11.del

 
Načrt Svetlobe za planet Zemljo 11.delnedelja, 17. avgust 2008 @ 05:02 CEST
Piše: Pozitivke 

Kanalizirano sporočilo Elohimov Plamenov Dvojčkov Peace in Aloha- junij 2008- Božanski krog in skupno delovanje kot Eno bitje
Med poletnim solsticijem 21. junija 2008 se bodo sproščali Kristusovi Kristalinski Platinasto Zlati Žarki in Modro Srebrni Žarki svetlobe, ki bodo aktivirali vaš spomin in resnico vašega potenciala postati Človeški Angel na realizirani Nebeški Zemlji. Ti Žarki bodo čistili vaša svetlobna telesa, polja in fizično telo, še posebej živčni sistem in energetska središča.

Ni potrebno, da čakate na dan 21. junij, da bi dobili dostop do teh Žarkov. Dovolite si sprejeti prepletenost časa in prostora in dejstvo, da se je Mati Zemlja že povzdvignila v polno realizirano stanje Nebeške Zemlje ( op prev: v Bibiliji je to omenjeno kot Novi Jeruzalem; planetarno telo na nivoju elementa zemlje se je povzdvignilo v Kristusovo zavest februarja 2008, atmosfera pa je še v astralni zavesti, ki se zdaj tako kot oceani prečiščuje od astralnih entitet, neutelešenih duš in slojev popačene psihične energije ).

Vi pa ste zdaj v procesu spominjanja te Božanske Resnice. Sprejemanje te resnice je pomembnejše od razumevanja, kako je prišlo do integracije Nebes in Zemlje.

Medsebojna povezanost časa in prostora je podobna prepletenosti vzorcev Rož Življenja. Predstavljate si kroglo z nitmi, ki predstavljajo čas in prostor, ki so stkane v različne vzorce Rože Življenja. Vsaka prepletena povezava predstavlja paralelni nivo, med tem ko vsaka končna struna v vsaki niti predstavlja drugo dimenzijo. Na enem izmed paralelnih nivojev bivanja, čisto blizu vas obstaja nivo Nebeška Zemlja ( Heavenly Earth plane of exsistence ), kjer sta čas in prostor izražena kot medsebojno povezane različne stvarnosti in ne kot linearna fragmentacija in ločenost časa in prostora.

Vendar je mnogo pomembnejše, da sprejmete to medsebojno povezanost časa in prostora, kot pa da to razumete, kajti preprosto sprejemanje te stvarnosti vam bo omogočilo, da se povežete z višjimi Žarki svetlobe, tako kot je za vaše najvišje dobro. Način da sprejmete stvarnost, da zdaj živite na Nebeški Zemlji, je da sodelujete z Angeli, Elohimi, Elementali, Vnebovzetimi Mojstri in drugimi Nebeškimi Bitji kot Eno bitje v Božanskem Krogu svetlobe.

Tako lahko začnete sprejemati Nebesa na Zemlji skozi sodelovanje z različnimi Bitji svetlobe in z oblikovanjem Božanski Krog svetlobe. Dnevno lahko molite, kličete Gnome- elementale zemlje, jim pošiljate ljubezen in nato skupaj z njimi kot Eno bitje pošiljate ljubezen Materi Zemlji. Tako ji boste pomagali, da se sprošča postopno vsako nano- sekundo in se tako izogne velikim sprostitvam, ki se izražajo kot katastrofalni potresi. Pokličete lahko katera koli Bitja svetlobe, jim pošiljate ljubezen in nato kot Eno bitje pošiljate ljubezen in blagoslove čutečim bitjem, rastlinam, elementom in Materi Zemlji, ki morda potrebuje dodatno pomoč in ljubezen. Na ta način oblikujete Božanski Krog svetlobe, ki se izraža in sidra na Nebeški Zemlji.

Spletna stran gospe Malin: www.eaplatinum.net.

Comments are closed.