– Jezus je uporabljal JAZ SEM

Saint Germain

»Ko je Jezus rekel: ‘JAZ SEM Vstajenje in Življenje’ (Jn 11:25), je dal enega najmogočnejših izrekov, kar se jih da izraziti.

Ko je rekel JAZ SEM, se to ni nanašalo na zunanji jaz, temveč na Mogočno Mojstrsko Prisotnost – Boga v notranjosti. Kajti večkrat je rekel: ‘Sam iz sebe ne morem nič storiti. Oče v meni, JAZ SEM, izvršuje ta dela«.

Prav tako je Jezus rekel: ‘JAZ SEM Pot, Resnica in Življenje’
(Jn 14:6) in s tem dal priznanje eni in edini Moči – dejavnemu Bogu znotraj sebe.

Rekel je tudi: ‘JAZ SEM Luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, ki pride v svet.’

Vsak bistveni izrek je začel z Besedo JAZ SEM. Uporabljajoč JAZ SEM za karkoli in vse, kar želite biti ali imeti, je ena najmogočnejših namer, s katero sprožite notranjo Božjo Moč, Ljubezen, Modrost in Resnico v zunanje delovanje.«

(»JAZ SEM, KI SEM – 2/ Dejavni Bog«, str. 27)

Jezusovi Izreki JAZ SEM

(iz Svetega Pisma)

‘Kjer sta dva ali trije zbrani v Mojem imenu, tam SEM JAZ sredi med njimi.’ (Mt 18:20)

‘JAZ SEM z vami vse do dovršitve sveta!’ (Mt. 28:20)

‘JAZ SEM sredi med vami kot tisti, ki streže!’ (Lk. 22:27)

‘JAZ SEM kruh Življenja! Kdor pride k Meni, gotovo ne bo lačen!’ (Jn. 6:35)

‘JAZ SEM Živi Kruh, ki SEM prišel iz Nebes! Kdor uživa ta Kruh, bo živel vekomaj!’ (Jn. 6:51,58)

‘JAZ SEM reka Žive vode! Če je kdo žejen, naj pride k Meni in pije!’ (Jn. 7:37-38)

‘JAZ SEM Luč sveta! Kdor hodi za Menoj, ne bo taval v temi, temveč bo imel Luč Življenja!’ (Jn. 8:12)

‘Vi ste od tu spodaj, JAZ pa SEM od zgoraj. Vi ste od tega sveta, JAZ pa niSEM od tega sveta.’ (Jn. 8:23)

‘Ko boste povzdignili sina človekovega, boste spoznali, da SEM JAZ in da ničesar ne delam sam od sebe!’ (Jn. 8:28)

‘JAZ SEM izšel iz Boga!’ (Jn. 8:42)

‘Preden je bil Abraham, SEM JAZ.’ (Jn. 8:58)

‘JAZ SEM Vrata! Kdor stopi skozme, se bo rešil! Hodil bo noter in ven in bo našel pašo!’ (Jn. 10:9)

‘JAZ SEM prišel, da bi imeli Življenje in ga imeli v obilju!’ (Jn. 10:10)

‘JAZ SEM dobri Pastir! Moje ovce poslušajo Moj glas, poznam jih in hodijo za Menoj!’ (Jn. 10:11,14,27)

‘JAZ SEM Vstajenje in Življenje! Kdor veruje vame, bo živel tudi, če umrje!’ (Jn. 11:25)

‘JAZ SEM Pot, Resnica in Življenje!’ (Jn. 14:6)

‘JAZ SEM v Očetu in Oče v Meni!’ (Jn. 14:10)

‘JAZ SEM v Očetu in vi v Meni in Jaz v vas!’ (Jn. 14:20)

‘JAZ SEM Trta, vi mladike! Kdor živi v meni in Jaz v njem, rodi obilo sadu!’ (Jn. 15:5)

‘JAZ SEM svet premagal!’ (Jn. 16:33)

Comments are closed.