* 17.3.2012 – ARCHANGEL GABRIEL 2012

angel-as-being-of-light
15. marec 2012
Ljubljeni,
želeli bi govoriti o kvaliteti ljubezni, ki jo imenujemo odločnost. Ta kvaliteta je izredno pomembna pri vsakem prizadevanju posameznika in mu je v pomoč pri uspešnem doseganju ciljev, ki si jih postavi.  Odločnost je osnova za  moč in voljo, ki ju duša kaže v vsakdanjem življenju in pri doseganju dolgoročnih ciljev. Pokaže se na veliko načinov skozi človekov vsakdanjik. Brez te kvalitete ne bi bilo nič ustvarjeno.
To je kvaliteta, ki omogoča posamezniku, da se vsak dan zbudi pripravljen soočiti se z novim dnem in nadaljevati z delom na svojih ciljih in projektih. Razkrije  posameznikovo notranjo vnemo in resnični značaj. Brez tega , da uporabimo odločnost v vsaki situaciji, ne more biti dosežen resnični napredek na duhovni poti. Pri vsakem projektu je potrebna neprestana odločnost, da se ta lahko realizira.  Prisotnost te kvalitete v vseh dejavnostih odraža ljubezen do sebe.
V duhovnih ciljih je odločitev za doseganje višjih izidov tista, ki pelje k manifestaciji znotraj bitja posameznika. To daje spodbudo za nadaljnje vztrajanje ne glede kakšne lekcije  in izzivi pridejo pred vas za učenje, razmislek  in premišljevanje. To omogoči posamezniku, da naredi korak za korakom z namenom, da se premika na svoji poti. Odločnost je ključ za dosežke pri vseh nalogah, ki so pred vami. To je v nekem smislu čarobni ključ za odpiranje vrat k preseganju vseh navideznih omejitev v tem, kar obkroža posameznika, v njegovih izkušnjah in okolju.
V odnosih z drugimi je odločenost spoštovanja neizrečenih meja zaupanja v tesnih zvezah z drugimi tista, ki ustvarja trdne temelje in stabilnost, ki podpira občutke sreče, družabništva in prijateljstva med njimi.  Prav ta kvaliteta v človeku ohranja ognje ljubezni in jih stalno vzdržuje večno rastoče v večjo ljubezen in enost.  Pomembna je stalnost dobrih občutkov med vsemi ljudmi in posameznikove plemenite kvalitete so svetel zgled za druge, da izkušajo in posnemajo.
Odločnost bo ohranila srce tistega, ki izkuša veliko travm in zastojev v svojih osebnih izkušnjah. Ta kvaliteta pomaga ljudem preseči vsako stanje, ki je manj kot popolnost, za katero si prizadevajo. Je gorivo za stalno delovanje v smeri premikanja posameznika na njegovi poti v življenju. Prav ta kvaliteta je ključna pri praksi alkimije v spreminjanju teže in negativnosti, ki jo doživlja posameznik, k plemenitejšim, lepšim, bolj vzvišenim in skladnejšim rezultatom. Vsako dejanje, v katerega posameznik vnese to kvaliteto,  lahko  pripelje do najvišjega uspeha in izpolnitve. Če dnevno delate s to kvaliteto ljubezni v vaših življenjih, najdražji, ne more biti prostora za neuspeh.
Hodite po vaši vsakodnevni poti z odločnostjo in vse, kar vam pripada kot Božjemu otroku, bo pritekalo k vam iz stvarstva po zakonu privlačnosti. Priporočamo vam udejanjanje odločnosti v vašem življenju, saj vam bo to pomagalo prispeti na pot vnebovzetja k višji zavesti in počutju.
JAZ SEM  Nadangel Gabriel
©2012 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace.
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe’s credit, copyright and website is included.   www.therainbowscribe.com
Thank you for including the above website link when posting this message.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Prevedla: Alenka Benčina

Comments are closed.