  12-dimenzionalna polja se bodo spojila z dimenzijami 5-12 v kristalni format.  Kot tako se bodo vsi kristali na planetu okrepili in harmonizirali. “

“Tisti od vas, ki delate s Fi kristali, boste lahko zaznalii velik in večji skok znotraj njihove energetske resonance.  Izkoriščanje Fi  kristala za okrepitev misli bo občutno poraslo.”

2

“Na 12-12-12 bo kristalni vrtinec  vzvaloval v globalno funkcijo. To bo proizvedeno skozi 144-mrežo, ki bo inicirala/začela aktivacijski pulz iz smaragdnega kristala pod goro Mount Maga v Arkansasu. Platinasti  kristal bo potem ponovno nemudoma zagnan v tok s tremi zemeljskimi  energijami (radijskimi  vodami, kristali in magnetizmi) in dvema drugima mojstrskima kristaloma,  s smaragnim kristalom zdravljenja in modrim kristalom znanja. To bo nemudoma poslalo komunikativni valovni pulz v Zlati kristalni sončni disk in zgodilo se bo ponovno kodiranje, kar bo oskrbovalo/vzdrževalo Toltec piramidne regulatorje. Prvič v 20.000 letih bo vrtinec regionalno kompletiran. “

“Mojstri, resnično vse, kar  preostane v letu 2012,  je globalizacija kristalnega omrežja z 12-12-12 aktivacijami Bimini Ognjenega kristala in Thothovega kristala pod Jezerom Titikaka.”

“To bo povzročilo finalni ponovni zagon 144 – kristalne mreže in 12 zlatih sončnih diskov. Sprožitev bo 12-12-12  v kristalnem vrtincu Arkansasa…ponovni zagon bo zaključen 21-12-12.”
“In mi vam pravimo, da brez 12-12-12 ne bi bilo 21-12-12.

3

Na zgornji sliki so prikazane lokacije sončnih diskov na Zemlji.

“Kristalno-zlati sončni disk je lociran pod sveto goro Pinnacle Mountain poleg Little Rock-a (vidi se na predzadnji sliki Arkansasa – dodala M.B.).«

4

Na sliki: Sveta gora Pinnacle Mountain poleg Little Rock-a

“Aktivacija sončnega diska je pomemben dogodek, ki ga bo čutiti po vsej Zemlji in, zares, tudi v Kozmusu. Kristalni zlati sončni disk so postavili v prostor  prebivalci iz zvezde Sirij usklajeno z 11 drugimi lokacijami po planetu, kjer so sončni diski. Ta je originalno spravljal skupaj energije območij kristalnega vrtinca v Arkansasu – kristalne, magnetne in radioaktivne žive vode. Dodatno k Sončnemu disku: “Tam so bile uporabljene piramidne strukture za prečiščenje energij vrtinca. “”

” MAX (13. kristalna lobanja Plejadinsko-sirijskega zavezništva) bo zares v kristalnem vrtincu za finalno reprogramiranje na 12-12-12.”

5

Slika: Kodiranje vstajenja – MAX (kristalna lobanja) vrtinec

“Napredovanje vašega planeta, ki se imenuje vstajenje, je dejansko kritična masa, ki bo omogočila spreobrnitev predloge zemeljske sprejemne kapacitete iz, po vašem načinu izražanja, analogne v digitalno, iz črno-bele v barvno. Neverjetna transformacija je dejansko samo dih stran. Kristalna spreobrnitev skozi antene 144-kristalne mreže je pred tem, da neizmerno poveča zemljino dimenzionalno sprejemanje od 3. do 12. dimenzije in preko. To je podobno spremembi  v vašem televizijskem  sprejemanju preko zastarelih anten v satelitsko sprejemanje. To je kristalna doba – veter pod krili vstajenja. Oporne kulminacijske točke so kozmične sprožitve in trojni datumski portali. “

“Finalna kompletiranja kristalnega vrtinca v Arkansasu/ZDA so izjemno pomembna za kristalno tranzicijo Zemlje. In kristalna tranzicija je pomembna kot  vstajenje leta 2012.  Na 12-12-12 se bo kristalizacija planeta kompletirala.”

“To je eden od pomembnih vzrokov, zakaj  bo tako veliko od vas pritegnjenih v Arkansas na shod na dan finalnega trojnega datumskega portala,  na dan 12-12-12. Za tiste od Zakona enega ( iz Atlantide), bo ta zaključek del svete prisege, da se bo kristalna energija en dan vrnila…in ne bo nikoli več dopuščeno, da se vrne v napačne roke.  Za mnoge je prisotnost v kristalnem vrtincu dušna pogodba in mnogi od zakona enega boste čutili in odgovorili temu klicu. Mi vam bomo tudi povedali, da  so bili nekateri zelo pomembni govorniki, ki bodo govorili na 12-12-12 shodu, vključno John Van Auken, Graham  Hancock , Dr Semir Osmanagić (odkritelj bosanskih piramid) , James Tyberonn  and John Jenkins, zelo visoko cenjeni člani atlanditskih znanstvenih svečenikov iz Alta-Ra Zakona enega. “

Celotno, originalno sporočilo Nadangela Metatrona v angleškem jeziku lahko preberete na spletni strani http://www.earthkeeper.com/EKnews_73.htm.

6

Nadangel Gabriel v sporočilu pod naslovom “The 12:12:12 Activation “, ki ga je dne 25. novembra 2012 dal preko Shante Gabriel, med drugim pravi:

“Aktivacija 12:12:12, , na 12. decembra 2012, bo prinesla na planet Zemlja najvišje frekvence kadarkoli vkodirane v svetlobo kristusove zavesti za transformacijo Zemlje in vseh bitij.”

“Skozi moč povezanih portalov, ki so jih na 11:11 držali odprte nadangeli, bo  med aktivacijo 12:12:12 na razpolago nova moč kristusove zavesti. Moč te prebujajoče energije omogoča vsaki osebi, da bo imela izkušnje/doživljaje kristusove zavesti  v trenutku 12:12:12 kodiranja.  Ko boste enkrat to doživeli, vi ne boste padli nazaj na stare poti, ker zlata kristusova svetloba dejansko zbriše iz vašega bitja frekvence, ki vam več ne služijo. Transformirane z svetlobo se celice prebudijo do kodiranja, vstavljenega z vašo dušo. Ta aktivacija se je držala, da čaka, dokler ne bo zemeljska zavest  podprla množičnega prebujanja. Zavedanje in priprava sta ključni oznaki za transformacijo, ki bo na razpolago skozi kristusovo zavest.  Ta čas bo SEDAJ.”

“12:12:12 predstavlja aktivacijo božanske ljubezni znotraj, skozi in okoli vas. Ko božanska ljubezen aktivira svetlobno-vkodirana vlakna znotraj vašega bitja, je tam komunikacija/stik prebujanja. To premakne telo v 12-spiralni sistem in omogoči zvezo DNK vijačnic. To aktivira subtilno energijo, ki zedinja nov 12- čakrni sistem. Svetloba sama ne more ustvarjati te povezave, četudi je tam, znotraj svetlobne moči, božanska inteligenca. Božanska ljubezen je potrebna za prebuditev kodiranja vaše dušne zveze – to se dovrši inherentno/v povezavi  z 12. To je prebujenje kristusove zavesti.”

“Tam, skozi 12:12:12, se bo pojavil občutek, kot da ste se na novo rodili v enotnost z vsemi aspekti vas. Pozdravite se z novo ravnjo spoštovanja in počastite vašo obvezo do tega življenja. Vaša  pripravljenost, da se napotite na pot svetlobe,  vas je skozi čas pripeljala do dovršitve enega aspekta vašega dušnega potovanja. Vaša naloga  sedaj je, da prevzamete to novo popolnost globoko v vaše bitje, da vas okrepi. Naj kristusova svetloba prežame vsako celico in ustvari novo zdravilno silo, ki bo prešinila/predrla vašo zavest. Ko boste integrirali to uravnavo znotraj vas, bo božanska ljubezen v vaših energijskih poljih aktivirala vašo DNK in postala tako prodorna, da se bo vaš svet dejansko začel spreminjati okoli vas.”

“Začnite uporabljati to novo povezavo s kristusovo energijo, ki vsebuje svetlobno silo zdravljenja in sočutja. Pripeljite to v vse vaše zgodbe, vse vaše odnose in vsa mesta v vašem življenju, za katera se še ne zdi, da izžarevajo z vso dobroto, ki ste si jo predstavljali. Uporabite to zlato svetlobo, da se okrepite z odpuščanjem in sočutjem. Ni važno, kaj se dogaja, osredotočite se na enost znotraj resnične svetlobe Kristusa in pripeljite to božansko ljubezen in sočutje vase. Navadite se napraviti to preden se lahko dogodi katerakoli druga reakcija in vi boste odkrili, da je to resnično nov čas za biti živ”.

7

Slika: DNK vijačnica

“Z 12:12:12 aktivacijo se bodo zgradile nove strukture v človeškem energijskem sistemu. Uravnava 12-vijačne povezave v DNK strukturi odpira pot za ustvarjanje 12- čakrnega sistema. Ta sprememba paradigme/vzorca  znotraj razvoja vkodiranega človeškega bitja začne ustvarjati v polni meri uravnano strukturo, ki deluje na najvišji frekvenci energije, ki je sedaj razpoložljiva. Ta novo uravnan energijski sistem omogoča človeku, da ne le krmari  tem novem zemeljskem času, ampak tudi, da utira pot drugim, da se odzovejo. Kodiranja vstavljena v človekov energijski sistem, ki se zanetijo ob različnih časih, so ustvarjala valove spremembe znotraj struktur, postavljenih v paradigmo/vzorec starega sveta. Vsaka oseba bo sedaj začutila dušni impulz, da se premakne v namerno akcijo, se umakne ali pa izbere,da zapusti planet samo, da bo pričakal bolj razvit čas na Zemlji.”

»Ustvarite okrepljeno vizijo/videnje, da vam bo služilo, ko boste dvigali vaše energijske frekvence znotraj nove svetlobne strukture 12:12 kod. To bo aktiviralo vaše energijske centre na nov način. Ustvarite globoko živo povezavo z Zemljo, ki ta čas pričakuje spoštovanje. Vi imate tam nevidne partnerje, katerih delo vključuje vaš razvoj, da pomagajo v ustvarjanju v polni meri delujočega sveta, ki funkcionira na višjih frekvencah svetlobe in božanske ljubezni. “

“Vi ste bili rojeni za to. Sedaj je to vaš čas. Predstavljajte si spiralo 12 vijačnic svetlobno-vkodiranih DNK znotraj vas, ki gredo globoko v Zemljo in nad vašo glavo. To bo  okrepilo povezavo 12- čakrnega sistema nad, znotraj in pod vašim telesom. Pridružite se drugim 12.12.12, da pomagate zanetiti novo matriko energijskih kod. To bodo strukture, ki bodo pomagale ustvariti novo Zemljo – takšno, kjer bo duh znotraj vseh stvari spoštovan ter bosta lepota in harmonija posvečeni.”

“Uravnava  energij12:12:12  je, kar se je imenovalo “drugi prihod”. Stoletja je bilo to napačno razumljeno. Ta povezava s kristusovo zavestjo je znotraj vas in ni prihod enega razsvetljenega bitja v svet. Prebujanje razvojne duhovne energije v polni meri je na razpolago znotraj vseh bitij, če to izberejo in so pripravljena pripeljati na planet razvojni premik v zavesti, ki ga Zemlja pričakuje. To,  sedaj,  je vaš čas za izbiro.”

“V aktivaciji 12:12:12 bo oskrbljeno božansko odpuščanje za zdravljenje vseh ran. Vaša naloga je, da sprejmete to zdravljenje tako, da sprejmete odpuščanje za pretekle napake, za katere verjamete, da ste jih naredili.  Dopustite, da svetloba božanske ljubezni prežame stare strukture, ki ste jih zgradili okoli ideje sramu in nevrednosti.  Odpustite napade nase, da niste naredili nečesa, kar ste mislili, da bi morali narediti. Ta nova svetloba, vkodirana  s kristusovo energijo, nosi frekvence zdravljenja in ljubezni. Ta tudi nosi uravnavo z vašo mnogo-dimenzionalnostjo zato, da se ustvari večja enotnost in celotnost znotraj vašega bitja.”

“Tukaj je molitev, ki vam bo pomagala pri aktivaciji:

Božanska prisotnost,

med aktivacijo 12:12:12, jaz  vabim božansko ljubezen in zlato svetlobo, aktivno v kristusovi zavesti, da teče milo skozi mene in se sidra  na Zemljo. Jaz sedaj prosim za prebujajočo povezavo moje DNK znotraj mene do božanske ljubezni in sočutja ter za svetlobo iz najvišjega vira do 12 vijačnic DNK znotraj mene, ki ustvarjajo popolno spiralo svetlobe, da se aktivira 12-čakrni sistem. Jaz prosim za mojo dušno uravnavo do vse božanske ljubezni in svetlobe, ki jo jaz lahko prejmem za dobro mojega razvoja in razvoj Zemlje v tem času. Jaz prosim angele, nadangele, mojstre in vsa bitja svetlobe, ki delate na mojem prebujanju, da ste z mano in mi pomagate v tem procesu.

Naj se vsa bitja prebudijo v njihov božanski potencial in pripeljejo prisotnost božanske ljubezni v njihova srca. Naj teče skozi nas vedno več miline, da blagoslovi naš planet. Naj bo Zemlja spoštovana na nov način , ki omogoča našemu lepemu planetu uspevati. Naj vsako srce občuti darove te ljubeče prisotnosti znotraj njih, tako da bi lahko na Zemlji prevladal mir. Hvala ti  Bog za to in vse naše blagoslove. “

Celotno, originalno, kanalizirano sporočilo Nadangela Gabriela lahko preberete na spletni strani:

http://www.thegabrielmessages.com/the-121212-activation/

II. ODLOMKI IZ SPOROČIL ASTROLOGOV

Takoj naslednji dan po 12-12-12 bo Nova Luna. Astrologinja Mahala v svoji napovedi  pod naslovo m “Planet Alert December 2012”, med drugim pravi:

” Jaz sem pregledala karto Nove Lune za 13. december 2012 in je zelo zanimiva. Najprej Lilit, ki ga tudi imenujemo črna luna, ker je na tako visoki frekvenci, da je neviden, bo v tem času na na 28. stopinji Strelca. To je tam, kjer je lociran Galaktični center.  Lilit je vladar  te prihajajoče nove dobe, ki se očitno začenja v tem času. Ona, Lilit,  bo natanko nasproti Ceresa, ki je asteroid, ki predstavlja Zemljo. Delala bosta skupaj, da odpreta kristale v Arkansasu, ki se povezujejo z Galaktičnim centrom. Kakšna energija bo to!

Juno, boginja tesne zveze/poroke, bo v tem času v konjunkciji/združena z Lilit in to bi lahko predstavljalo poroko med našim ženskim in moškim jaz/osebnostjo. To se nanaša pri nas na alkemično poroko, ki združuje naš pozitivni in negativni jaz v eno. To je, ko naši možgani postanejo eno. To bi lahko bila aktivacija enotne zavesti, kar je, na kar se nanaša nova doba.

Glede na 13 nebesnih znamenj zoidaka /živalskega kroga se bo Sonce premikalo skozi ozvezdje Asclepiusa, ki je 13. znak zoidaka. Sonce se bo gibalo skozi to ozvezdje od 30. novembra do 16. decembra. 12./13. december je, ko so zvezdna vrata odprta in mi lahko začnemo prihajati v našo lastno moč. To je čas, da začnemo uresničevati našo kristusovo (kristalno) energijo in se premaknemo v naša mavrična telesa, ki vibrirajo na število 13.

Število13 je, na kar se nanaša nova doba.  Mi hitro dosegamo 13 hercno in ničelno točko energijo. Število 13 predstavlja žensko in Kip svobode. Kot jaz vidim to, bo New York moral biti očiščen, da se bodo odpustile vse stare energije, ki so tam zatičane.”…

Celotno napoved v angleškem jeziku lahko preberete na spletni strani: http://blog.mahalasastrology.com/2012/12/01/planet-alert-december-2012/.

Astrologinja Dorene Carrel pa v svojem astrološkem sporočilu  za december (Astrology Report For December) za 13. december pravi:

” Nova Luna bo 13. decembra na 22. stopinji Strelca. Osredotočenje je na strelčevi lastnostih širjenja, svobode in iskanja resnice, skupaj z lastnostmi biti optimističen, idealističen in dobrohoten. Senčna stran je arogantnost in obsojanje. Ugodno je, da odkrijemo, kje lahko ta mesec ciljamo višje. Ta isti dan se tudi Uran obrne direktno na 5. stopinji Ovna, ki spodbuja originalnost  in samo-zaupanja. Ta dan vsebuje močno ognjeno energijo, ki nam bo pomagala premakniti se naprej z novimi začetki. Sabianski simbol za to stopinjo je “Kitajska pralnica”, ki predlaga idejo čiščenja na vseh ravneh v pripravi za prehajajoči premik/spremembo. To lahko tudi naznanja, da bomo postajali bolj zavedni naših posebnih moči, tako da bomo lahko preživeli in bolj lahko uspevali v spreminjajočem se okolju. “

Celotno sporočilo v angleškem jeziku lahko preberete na spletni strani:  http://www.astroconnections.blogspot.com/.

Zbrala in prevedla: Marija Batista

Comments are closed.