* 21.3.2012 – Opustite vse preostale potrebe za samo-obsojanjem 22.02.2012

Saul preko Johna Smallmana

Božanska Svetloba Božje Ljubezni žari vse bolj jasno na vas, ko močneje vadite delovanje v ljubezni in delate na opuščanju kakršnihkoli stališč ali vedenj, ki niso v skladu s tistim, kar vas bo odvedlo Domov. Odpiranje vaših src in nudenje ljubezni, sočutja, sprejemanja in odpuščanja vsem, s katerimi ste v interakciji, so najefektnejši načini, da dospete Domov v stvarnost, kot popolnoma zavestna in prebujena bitja, katera ste od vedno bili. Vaš prihod je zagotovljen, ker nimate iti kam drugam.  Usmerite se k resnici in ji dopustite, da dvigne vašega duha v radost in zavestnost tudi v času, ko še naprej izkušate iluzijo, probleme in vprašanja, ki se vam postavljajo na poti proti Domu.
Celotno človeštvo je na tej poti, četudi številni ljudje delujejo kot popolnoma nezavedni dejstva, da so božanska duhovna bitja, izgubljena v iluziji. Lahko se počutijo izgubljeni, a njim se to zdi naravno stanje človeštva, zato to sprejemajo preko volje in delajo s tem najbolje, kar morejo. Nepotrebno je reči, da ko se prebudijo in odkrijejo resnico, kdo oni v resnici so, bo njihova radost brez meja. A vaše delo je, da jim pomagate pri tej pomembni nalogi, ki se je oni še ne zavedajo. Z delovanjem v ljubezni boste zaiskrili žarek svetlobe ali zvok gonga v njih in to bo povzročilo tem začasno izgubljenim bitjem, da se za trenutek ustavijo v njihovih strmoglavim juriših za zemeljskimi zadovoljstvi (ki so popolnoma nedosegljiva) in se začnejo spraševati : »Človek božji, kaj pa je bilo to?«
Ko se jim to zgodi nekajkrat, bodo začeli dopuščati, da tukaj mogoče obstaja nekaj več od dirke za različnimi stvarmi, ki jih vsebuje iluzija, da bi se jih oklepali. V začetku je to zelo vznemirjujoča misel, ki jo večinoma zavračajo kot iracionalno in se jo trudijo pozabiti, vendar to ne deluje, ker se vedno znova srečajo z delovanjem iz ljubezni, za katero na pogled ni razumskega pojasnila, ker tisti, ki to ljubezen nudijo, očitno nimajo neposredne, niti skrite ali preoblečene koristi od tega, da so tako odprti in iskreni. To nezavednega človeka zmede in zaskrbi in končno naredijo korak, da bi raziskali, kaj povzroča te vznemirjujoče izkušanje – zakaj se ne le njihovi ljubljeni, ljudje, ki jih poznajo, ampak tudi popolni tujci obnašajo po njim neznanih in nepričakovanih poteh ljubezni.
Počasi, a zagotovo začnejo odkrivati, da so njihova lastna stališča in obnašanja daleč od velikodušnosti in to jih zelo vznemiri in se začnejo spraševati o svojih motivih, ki so se do sedaj zdeli popolnoma razumni (kot tudi motivi vseh drugih), zdaj pa jih puščajo z občutkom kesanja, včasih celo gnusa.  Spoznavanje tega je za njih neprijetno iz razloga, ker so spoznali, da so linije poštenja in integritete, za katere so mislili, da so nepraktične narave, in so se soočenja z njimi »v realnem svetu« iz tega razloga izogibali, najvažnejše lastnosti obnašanja, ki morajo biti sprejete, se morajo živeti in demonstrirati, če želijo živeti v miru. A to je šokantno odkritje, ki ga raje ne bi odkrili. Vendar spoznajo, da ni povratka nazaj, ko to odkritje vstopi v njihovo zavest. Od želje, da bi to potisnili ali ignorirali, bodo napredovali proti iskanju dodatnih informacij. Ko se to zgodi, bodo morali spremeniti sami sebe, da bi se njihov življenjski stil skladal z novim razumevanjem. V začetku je to zanje dokaj težko, ker se počutijo nelagodno, ko vidijo, kaj postajajo. Iznenada so mogoče razumevajoči in sočutni posamezniki. Toda ko spoznajo to svojo novo osebnost, dojamejo, da se njihovi predhodni visoki nivoji stresa, ki se ga pogosto skoraj niso zavedali, odmikajo  in da to nadomešča  občutek miru in zadovoljstva, ki ga prej niso izkusili. In vsi njihovi odnosi kažejo bistven napredek. Ti posamezniki odkrivajo sami sebe skozi obnašanje po poti ljubezni, ki  ga vsi vi demonstrirate.
Imeli boste zelo malo ali mogoče nobenega občutka ali vedenja o tem, kakšen efekt ste imeli na njih, toda tako kot oni, boste tudi vi izkušali zmanjšan nivo stresa, izboljšanje odnosov ter novo nastalo mirnost in zadovoljstvo z življenjem, četudi ostajate v iluziji. To vam bo pokazatelj, da ste trdno zasidrani na vaši poti prebujenja in omogočilo vam bo, da se spomnite, da je vaš povratek Domov božansko zagotovljen. Vi prekrasno izpolnjujete vaše svete dogovore in z vso pravico lahko čutite zadovoljstvo, zato opustite vse preostale potrebe, da bi se samo obsojali ali poniževali, ker je to popolnoma nepotrebno in neprimerno.
S tako zelo veliko ljubezni, Saul
Kanaliziral: John Smallman

Prevedla iz hrvaščine: Alenka B.

Comments are closed.