– ODREDBE V SLIKI

*

*


JAZ SEM – Velika Ustvarjalna Beseda


*


Nauk Vnebovzetih Mojstrov o JAZ SEM je resnični Življenjski nauk, ki vodi do Razsvetljenja ljudi. Dan je za vsesplošno dobrobit človeštva. Razumevanje velike ustvarjalne Besede Življenja JAZ SEM je velika Božja Moč, ki je ustvarila ta planet; je večni Zakon Življenja.

Z uporabo nauka o JAZ SEM lahko človeštvo prejme Pomoč iz Območja Luči Vnebovzetih Mojstrov, da se zaščiti pred vse večjo zmedo in nemirom v svetu, ker lahko današnjemu svetu pomaga le Božansko posredovanje.

Zdaj je čas, da spoznate veliko ustvarjalno Besedo JAZ SEM in jo pravilno uporabite. Prevladujoča navada današnjega človeka je, da uporablja besedi JAZ SEM v povezavi z negativnimi lastnostmi.

*


Mojster Saint Germain je rekel:

»Prvi izraz vsakogar vsepovsod v Univerzumu, pa naj bo v govorjeni besedi ali pa kot tiha misel oziroma občutek, je JAZ SEM, priznanje svojega lastnega zmagovitega Božanstva.

Kdor se trudi razumeti in uporabiti te mogočne, vendar preproste Zakone, mora bolj dosledno paziti na svoje misli in besede. Kajti vsakič ko rečete ‘JAZ niSEM’, ‘jaz ne morem’, ‘jaz nimam’ … , vede ali nevede zadušite to veliko Prisotnost v sebi. Kadar uporabite izjavo z besedami ‘JAZ niSEM’,
sprožite v dejavnost mogočno, brezmejno Energijo, ki začne udejanjati vašo negativno izjavo (afirmacijo) in bo delovala, dokler je ne prekličete ter tako izničite nepopolnost oziroma jo preobrazite v Popolnost. To vam kaže izredno moč, ki jo daje uporaba te mogočne Božje energije.

In povem vam, dinamit je manj nevaren, ker lahko uniči le telo. A misli, odposlane nevede in neobvladano, lahko neomejeno vežejo dušo na neskončni krog ponovnega utelešenja.

Tako lahko vidite, kako pomembno je, da veste, kaj delate, kadar brez razmišljanja uporabljate napačno izražanje; ker uporabljate najbolj Božanski dejavni princip v Univerzumu – JAZ SEM! Vedite, da je to najvišji princip Življenja, uporabljen in izražen v vsaki civilizaciji, ki je kdajkoli obstajala
– prvi izraz vsake samozavedajoče se oblike Življenja je namreč JAZ SEM. Šele kasneje v stiku z zunanjimi, nepravilno določenimi dejavnostmi začenja posameznik sprejemati stvari, ki so manj popolne od JAZ SEM. Ko rečete npr.: ‘Bolan sem’, obrnete ta Princip Življenja, ki je naravno vsa Popolnost.

Zato vam v Imenu Boga pravim: Prenehajte uporabljati te napačne izraze svojega Božanstva, ker je nemogoče, da boste svobodni, vse dokler se boste tako izražali. Prenehajte! vam pravim, dajati moč zunanjim okoliščinam, osebam, prostorom ali stvarem. In v Imenu Boga vsakič, ko se zalotite,
da začenjate z ‘bolan sem’, ‘brez denarja sem’, ‘propadel sem’, ‘slabo sem’ . .. takoj preobrnite ta usodna stanja k vašemu napredku; in z vso močjo svojega Bitja tiho izjavite JAZ SEM (ki je vse Zdravje, Izobilje, Popolnost, Sreča, Mir in Moč), v priznanje Popolnosti v sebi samem in vsepovsod
drugod.

Ko razmišljate o izrazu JAZ SEM, ozaveščate, da je v vas dejaven Bog, ki se izraža v vašem življenju. Ne dopustite nobenim nepopolnim mislim in napačnim izrazom, da se vam vsiljujejo in vas omejujejo.«

.


Ko rečemo JAZ SEM, se nemudoma začne vseprisotna dejavnost. V trenutku, ko izgovorimo JAZ SEM, postane JAZ SEM, ki je v vsem, dejaven. Tako najbolj neposredno sprožimo vsemogočno dejavnost JAZ SEM, ki je ‘Vse v vsem’.

Ko izgovorimo JAZ SEM, sprožimo ustvarjalno dejavnost Boga, dejavnost vseh Božjih Lastnosti in Moči. Nihajni učinek Besede JAZ SEM, izražene v mislih ali besedah, sprosti ustvarjalno Moč Stvarnika. Kakršnakoli misel ali beseda sledi Besedi JAZ SEM, se takoj vtisne in zabeleži v svetlobno snov etra. Če želimo, da se za nas izrazi Popolnost, moramo uporabiti svojo energijo in odposlati Odredbe za Popolnost. Tako se v našem svetu izrazi Življenjski načrt v vsej polnosti.

JAZ SEM je celostna dejavnost Boga!

V kakršnikoli situaciji se že znajdete, enostavno samo utišajte svoj zunanji jaz in z globokim občutenjem recite: JAZ SEM, JAZ SEM, JAZ SEM ali JAZ SEM, KI SEM. S tem boste sprostili dejavno Moč svoje Božje Prisotnosti.

Nauk o JAZ SEM so Vnebovzeti Mojstri dali človeštvu in za to ne zahtevajo ničesar v povračilo. Pričakujejo le poslušnost vsakogar svojemu Božjemu Jazu, Ljubezni polno sodelovanje, poštenost in iskrenost.

Zemlja in človeštvo vstopata v dobo JAZ SEM in zato morata polno razumevanje in uporaba znanja o JAZ SEM zdaj priti med ljudi današnjega in prihodnjega časa.

.


Ti čudoviti Vrhovni JAZ SEM!

Razširi, razširi in še enkrat razširi skozme Svojo Luč
v večnem siju in veličastju!


.1. Kaj je Odredba?


Odredba (angl. Decree) pomeni: zapoved, odlok, ukaz, naročilo …

Odredba je izredno močan način usmerjanja Božje Luči za udejanjanje stvari v fizičnem svetu. Odredbo lahko izrazimo kot:

– neposreden Klic (Invokacijo) k Bogu (Prisotnosti JAZ SEM) v sebi in k Vnebovzeti Legiji za Pomoč, ki jo potrebujemo;

– pozitivno Potrditev (Afirmacijo) z uporabo Božje Moči velike ustvarjalne Besede JAZ SEM, ki jo Prisotnost JAZ SEM izrazi skozi nas.

V Odredbah je za sprostitev Duhovne Moči uporabljeno Ime JAZ SEM. JAZ SEM je krajša oblika za JAZ SEM, KI SEM – Božje Ime, ki je bilo razodeto Mojzesu iz gorečega grma (2Mz 3:14). JAZ SEM, KI SEM pomeni »Kakor zgoraj, tako spodaj. Kot je Bog v Nebesih, tako je v meni na Zemlji. Prav tu, kjer SEM, je Božja Moč.« Tako vsakič, kadar rečemo JAZ SEM, v resnici potrdimo »Bog v meni je …«.

Odredbe nam pomagajo povezati se s svojim Višjim Jazom. To je njihov prvi namen. Z okrepitvijo te povezave se poveča tok Božje energije, ki teče po Žarku Luči iz naše Prisotnosti JAZ SEM k nam. To energijo lahko nato uporabimo, za karkoli želimo – da prejmemo stvari, ki jih potrebujemo za izpolnitev Božjega načrta; da dobimo pravo službo, dom in življenjske okoliščine; da dosežemo ozdravitev; da najdemo rešitev za kakršnokoli težavo in jo udejanjimo.

Vendar se ves čas zavedajmo, da je osnovni namen uporabe Odredb vzpostaviti in okrepiti stik s svojim Višjim Jazom. To je najčudovitejše od vsega, kar se nam lahko kdajkoli zgodi.


2. Odrejati v Imenu Boga in Kristusa


Vsi smo del velike Enosti. V sebi imamo bistvo Božanske narave – poosebljenega Boga kot Mogočno Prisotnost JAZ SEM in poosebljenega Kristusa kot Sveti Kristusov Jaz. Brez Boga in Besede, Kristusa, ki je bil z Njim na začetku, ne bi bil ustvarjen noben človek, ker je vlit v podobi Boga in Kristusa.

Odrejati (zapovedovati) energijam Življenja je privilegij Kristusove oziroma Višje Zavesti vsakega Božjega sina in hčere. Človeškemu jazu, ki je nepopoln, ni dana avtoriteta, da bi dajal Odredbe za udejanjanje stvari. Zato mora vedno odrejati v Imenu Boga in Kristusa v sebi. Npr.:

V Imenu Boga, Mogočne Prisotnosti JAZ SEM, v sebi odrejam …

V Imenu Kristusa, svojega Svetega Kristusovega Jaza, zapovedujem …

Ker smo do tega trenutka le delno dosegli Popolnost; ker želimo, da gre naš Klic neposredno preko našega Svetega Kristusovega Jaza do Boga; in ker želimo vso energijo uporabiti pravilno – storimo to v Imenu svoje Prisotnosti JAZ SEM in svojega Svetega Kristusovega Jaza. Tako smo lahko prepričani, da je to storjeno v skladu z Božjo Voljo. Če odpošljemo več Odredb hkrati, lahko uporabimo »V Imenu Boga … V Imenu Kristusa …« le na začetku skupine Odredb in ne pred vsako Odredbo. Ves čas se zavedajmo, da je Bog dejaven v nas in skozi nas.

Človek, nižji jaz, je tako instrument za Luč, ki prihaja iz Božjega Srca. On ni Izvor Luči in kot človek sam nima nobene moči, s katero bi usmerjal Luč. Če smo odločeni dvigniti svojo zavest na nivo Svetega Kristusovega Jaza in vemo, da smo v resnici mi ta ljubljeni Sin, smo lahko (v enosti z Bogom) živa daritev čistosti z namenom, da Božja Luč, Božja Beseda in Božja Odredba tečejo skozi nas, da izvršijo popolno delo Stvarnika.

Ko tako v svojem umu spoznamo, da je JAZ SEM (t.j. Bog v notranjosti) tisti, ki deluje, lahko začnemo sveti obred odrejanja (odpošiljanja oziroma izgovarjanja Odredb) v Imenu:

– Očeta-Matere Boga (Prisotnosti JAZ SEM),

– Sina (Univerzalnega Kristusa, ki se izraža v vsakem človeku kot njegova Kristusova identiteta oziroma Sveti Kristusov Jaz)

– in Svetega Duha (energij Svetega Ognja, ki oskrbujejo telo in zavest z Božjim bistvom, ki je Življenje).


3. Kako odrejati


Preden začnemo uporabljati Odredbe, se vprašajmo, kaj želimo z njimi doseči.

Ali imamo duhovne cilje ali praktične cilje? Duhovni cilji so npr.: postati ljubeznivejši; približati se svojemu Višjemu Jazu; očistiti boleče izkušnje iz otroštva, da se osvobodimo določenih težav v svojem življenju … Praktični cilji so npr.: najti novo službo; dobiti denar za dokončanje šolanja; spoznati nove prijatelje …

Lahko imamo tudi cilje za druge ljudi, svoj narod, vso Zemljo. Npr.: izboljšanje zdravja nekoga; prenehanje vojn; obvarovanje ljudi pred naravnimi katastrofami; razsvetljenje človeštva …

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞  ∞ ∞ ∞ ∞  ∞ ∞

Redna uporaba Odredb

Z močjo Odredb, ki jih odpošljemo, se sprostijo Tokovi Luči, Življenja in Ljubezni iz Božjega Srca ter naredijo vtis v atmosfero Zemlje, še posebno tja, kamor so bili poslani. Nato se vrnejo nazaj k tistemu, ki jih je poslal. Potrebni so čas in prostor za tiho meditacijo, čas in prostor za molitev ter čas in prostor za odrejanje. Vse troje lahko uporabimo v duhovnem služenju (doma, sami, v skupini). Toda ena oblika služenja ne more nadomestiti druge. Za pravilno izvajanje Odredb so potrebne izkušnje. Ne pričakujte, da boste že prvič, ko boste odrejali, ustvarili popolnost. Ko si naberete več izkušenj, lahko pospešite izvajane svojih Odredb. Z močjo Besede je ustvarjena Zemlja in z močjo Besede si pridobimo nazaj svojo svobodo. Zato uporabljajte Odredbe! Resnični Učenec Luči naj uporablja Odredbe vsak dan – odločno in z močnim občutenjem njihovih vsebin, da se hitro izpolnijo. Ko to redno izvaja, Vnebovzeti Mojstri vzpostavijo določeno ritmično okrepitev energij, ki se sproščajo z Odredbami. To zelo pospeši njihovo izpolnitev. Vendar pa Vnebovzeti Mojstri to storijo takrat, ko učenec s svojo poslušnostjo ter z resničnim in rednim izvajanjem Odredb pokaže, da je odločen ubogati Božje Zakone in udejanjati le Božjo Voljo. Tako se nad svetiščem skupine ali nad domom posameznika ustvari Polje magnetne energije. Vendar se mora skupina srečevati in odrejati na istem mestu isti dan v tednu redno šest mesecev, da se ustvari in vsidra to Polje, ki ga ohranja Angel Deva. Enako lahko tako Polje ustvari posameznik, ki šest mesecev redno vsak dan odreja. Tako lahko Vnebovzeti Mojstri uporabijo to Polje za Zaščito skupine in za Blagoslov človeštva.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞  ∞ ∞ ∞ ∞  ∞ ∞

S KLIKOM NA SLIKO SE VAM TA ODPRE V NOVEM OKNU IZ KATEREGA JO LAHKO SHRANITE NA VAŠ RAČUNALNIK

USPEŠNO ODREJANJE VAM ŽELIM

ROBI

.

ZA  ZJUTRAJ

odredba-za-zjutro

.

ZA PRED SPANJEM

za-pred-spanjem.

ZA VREMENSKE RAZMERE

Namen Klica k Herkulu

Herkul je zaradi svoje funkcije Nosilca Božje Moči in Zaščite med Sedmimi Elohimi najmočnejši predstavnik Boga, ki lahko posreduje med človeštvom in njegovo vračajočo se karmo.

»V primeru naravnih nesreč, poplav, požarov, neviht ali suše, me prosim pokličite, da bom lahko posredoval z veliko Močjo, ki mi jo je dal Bog. Kličite ime Herkula dan in noč.« V skladu z zakonom svobodne volje lahko Mojstri, Elohimi in Angeli posredujejo v našem svetu le, ko jih za to prosimo. »

Nikoli do sedaj ni bilo takšne ureditve za uporabo vaših Klicev, da pošljemo Žarke Modrega Ognja in Bele Strele na Zemljo, kjer poteka dobesedno razgradnja nebožanskih stvaritev ljudi … Klicanje k nam je pogoj za vzdrževanje svetovnega miru … Kličite me vsak dan, tudi če mi pošljete le tri Odredbe. To je dovolj, ljubljeni. Toda kličite moje ime in s tem me boste pooblastili, da SEM dejaven v vašem območju.«

za-vreme-herkul

.

ODREDBA ZA JAPONSKO

za-japonsko.

O LJUBEZNI

mislite-da-ljubite

.

ZA ENTITETE

Astrea

Kozmična uničevalka entitet Astrea je mogočna Kozmična Mojstrica imenovana tudi Zvezdna Mati; je ženski dopolnjujoči par Elohima Čistosti. Štiriindvajset ur na dan vihti Kozmični Krog Modrega Plamena in Meč Modrega Plamena za osvoboditev otrok Božanske Matere od vsega, kar nasprotuje izpolnitvi Božanskega načrta, ohranjenega v Srcu Elohima Čistosti. Astrea pooseblja hindujski koncept Boginje Kali, uničevalke demonov. Lahko naredite Krog in Meč Modrega Plamena za odstranitev vsega nebožanskega iz svojega bitja in sveta, prav tako kot je to storil Jezus za božjastnega dečka, ki so ga obsedli zli duhovi, ki je ležal na tleh in mu je iz ust tekla pena ter ga učenci niso mogli ozdraviti (Mt 17:14-21). Kot je razložila Astrea: »Učenci so zopet in zopet poskušali izgnati duhove iz dečka in povem vam, potrudili so se z vsemi svojimi močmi. Toda manjkalo jim je vere in znanja iz našega Območja Luči. Če bi vsaj eden od njih poklical moj Kozmični Krog in Meč Modrega Plamena, bi ugotovili, da je hudi duh v trenutku odšel iz dečka. To je bila Moč Luči, ki jo je poklical

Jezus. Poklical je to energijo Modrega Plamena in v trenutku izpolnil to, kar je Bog nameraval.« Krog Modrega Plamena, poklican iz Srca Astree, je zaslepljujoč Modro-Beli Ogenj, ki je dejaven kot dva koncentrična (z istim središčem) ognjena Kroga (Modri od Astree, Beli od Elohima Čistosti). Ta dva Kroga imata tako visoko nihajno frekvenco, da sta videti kot dejavnost Modro-Bele Strele, ki bliskne okoli duš, planetov, sončnih sistemov, galaksij kadarkoli je potrebna okrepitev Božje Volje v Božanski matrici, ki je v Belem jedru bitja vsega in vsakogar.

Vizualizacija:

Kadarkoli in kjerkoli se pojavi kakršnokoli neskladje, v Imenu Kristusa pokličite k mogočnemu Elohimskemu Bitju Astrei:

za-entitete

.

ZA  FINANCE

To Odredbo naj se ponavlja 3 x krat na dan po 5 minut ob približno istih urah.

za-denar

.

ZA  USTVARJALNOST

ZELO UPORABNA ODREDBA KO USTVARJAMO

ustvarjalnost

.

VELIKA INVOKACIJA

velika-invokacija

.