* 7.11.2011 – 11/11/11-Druga trojna zvezdna vrata in kode prenove

purpleroseofvirgo
Sporočilo NADANGELA MIHAELA, kanalizirano skozi CELIO FENN v oktobru 2011
(Originalno sporočilo v angleškem jeziku najdete na spletni strani: http://www.starchildglobal.com/newearthenergiesoctober2011.html)
Ljuba družina svetlobe, to je velik trenutek v transformaciji planeta Zemlja ter vzpostavitvi nove Zemlje in zlate dobe miru in ljubezni. Vi boste dosegli časovni portal, ki se imenuje 11/11/11, na dan 11. novembra 2011. Ta predstavlja “kozmični trenutek” globalnega prebujanja in enotnosti ter trenutek, ko bodo kristalne mreže Zemlje sprejele “svetlobne kode” oziroma “kozmične kode” prenove. Sprejem kod prenove bo ponovno pospešil frekvence zemeljskega holograma in omogočil ponovno povezavo z sedmo dimenzijo zavesti, ko planet nadaljuje na njegovem potovanju v božansko srce mnogo-dimenzionsalne zavesti.
To je zares trenutek veselja in praznovanja. Vi ste na vaši poti “domov”…oboje, individualno in kot civilizacija.  V teku je veliko prebujanje! Tisti od vas, ki ste pripravljeni, vstopate v vaš dušni namen nove Zemlje in postajate mnogo-dimenzionalni kazalci poti za človeštvo.  Ko se Zemlja uravnava v peto -dimenzionalni holografski matriki nove Zemlje, se človeštvo uči, kako izraziti enost in enotno zavest medsebojnih povezav, kar je esenca pete dimenzije. Dnevno vi začenjate zaznavati, da ste  resnično planetarni meščani, ena družina s skupnimi problemi in spornimi zadevami. In vi začenjate opažati, da vi lahko rešite probleme s tem, da pridete skupaj v miru in ljubezni, da ustvarite novo pot dalje.
Ljubljena družina svetlobe, mi praznujemo z vami ta velik trenutek transformacije. Na koncu  leta 2010 smo bili mi navdušeni, ko je Zemlja naredila njen skok v vstajenju iz  stare tretje-dimenzionalne časovne linije v novo peto-dimenzionalno časovno linijo. Na tisti točki so se vsi “čas konca” scenariji izkazali za neveljavne, ko so se Zemlja in vsa njena živa bitja uravnali z resničnostjo ponovnega rojstva  in nove Zemlje. Potem, v avgustu 2011, v času levovih vrat, ste vi podvzeli drugi velik korak dalje, ko ste se povezali s šesto dimenzijo in tokovi obilja in manifestacije, ki bo odprla vrata novi Zemlji – tisti od vas, ki ste se bili pripravljeni zasidrati te energije v “rožne linije” kristalnih mrež, tiste energijske meridiane, ki nosijo kozmično kristusovo zavest iz božanskega srca v srčno mrežo planeta.
Sedaj, na dan 11/11/11, boste tisti od vas, ki vstopate v mnogo-dimenzionalno zavest kot kazalci poti,  zasidrali sedmo dimenzijo, zavest vstalih mojstrov svetlobe.  Vi boste postali  ne le mojstri resničnosti  zemeljske ravni, ampak boste vi tudi integrirali spiritualne mojstre in modrost, ki vas bo pripravila za nove vloge kot upravljavce/oskrbnike in gvardiane/stražnike nove Zemlje in varuhe nove zemeljske resničnosti. Ta povezava bo pomenila “konec” “religije” kot organiziranega sredstva kontrole in končno prepoznanje/priznanje individualne spiritualne povezave z božanskim srcem. Na sedmi dimenziji svetlobe je jasno razumevanje božanske svetlobe v vseh stvareh in veselje praznovanja božanske svetlobe in srca v svečanostih svete skupnosti in ljubezni.
Vi boste tudi postal  vodniki in učitelji za tiste, ki ravnokar pričenjajo njihovo potovanje prebujanja in zapuščajo tretjo-dimenzionalno matriko za višje zavedanje peto-dimenzionalnega planetarnega mojstra. Prav tako, kot ste vi delali, da postanete mojster sposobnosti nove Zemlje, tako boste vi poklicani, da pokažete drugim, kako postati mojster in se spomniti, kdo so, ter hoditi okrepljeni in z ljubeznijo.
KODE PRENOVE
Ljubljeni, ko se vi približujete 11/11/11, vi že začenjate pridobivati kode prenove. To so svetlobne kode, ki bodo aktivirale in energizirale procese prenove na Zemlji. “Kode prenove” so kozmični svetlobni informacijski “paketi” oziroma naložitve, ki nosijo inštrukcije iz božanskega srca za prenovo vse kreacije v tem novem ciklusu kozmičnega rojevanja. “Konec” je mimo…to je resnično čas rojevanja in začenjanja.
“Kode prenove” aktivirajo vaše svetlobno telo in vašo DNK, oboje, da vas uravnajo z originalnim božanskim načrtom za božanske mnogo- dimenzionalne človeške življenjske oblike in da boste prejeli nove informacije za razvijanje človeške oblike na nove načine. To pomeni, da bodo tam močne “električne” energije, ki bodo pošiljale električne “naboje” skozi svetlobno telo in v fizično telo, kjer bo fizična DNK tudi prejela informacijo o prenovi in regeneraciji.
Posledice te nove energije bodo pospešile frekvence svetlobnega telesa in fizičnega telesa in delovale za višje in bolj fino doživljanje resničnosti v tistih, ki ste pripravljeni privzeti nove frekvence in jih utelesiti kot mojstri nove resničnosti na novi Zemlji.
V širšem smislu bodo kode prenove vplivale na vsak aspekt življenja na Zemlji, ko nove peto-dimenzionalne matrike prevzemajo obliko in začenjajo manifestirati nove načine eksistence, kar bo izrazilo človeško božansko sposobnost za ljubezen, mir in obilje. Vsak aspekt življenja bo ponovno pretehtan in rekonstruiran, da se bo uravnal z novo resničnostjo. Ta proces bo pospešen, ko bodo kode prenove zasidrane in prizemljene v nove zemeljske mreže.
Ljubljena družina svetlobe, to bo vaš privilegij, da boste prejeli in zasidrali to energijo,  tako da bodo vsi na Zemlji imeli korist zaradi obilja in blagoslovov, ki tečejo dol,  na Zemljo, od takrat, ko se  je sidrala šesta  dimenzija zavesti. To je čas, od katerega naj bi imeli vsi koristi. In tako se stari ekonomski sistem, ki je ustvaril revščino in ekološka opustošenja, drobi in bo nadomeščen z novim načinom življenja, ki bo nastal in baziral na trajnostnih in etičnih principih in ki bo garantiral prave osnovne človeške pravice po hrani, zavetišču, oblačenju in izobraževanju za vsakogar, kakor tudi možnosti za razvoj in rast v skladu z dušnim načrtom za vsako bitje.
Te spremembe se bodo razvile ven iz strahu in kaosa, ki ga sedaj vidite okoli sebe. Tisti od vas, ki ste prišli na Zemljo z dušnim načrtom, da glasno zahtevate novo skupnost, nov socialni in ekonomski sistem, boste sedaj poklicani, da ponudite svoje darove in se uravnate z vašim višjim namenom. »Kode prenove« bodo aktivirale in pospeševale tiste, katerih delo bo del prenove in rojstva nove zemeljske resničnosti.
Ljubljeni, ko se “kode prenove” zlivajo v notranjost Zemlje iz božanskega kozmičnega srca, je to dober čas, da premislite, kako bi se naj uravnali bolj popolnoma z vašim dušnim namenom in novimi prihajajočimi energijami.
MAVRIČNI MOST IN VLOGA INDIGO-KRISTALNE DUŠNE DRUŽINE MED 11/11/11 IN 12/12/12
Pri vas, na Zemlji, je dušna grupa oziroma dušna družina, katere poseben dušni namen je sedaj podvržen glavnemu premiku. To je indigo-kristalna dušna družina. Na začetku je bilo njihovo delo omogočiti podnet/gonilno silo za veliko prebujanje in transformacijo za planet  z oporekanjem sistemom in okrepitvijo njih samih preko spominjanja njihove dediščine kot človeških angelov ter preko aktivacije DNK svetlobnih kod, potrebnih za prebujanje in transformacijo.
Kakorkoli že, sedaj se mnoge od teh grup premikajo dalje v nove vloge, ki bodo omogočile vzpostavitev nove Zemlje. Indigo-kristalna družina so “mavrični most” v novo resničnost. To so mlajši ljudje, prvenstveno tisti, stari pod 40 let, ki bodo priskrbeli kreativno energijo, da bodo gnali nove ideje v ospredje na področju tehnologije, ekonomije in  na socialnem medsebojnem delovanju. Te nove ideje bodo “semena”, ki bodo skalila in prevzela obliko kot novi načini življenja.
Ko je bo enkrat “mavrični most” novih idej in konceptov vzpostavljen, boste šli čezenj v nove mnogo-dimenzionalne načine življenja, ki spoštujejo Zemljo in vse,  kar živi na njej. Vojna in revščina bosta postali stvar preteklosti.
Pri vas je veliko indigo-kristalnih bitij, obojih, mladih in tistih, ki so se prebudili in naredili premik, kateri so sedaj pripravljeni privzeti nov dušni namen za novo Zemljo.
Ta novi dušni namen se bo v polni meri uravnal z novo Zemljo in v letu 2012, 12/12/12, bo praznovanje vrnitve domov. Ta grupa dušnih vodij bo zasejala nove strukture in skupnosti, ki bodo prevzele Zemljo čez mavrični most in v zaključna trojna zvezdna vrata/portal časovnih vrat. To bo obdobje od 12/12/12 do 21/12/12, obdobje 9 dni, v katerem bodo dosežene končne integracije in uravnave  s kozmičnim srcem in Zemlja bo ponovna nameščena  za njen naslednji velik cikel razvoja v miru, harmoniji in ljubezni.
Zato vas bo mnogo v naslednjem letu odkrilo, da se je vaš dušni namen spremenil in se ponovno uravnal, ko boste vi začenjali “novo inkarnacijo” v istem fizične telesu. To bo pomenilo velike spremembe v življenjih mnogih, ko se vi pripravljate ta to, kar bomo mi imenovali “končni premik” v tem procesu v letu 2012. Ljubljena družina  nove Zemlje, do sedaj ste bili navajeni na tok spremembe in vi veste, kako sprejeti in predati usodi vaše duše z milino in veseljem. Vi ste lahko sigurni, da se premikate v prostor veselja in sreče znotraj nove zemeljske resničnosti.
INDIGO-ROŽNATA ZVEZDNA VRATA 11/11/11
Ljubljena družina nove Zemlje, v novembru 2009, na prvi 11/11/11 dogodek, smo vas vodili v odpiranje kozmičnih rožnatih zvezdnih vrat in k odpiranju vaših lastnih osebnih “zvezdnih vrat vstajenja”. To je bila aktivacija kronske čakre z solarnim, galaktičnim in kozmični centrom, kar vam je omogočilo začeti doživljati polni stik z mnogo-dimenzionalnostjo. Potem smo na solsticij leta 2010 mi aktivirali dušno zvezdno čakro in zemljino zvezdno čakro in vam omogočili, da v polni meri prizemljite in integrirate te nove energije. Vsak od vas, ki je dopustil to transformacijo ima sedaj “povezovalne ” čakre, ki omogočajo razcvet v mnogo-dimenzionalno in kozmično resničnost.
Na ta druga 11/11/11 zvezdna vrata, se Zemlja sama uravnava in povezuje z njeno kozmično usodo. Prav tako, kot ste vi postali zlati kelih svetlobe na prva 11/11/11 zvezdna vrata, postaja sedaj Zemlja kelih svetlobe in se napolnjuje s kozmično kristusovo energijo!
Ljubljeni, to pomeni, da Zemlja v vstajanju postaja sveta in napolnjena s kristusovo svetlobo in božansko brezpogojno ljubeznijo. To pomeni, da tisti, ki si prizadevajo izčrpavati Zemljo in njene ljudi, ne bodo več imeli uspeha. Božanski načrt ne bo več dopuščal te vrste obnašanja oziroma podpore tej vrsti delovanj. V novi resničnosti bodo uspevali le tisti, ki uporabljajo svobodno voljo za izbiro ljubezni, miru in harmonije. Zares je to čas za ustvarjalce miru, da nasledijo Zemljo!
Mi bomo praznovali z vami na 11/11/11!
celia-fenn-1
Slika: Celia Fenn
© 2011-12 Celia Fenn in Starchild Global; http://www.starchildglobal.com;
Creative Commons License
To delo je licencirano pod  Creative Commons License.
To delo lahko svobodno kopirate, distribuirate ter izdajate in izvajate dela pod naslednjimi pogoji:  Navesti morate avtorjevo dobro ime, ne smete uporabljati tega za komercialne namene ter  spremeniti, preobraziti ali graditi na tem delu. Ob katerikoli ponovni  uporabi ali distribuciji morate jasno navesti drugim licenčne pogoje tega dela. Katerikoli pogoj se lahko spremeni, če dobite dovoljenje od nosilca pravice kopiranja.  Kakšen drugi namen uporabe mora biti odobren od avtorice.
Za tiste od vas, ki želite sodelovati/biti udeleženci  dogodkov z Celio Fenn in Nadangelom Mihaelom na 11/11/11, vam sporočamo, da bomo mi v New York City-ju. Tam bo zastonj meditacija v Centralnem parku 11. novembra, 12. novembra in 13. novembra pa bomo sidrali svetlobne kode za 5. in 6. dimenzijo v New Yorku.
11/11/11 portal bo eden najbolj pomembnih trenutkov v transformaciji in vstajanju planeta Zemlja. New York City je  bil ključna točka na začetku transformacije, ko so dogodki 9/11 poslali valove šoka okoli po svetu in sprožili masovno prebujenje in ponovno uravnavo. Sedaj…na 11/11/11 bomo skupaj s Celio Fenn in Nadangelom Mihaelom sidrali nove svetlobne kode za 5. in 6. dimenzijo in prisrčno pričakali prihajajoče kode prenove, ki bodo začele proces globalne manifestacije nove Zemlje.
Vi ste prisrčno vabljeni, da ste prisotni v tem kozmičnem trenutku svetlobe!
Za več informacij poglejte na spletno stran: http://www.starchildglobal.com/NewYorkNov211.html
———
V Arkansasu v ZDA se bo na več-dnevnem srečanju zbralo veliko ljudi.  Poleg Jamesa Tyberonna, bo med pomembnimi gosti in govorniki tudi dr. Semir Osmanagić, ki je odkril bosanske piramide. Več o tem na: http://www.earth-keeper.com/earthkeeper.shtml.
———
Če se na dan 11/11/11 ne boste udeležili nobene organizirane meditacije ali temu dnevu posvečenega dogodka, lahko sami meditirate (že pred tem datumom, na ta dan in po njem) tudi preko naslednjih video posnetkov:
http://www.youtube.com/watch?v=eCKuHRZoWOs&feature=player_embedded#!
http://www.youtube.com/watch?v=yneNh_a3JHg&feature=player_embedded#!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iHgjN1TpfPg#!
Na teh spletnih straneh jih najdete še več. Priporočljivo je, če pri te uporabljate slušalke, ki jih priklopite na računalnik, katere se dobijo tudi že za le nekaj evrov, ker boste vse skupaj veliko lepše doživljali.
———
Na spletni strani  http://www.therainbowscribe.com/november2011decree.htm se za mesec november za odrejanje ponovno predlaga odredba za nastanitev preobražajoče božanske ljubezni, ki se lepo nanaša na energije, ki prihajajo sedaj na Zemljo. Odredba je bila predlagana za odrejanje že v maju 2011 in jo najdete prevedeno v slovenščino na spletni  strani: http://www.jazsemgong.com/jazsemgong/wordpress/?p=2017
———
Če se še niste navadili na jesensko-zimski čas oziroma se srečujete z nekakšnimi možganskimi neravnovesji – čudni vzorci spanja in  motnje v  bioritmu – si lahko pomagate,  kot pravi v sporočilu z dne 22. septembra vstali mojster Djwhal Khul, s premikanjem oči (nazaj, naprej, iz ene strani na drugo stran, gor in dol, tako da naredite v osnovi  neke vrste znak plus z vašimi o očesnimi »žogicami«. Potem krožite z očmi najprej v eno smer in potem v drugo smer.
Uporabljate lahko tudi nekatere audio zvoke, ki si jih lahko naložite iz spletne www.brainsync.com na vaš računalnik in jih poslušate preko slušalk. Nekaj brezplačnih jih lahko dobite na strani: http://www.brainsync.com/shop/free-guided-meditation-online.
Več o tem na spletni strani: http://www.terrinewlon.com/Fall_Equinox_Brain_Balance.html.
Zbrala in v slovenščino prevedla: Marija Batista

Comments are closed.