* 27.10.2011 – Energija od 11-11-11 (2. del)

zajeta-slika1


Slika: Sveta gora Pinnacle /Arkansas
ZGODBA O ATLANTIDI, RESNIČNA LEGENDA O PADCU, IN DRUGA LUNA ATLANTIDE
Sporočilo NADANGELA METATRONA, kanalizirano skozi  Jamesa Tyberonna
POZEJDA  (angl.: POSEIDA) IN ATLA-RA
Visoko vzgojena in razvita sekta znanstvenih svečenikov je imela tehnično modrost in strokovno znanje upravljanja kristalnih energijskih mrež. Ogromna večina prebivalcev Atla-Ra je bila visoka zlata rasa, vendar so bile tam tudi člani bronaste, bele, LeMurian rjave in delfinske rase. V tistem času je bila tam še avatarska raven kitovsko delfinskih bitij, ki so hodila na dveh nogah. Ti zelo dobrohotni delfini so verbalno komunicirali in dihali zrak na podoben način, kot ljudje. Avatarski delfini so bili v avrični projekciji zlati in so bili vir za tiste, imenovane “zlati delfini”. Delfini so bili znanilci matriarhaličnega aspekta, energije, ki jo imenujete božanska ženska, četudi so bili oni prvotno ne-spolni v fizičnem seksualnem smislu sedanje paradigme/primera.
Sekta znanstvenih svečenikov se nam  je predstavljala kot Atla-Ra. Atla-Ra je vzdrževala najvišje standarde zavesti in so bili še zmožni vibrirati na zelo visokih frekvencah zavesti, na in preko ravni 12. dimenzionalne svetlobe in energije,  ostati zelo čisti in resonirati z resničnim stvarnikovim/božjim konceptom »Enosti«.  Oni so ohranili višje dimenzionalni – telepatski stik z naprednimi vsemirskimi brati iz ozvezdja  Plejad, ozvezdja Arktur, ozvezdja Andromeda  in zvezde Sirij.
Atla-Ra svečeniki so bili visoko strokovni,  spoštovani in tradicionalno posebni,  bili so nad in izvzeti iz vladnih kontrol, in so tako so obdržali znanje in višji menedžment kristalne tehnologije pretežno v modrih in dobrohotnih  rokah sekte, četudi so bili tam vključeni  tudi tehniki in kristalni inženirji  od prebivalcev Pozejda (angl.: Poseida), ki niso bili v Atla-Ra sekti. Znanstveni svečeniki Atla-Ra so bili tako moški kot ženske in so bili sposobni dosegati dolge življenjske dobe, oboje, skozi regeneracijo moči uma in skozi tehnologijo istega v Templju pomlajevanja. Mnogi so preživeli življenjsko dobo v isti biologiji 6.000 let, nekateri do 12.000 let!  Na ta način  je bila tehnologija ohranjena skozi to sveto sekto. Med njimi  je bilo veliko briljantnih duš. Entitete, ki jih vi poznate kot Galileo, Isaak Newton, Einstein, Tesla, Edison, Marcel Vogel in DaVinci so bili med Atla-Ra. Tyberonn in Oneronn sta bila del te grupe znanstvenih svečenikov, ki so živeli zelo dolge življenjske dobe.
Mnogi od vas, zlasti vaši umetniki, čutite močan klic glavnega mesta Atlantide, lociranega v regiji Pozejda. To se je imenovalo smaragdno mesto zaradi sijoče zelene svetlobne kupole, projicirane čezenj. Nekateri od vaših umetnikov so dejansko napravili upodobitve mesta, ki so prav točne. To je bil pravi čudež arhitekture, kulture in inženiringa, daleč najbolj lepa metropola, kot je kdaj obstajale na planetu. Jemala je dih. Mesto, tudi imenovano Pozejda, kot se je imenovala država, je bilo sestavljeno iz serij koncentričnih obzidij in obkroženo z tekočimi morsko zelenimi kanali. Bilo je polno lepo konstruiranih templjev, univerz, gledališč, muzejev.
V samem centru je bil hrib in na vrhu hriba je bil veličasten in osupljiv Tempelj Pozejdon, ki je bil viden od vsepovsod v svetem zelenem mestu. Znotraj templja je bil masiven zlati kip Boga morja, ki ga je kazal vozečega šest krilatih konj, napravljenih iz zunajzemeljske platine. Kip je bi okrašen z žlahtnimi dragulji  vseh vrst in barv. Tempelj je bil osmerokoten in vzdolž vsake od osmih sten so bile zgrajene konveksni/vzbočeni ograjeni prostori s ploščadmi za osupljive kristale, ki so stali dvanajst čevljev (3,7 m – opomba prevajalke) visoko in so se svetili kot transparentni/prozorni diamanti. Pozejda je bila najmanj poškodovana med vsemi večjimi mesti Atlantide po razpadu na otoke, vendar je bila še na zelo visoki frekvenci in kvaliteti življenja.
ARIJ (angl.: ARYAN) IN INDUSTRIJSKI KOMPLEKS
Arij je bil največji od otokov in najbolj naseljen. Bil je komercialni center in je pridobil največjo moč iz ekonomske, agrikulturne in vojaške perspektive. Po 2. potopu je bil Arij bistveno poškodovan in infrastruktura je zahtevala kaotično razdobje ponovne gradnje. V tem procesu so začele državo kontrolirati elite, premožna bela rasa, ki je  prevzela kontrolo ekonomije, vojaških sil in otoško državno vlado, četudi je bila večina prebivalstva bronaste ali rdeče rase. Iz Arija je zrasla koruptivna, močno razumska aristokracija, ki je poskušala blokirati »Zakon enega« in uporabiti  atlantidsko tehnologijo v svoj prid  za kontrolo sveta, skozi uporabo kristalne energije za oborožitev in skozi uporabo genetske znanosti za razvoj in retencijo/zadržanje manjvredne rase, da bi služila kot delavci in vojaki.
Genetski inženiring je bil osnovan v Meruvii, na Ariju. Originalno se je uporabljal za dobrohotne namene, za poskušanje izboljšati fizične nosilce za tiste, ki so se inkarnirali v fizična telesa, ki so mutirala v grozote “pol človek in pol žival”. Genetska dela so bila procesirana in razvita na Ariju in so se uporabljala za odstranjevanje priveskov, krempljev, peres ter plazilskih kož in lusk. To se je delalo v Templju čiščenja, nekakšnem specializiranem medicinskem centru. Mi ponovno poudarjamo, da je bila v zlati dobi Atlantide, uporaba genetskega inženiringa povsem dobrohotna. Narejeni so bili strašanski genetski napredki ter veliko razumevanje kloniranja in prilagajanja fizičnih omejitev za izboljšave je prišlo v odgovorno in etično uporabo.
Med kaosom rekonstrukcijskega obdobja je prišel genetski inženiring pod kontrolo skupine Belial in je potem v  koruptivnih uporabah, zaradi požrešnosti in moči, prišel na slab glas.  Genetski inženiring se je začel uporabljati za temne cilje z ustvarjanjem rase delavcev-sužnjev in  hibridov/mešanice človeka in živali. Prav tako kot v nacistični Nemčiji je bilo to preneseno v množice kot razvoj »čiste rase«. Dejansko se veliko genetskih znanstvenikov na začetku ni zavedalo, zakaj se je njihovo raziskovalno in razvojno delo uporabljalo, dokler to ni bilo zanje bistveno prepozno, da bi to ustavili. Nekateri od vas nosite veliko krivdo do današnjih dni kot  rezultat tega dela.
ZAKON ENEGA IN SINOVI BELIAL
Ta uporaba preko genetskega inženiringa ustvarjenega razreda služinčadi je vodila do velikih nesporazumov med pripadniki Zakona enega in Sinovi Belial. Slednji so postali tako prevzeti z materialističnimi ambicijami industrijske mašinerije in zakrknjeni v njih, da so izgubili vidik spiritualne etike, ki je prevladoval preko kontinenta Atlantide v njegovi zlati eri. Dejansko je bilo ustvarjeno na stotine tisočev hibridnih mutantov, da bi delali na poljih, in ustvarjeni so bili spački s kontroliranim umom, da bi kot roboti izpolnjevali zapovedi njihovih »mojstrov«. Agro-industrijska družba Arija je postala prav odvisna od njih.
Duše so postale ujete v klonirana telesa, imenovana »stvari« in »drugi«, z genetskimi lobotamijami in odpravljenimi seksualnimi in čustvenimi zmožnostmi. Mnogi, ki so bili ujeti v spačkasta/pošastna ali nižje inteligentna človeška androgina/dvospolna človeška telesa, še vedno nosijo te strašanske bolečine, da so zaprti v fizična utelešenja, ki ne omogočajo nobenega naprednega učenja, spiritualno rast ali čustveno izražanje. Mi vam povemo, da so bitja, katere imenujete Sasquatch, ostanki z genetskim inženiringom ustvarjenih mutantov človeških goril, ki so jih Arijci ustvarili za težko delo.
Genetskemu inženiringu za komercialne namene so močno nasprotovali prebivalci spiritualne Atla-Ra in pozejdonskega Zakona enega.  Zakon enega je imel to za obliko krutega suženjstva in za moralno odvratno. Zakon enega je ostal vzgojna, matriarhalična spiritualna kultura, medtem ko so se Arijci razvili v močno vojaško korporacijsko družbo, ki jo je obvladoval zgornji razred.
Za več tisočletij sta ti dve ideologiji ostali zaklenjeni  s strani vodilnih glede teh spornih vprašanj in vladne agencije so bile na stanju občutljive mrtve točke. Prebivalci Pozejde so bili daleč bolj kulturni in nežni po naravi, da bi se borili z Arijci, in so iskali načine, da bi jih izobraževali in spiritualno vplivali nanje, da naj spremenijo njihove poti.  Prebivalci Arija, ki so po številu s 3:1 presegali prebivalce Pozejde, se niso drznili napasti Pozejde, da jim ne bi ta prekinila dobave kristalne energije, s katero je Pozejda državo oskrbovala.
KOLONIALNE VOJNE
Medtem je prišlo do vojaških uporov med atlantidsko vojsko, ki jo je kontroliral Arij, ko so nekdanje kolonije Atlantide, locirane v mediteranskih območjih, pretrgale tradicionalne vezi in razvile  njihove lastne neodvisne vlade.  Kolonije, zlasti tiste v Grčiji in Turčiji, so opazile spremembo od utopične Atlantide do vojaško fašistične države, kontrolirane od Arija, in so iskale, da se odcepijo. Čeprav  so Arijci imeli vojaško moč, se mediteranske države niso podredile in regionalne  kolonialne vojne so besnele dalje, tako da nobena stran ni mogla nadvladati druge. Frakcije znotraj Arijcev so vedno bolj poskušale uporabiti kristalno energijo, da bi premagale nasprotnike. Temu so močno nasprotovali prebivalci Atla-Ra in »Zakona enega« Pozejde.
Arijci so večkrat brezplodno poskušali terorizirati prebivalce Pozejde, vendar je bil vsak poskus zadušen. Prebivalci Pozejde so jim  vrnili milo za drago z zaustavitvijo energije in so jim oporekali. Prebivalci Arija so jim odgovorili z ustavitvijo oskrbovanja s hrano in proizvedenim blagom. Velika brezizhodnost  je bila zajamčena.
ATLANDITSKI ZDRUŽITVENI KONGRES
V veliki varljivi shemi, v preobleki načrta za poenotenje/združitev, so se Arijci  približali  do prebivalcev Pozejde, da bi oblikovali prenovljeni Nacionalni kongres, ki bi uredil njihove rastoče, napete razlike in prinesel harmonijo v Atlantido. Predstavniki pripadnikov Zakona enega so bili poslani v kongres skupaj s predstavniki Sinov Belial. Kongres je bil oblikovan iz enakega števila predstavnikov obeh strani. S kratkim ukazom/sklepom je bila potrjena federacija slabe vrste z obljubo večje harmonije. Že več desetletij se je zdelo, da bi obljuba o spremembi in izboljšavi  morebiti lahko prišla skozi Nacionalni kongres. Prebivalci Pozejde so bili opogumljeni in mnogi od njih so opustili svojo budnost.  Prebivalci Atla-Ra so postali pozorni na motive in so začutili prevaro.
Na začetku je Nacionalni kongres izboljšal odnose in veliko manjših, nenatančnih zakonov, ki so obljubljali enotnost, je bilo poslanih v uporabo. Še vedno  so ostale primarne točke nasprotovanja, genetsko zasužnjevanje in upravljanje kristalne energije,  nerazrešene.
Kakorkoli že, znotraj pripadnikov Sinov Belial se je dvignilo hipnotično karizmatično  vodstvo, ki je zapeljalo množice v Atlantidi v prepričanje, da so oni odgovor za povrnitev Atlantide v njeno zlato dobo prominence in obilja. Vodje te skupine so bile duše, ki jih poznate kot Hitler in Himmler, zares, največja nacista vaše 2. svetovne vojne. Oblikovane so bile velike vojaške legije in pridobile ostrino v pretkanem političnem prepričevanju in moči. Uporabljali so hibridne mutante za ustrahovanje tistih, ki so jim nasprotovali  na Ariju in Ogu, v eni priložnosti pa je bil to jalov poizkus v Pozejdi.
V močnem arijskem kontingentu so bili mojstri manipulacije in medija. Oni so znali dobro predstavljati mišljenje brez utemeljitev, kar je zamaskiralo njihove resnične namene,  in so obljubljali vzajemne kompromise. Propaganda se je na zunaj zgledala prav izvedljiva in je prepričala mnoge, vključno zmerneže in nekatere pripadnike  Zakona enega v njihovem upanju na harmonijo.
In, kar se je zdelo, da bo velika priložnost za rešitev problema, je bil predlagani zakon  grupe Belial, da se prenese genetski inženiring, ki je bil doslej pod kontrolo države Arij,  pod federalno kontrolo, in obratno, da se prenese kristalni pozer sistem pod kontrolo vladne agencije. V okviru velikega nacionalnega natančnega pregleda zakona je prišlo do velike diskusije in razprave. Prišlo je do glasovanja in predlog v nacionalnem glasovanju ni uspel.
ZAPELJEVANJE IN IZDAJSTVO
Kakorkoli že, premeteno vodstvo Beliala  je ponudilo prisilni kompromis, ki je dopuščal, da je bil zakon sprejet na podlagi, da bi svet, ki bi ga sestavljalo 5 predstavnikov Pozejde in 4 predstavniki Arija, vodil novo vladno Agencijo za federalno kontrolo kristalne energije. Glede na dejstvo, da je bila predstavnikom Zakona enega dana navidezno večinska kontrola v sestavi sveta, je prebivalcem Pozejde zgledal načrt zelo obetajoč.
Zakon ni dopuščal, da se zgodijo kakršnekoli spremembe brez večinskega konsenza Sveta, vendar pa je bilo vključeno opozorilo, da,  dokler bi Atla-Ra ostala na oddelčnih vodilnih  pozicijah, oni ne bi bili več izvzeti iz vladnih kontrol. Vključen je bil program usposabljanja, ki bi dovoljeval inženirjem iz obeh strank zunaj Atla-Ra, da bi trenirali in se učili zapleten inženiring. Na začetku se je zdelo, da bo sistem deloval in prinašal boljšo harmonijo, kljub opreznosti Atla- Ra.
Kakorkoli že, znotraj dveh let so vojne na Mediteranu prihrumele nazaj v polni eskalaciji in zdelo se je, da uporne kolonije pridobivajo prednost. Narasel je pritisk za uporabo kristalnih žarkov za vojne namene pod preobleko nacionalne varnosti. Na dnevni red vladajočega Sveta so prišle razprave, debate in glasovanja. Nacionalna varnost je nabirala glasove in narobe naravnan občutek manipulativnega patriotizma je oplazil deželo.
Potem se je prevara prevalila v dejstvo. Ob velikem  šoku in razočaranju prebivalcev Pozejde  je eden predstavnik Zakona enega v Svetu preobrnil svojo pozicijo. On ni bil niti od Atla-Ra, niti od zlate rase.  On se je dvigal politično kot karizmatični vodja, zaupljiv pogajalec, ki se je zaobljubil pripadnosti  Zakonu enega in je pridobil njihovo polno zaupanje. On je bil tarča in zapeljan s strani predstavnikov Arija in je bil padla žrtev svojih ambicij.
Posledično je ta občutil veliko kesanje in je preživel poznejša življenja v poskušanju narediti poravnave za te napake – ker resnično on ni predvidel katastrofalnega konca in si je dopustil, da je šel slepo v kompromis pod obljubami moči in položaja.
Dragi, takšna je iluzija moči. Vidite, ko nekdo pridobi moč, takšno, ki bi se morda zdela prava, vendar bi lahko pogosto bila ta moč iluzija ega. Vsak na poti mojstrstva se mora eventualno odločati med močjo in ljubeznijo. Celo tisti, ki ga imenujete Hitler, je mislil, da bo scenarij mojstrske rase omogočil boljšo bodočnost za Zemljo. Z enim najvišje fizično utelešenim bitjem, eno »mojstrsko« raso, v katero bi se inkarnirale vse duše, bi se zmanjšale bolezni  in odstranile radikalne delitve.
Celo tisti, ki ga imenujete Juda v vaši biblični prispodobi, je mislil, da z pripustitvijo Jezusa ben Jozefa v pridržanje, naj bi bil on prisiljen, da uporabi njegove  božanske  moči, da razodene njegovo mojstrstvo svetu!  Zares, paradoks je, da kar vi imenujete »moč«, je pogosto polarno nasprotje ljubezni.
Ali vidite, kako ego in moč lahko zapeljeta? Ali vidite? Ego in samo-poveličevanje lahko pogosto speljeta celo visoko razvite duše, kar neizogibno vodi v propad/polom.
Tako je skozi »uzakonjeno« vladno kontrolo uporaba kompleksa in omrežja kristalne energije prišla pod vladno kontrolo, pod Sinove Belial, in to na žalost ni  moglo biti obrnjeno.
DRUGA LUNA ATLANTIDE
To, kar je bilo znano kot »druga Luna Atlantide«, kristalna pozer omrežja in ognjeni kristali, so prišli pod vladno kontrolo in njihova uporaba se je spremenila, ko je znanje Arijcev o programiranju raslo. Atla-Ra so bili na začetku zmožni odlagati uporabo, vendar so bili sčasoma postavljeni v nemogoč položaj.
Torej, kot smo omenili preje, to, imenovano druga Luna Atlantide, je bil dejansko masivni kristalni satelit. Ta je bila konstrukcija  prebivalcev  ozvezdja Arktur in so jo upravljali svečeniški znanstveniki Zakona enega. Kristalni satelit je bil velikanska brez-človeška sfera briljantnega inženiringa, ki je bil v premeru velik približno pet milj (8 km – opomba prevajalke). V uporabi je bil od zlate dobe Atlantide in je služil nešteto dobrohotnim namenom. Ta je jačal in kontroliral različne kristalne žarke, ki so jih pošiljali dalje ognjeni, zdravilni in energetski kristali. To je bil nekakšen kompjuteriziran makro čip, ki je lomil, jačal in odbijal močno prečiščene/izboljšane žarke energije za uporabo v agrikulturi, za vremensko kontrolo, kontrolo plimovanja, za zdravstvene templje, regeneracijske templje in razširjene položne energijske sisteme, generirane s kristalnim pozer sistemom. Ta se je pojavil na nebu, nad Atlantido, kot zlata Polna Luna v času jesenskega enakonočja, in tako je postal znan kot druga Luna Atlantide. Mavrični kalejdoskopski energijski val anti-gravitacijske plazme se je vrtinčil okoli te sfere in se pogosto pojavil kot, kar vi sedaj imenujete, aurora ali severni sij. Satelitska kristalna Luna ni obkrožala Zemlje, ampak se je  premikala kot programirana, samo-usmerjana, stalno je spreminjala položaje, da bi izvajala njene  neštete naloge preko Atlantide, Afrike in vzhodne morske obale Brazilije.
Ko je kristalni omrežni kompleks legalno prišel pod federalno kontrolo Arija, je skupina Beliala integrirala v inženirsko skupino svoje lastne tehnologe in hitro nadomestila ključne oddelčne  vodje z njihovimi lastnimi.  Atla-Ra je poskušala blokirati njihove poskuse, da bi reprogramirali satelite za vojaško uporabo, in razlagala, da bi preobremenjevanje satelita raztrosilo anti-gravitacijsko polje, ki ga manevrira, in prišlo bi do katastrofalnega zrušenja. Znanstveniki Arija so razkrinkali to razlago. Nekaterim Atla-Ra znanstvenikom so grozili in bili so odstranjeni, drugi so začeli skrivnostno izginjati. Mnogi prebivalci Pozejde so se čutili prestrašeni in brez moči, ko je vladajoči Svet dopustil, da bo satelit postal »strateško obrambno orožje«, in gotovi so bili, da bo deloval, kot je bil programiran, in da bo prinesel hiter konec upornim vojnam.
Znanstveniki Beliala so z odobritvijo Sveta reprogramirali obvoz sistema in začeli pošiljati uničevalne termalne svetlobne žarke, da bi  inicirali  vulkanske izbruhe in množične potrese proti kolonijam in narodom, ki so odklonili popuščanje njihovim zahtevam. Vse to je bilo ciljano na območja, kjer je sedaj Grčija in Turčija, in je povzročilo velika opustošenja. Zares je to dalo gorečim Arijcem borbeno prednost, ki so si jo tako prizadevno želeli. V slavju so ob podpori večine prebivalstva še povečali uporabo tega orožja.
ZAČETEK KONCA
Kristalna Luna je začela »preobremenjevati«, slabiti anti-gravitacijsko polje, ki jo je držalo plavajočo. V Atla-Ra so razumeli posledice tega, kar bi se lahko kmalu zgodilo, če bi se programiranje porušilo, vendar so bili njihovi apeli Svetu še naprej prezrti. Po več mesecih podaljšane vojne uporabe se je satelit začel nenavadno odklanjati in spreminjati položaj  ter začeli so se pojavljati energetski izpadi. Neutrudni poskusi, da se to popravi, so bili neuspešni.  Prebivalci Atla-Ra so bili zaprošeni, da ponudijo pomoč in to popravijo. Večina je to odklonila. Nekateri so se strinjali, da poskusijo  in stabilizirajo to, da se prepreči grozeča katastrofa. Vsi poskusi so propadli. Svet je odklonil predloge, da bi satelit sežgali in onemogočili, da bi se ta zrušil, ter da bi minimilizirali učinke vpliva, tudi, če bi se zrušil.
SPREMEMBA LOKACIJE KRISTALOV
Tyberonn in Oberonn sta zbrala notranjo skupino zvestih znotraj Atla-Ra in Zakona enega, da bi naredili načrt za krožno razvezavo in neizbežno spremembo lokacije ognjenega in energetskih kristalov  na različne »varne« lokacije pred grozečo zrušitvijo mojstrskega satelita. To je bilo narejeno s tehnologijo in pomočjo tistih iz zvezde Sirij B.
Sprememba lokacije dragocenih kristalov je bila zelo rizična in je zahtevala skrbno planiranje in visoko stopnjo tajnosti. Morala je biti opravljena pred zrušitvijo »druge Lune« in brez vedenja vladajočega Sveta.
Sočasno so drugi zanesljivi člani Atla-Ra delali silovito in hitro zbrala kristale, ki so snemali podatke, kristalne glave in vtisnjene zgodovinske posnetke za varno namestitev v Yukatanu, Aleksandriji in Gizi. To je bilo le delno dovršeno. Zelo veliko ni bilo mogoče, da bi se rešilo.
Atlantida je imela številne kristale za oskrbo z energijo, nameščene po vseh petih otokih  in vzdolž specifičnih prenosnih poti podzemnega labirint sistema. Atla-Ra je vedela, da, ko bo enkrat modulirana »matična plošča”  kristalno luninega satelita izgubila svoje anti-gravitacijsko polje,se bo ta zrušil v ogromni eksploziji in njegova zrušitev bi posledično vrgla opustošenje na glavni in pozer energetske kristale ter ustvarjala sekundarne eksplozije nuklearnega razreda znotraj ur ali dni zrušitve. Samo Atla-Ra se je zavedala potresov in cunamijev, ki bi se zgodili kot rezultat.
Atla-Ra je s pomočjo sirijsko-plejadejanskega zavezništva hotela zajamčiti, da mojstrski kristali ne bi bili uničeni ali uporabljeni za nadaljnje negativne namene in da bodo shranjeni za čas, ko bi jih lahko človeštvo uporabilo, za kar so bili namenjeni. Oni so razumeli, da bi bila energija, ki je potrebna za njihovo transportiranje, po zrušitvi izgubljena, in zahtevana je bila ta nujna možnost.
Sedem velikanskih primarnih kristalov in dva neznatno manjša, vendar neverjetna arkturijanska kristala, so bili premeščeni znotraj hiper-dimenzionalnih transportnih sistemov podzemnega tunelskega sistema s pomočjo od sirijsko-plejadejanskega zavezništva. Trije ogromni primarni kristali so bili premeščeni v atlantidska kristalna polja Arkansasa, dva sta bila premeščena v podzemne kristalne farme Brazilije, v območje Bahia in Mineas Gerais, eden je bil premeščen v podzemno udrtino pod Mount Shasto in velik ognjeni kristal je bil nameščen pod zemljo, v udrtino pod  brežino Bimini (angl.: Bimini Bank) v Sargasso morju (angl.: Sargasso Sea). Dva sveta arkturijanska kristala sta bila premeščena v udrtine pod območje Tiajuanaco, Bolivia, pod jezero Titicaca (angl.:Lake Titicaca).
Vseh devet kristalov je bilo postavljenih pod dimenzionalne ključavnice. Bistveno jim je bila skozi  tehnologijo zavezništva zmanjšana moč, da so prešli v energijsko mirovanje. Mnogo drugih sijajnih kristalov je bilo izgubljenih. Devet kristalov, ki so bili shranjeni, je bilo zaščitenih glede na njihovo prioriteto in pomembnost.
Ostanek, rečeno v vašem ljudskem izražanju, je zgodovina, grenka izgubljena zgodovina vaše glavne perspektive. Resnični paradoks pozabljene zgodovine je, da ta vsebuje najbolj koristne lekcije!
Zares, po nekaj mesecih izkoriščanja za tehnologijo termalnega »smrtnega žarka«, se je veliki kristalni satelit preobremenil, njegova anti-gravitacijska blazina je oslabela in ta se je zrušil s pospešeno hitrostjo masivnega kometa v strašno eksplozijo, ki je opustošila največji del otoka Og in kritično oslabila tektonsko stabilnost atlantske  plošče, ki je izparevala masivne dele substrata.  Veliki kristalni satelit se je zdrobil v goste oblake prahu in dima, ki so zakrivali Sonce. Valovi potresov in cunamiji so opustošili otok in poslali velike valove preko dveh tretjin Arija. V nekaj minutah so preostale energetske postaje eksplodirale z močjo nuklearnih bomb. Ostanki eksplozije ene takšnih kristalnih energetskih postaj bi opazili do današnjega dne na območju severovzhodne Brazilije, imenovanem »Sete Cidades«.
Atlantida in vzhodna obala Brazilije ter zahodna obala Afrike so bili opustošeni s poznejšim potresi. Panika in opustošenje so si sledili 3 tedne, ko so se preostala suha območja stresala in se je kopno sesulo v morje. Most na kopnem, ki je povezoval Pozejdo in Og do Yukatana je ostal na začetku  nad vodo in je bil dejansko napolnjen z stotinami tisočev prebivalcev Atlantide, ki so skrajno vznemirjeni poskušali zbežati v strašni paniki, ki je spremljala beg/eksodus. Vsake vrsto plovilo, ki je šlo po morju, je bilo napolnjeno s prestrašenimi preživelimi begunci.
In potem so se v enem raztreščajočem vzdihu ostale pokrajine sesule dol v morje. Razmeščena morja, ki so postala znana kot velika poplava, so povzročila ducate ogromnih cunamijev, ki so se razlili preko Južne Amerike, Afrike in Evrope. Le nekaj vrhov gora Atlantide je ostalo suhih. Preživeli so bili vsi iz sebe, travmatizirani po vsej obli. Le malo krajev je ostalo neprizadetih. Navzdol obrnjena spirala se je začela.
To je dramatična scena, ki je mnogo, mnogo življenj mučila in temnila spomine mnogih od vas, ki ste bili zares del tega. Dragi, čas je, da pustite, da to odide.
NAMEN IN NAJVIŠJE DOBRO
Tako veliko vas verjame, da se vse dogaja, kot se naj bi zgodilo, kot je to »namenjeno«, da bo. Dragi, to je res iz višje perspektive, vendar ne iz dualnosti 3. dimenzije. Resnično to ni vedno primer. Stvari se dogajajo, kot se dogajajo, kot niz mnogih potencialov.  In zares, iz višje perspektive se dogodki dogajajo na način, da se stvari eventualno razrešijo v višji potencial, vendar se to ne zgodi tako avtomatično.
Vi ste scenaristi in ustvarjalci vaših dogodkovnih horizontov. Dragi, dogodki se ne dogajajo v najvišje dobro, dokler vi ne ustvarjate najvišjega dobrega. Takšna je rubikonova kocka univerze zemeljske dualnosti. Padec Atlantide ni bil najvišje dobro in ne bo, dokler vi ne pretvorite tega kot tako.
Če bi se vse zgodilo v najvišje dobro, se vi ne bi ponovno inkarnirali. V dramatični šoli hologramske »resničnosti« boste vi krožili in ponovno krožili, dokler se vi ne naučite tega. Ali razumete to, dragi?
Čas in verjetnost sta lepa iluzorna paradoksa…In to je zakaj vam mi pravimo, da je zlata doba Atlantide dejansko dogodkovni horizont iz vaše prihodnosti, ki ste ga vi povlekli v vašo “dozdevno” preteklost!
Mi vam pravimo, da se vi od Zakona enega sedaj zbirate za ekstremno pomemben aspekt vstajenja. To je, za kar ste povlečeni v Arkansas. To je primerna dovršitev/izpolnitev ugodne, pomembne dušne pogodbe. To je opustitev preteklosti, ker bodo vaši skupni shodi spremenili  vašo “dozdevno” preteklost. Mučne bolečine in strašne krivde izžigajo v vaš čas holograme iz tega obdobja, ki se bodo dvignili, vendar vi morate na mikro in na makro ravni napraviti to tako.
To zahteva zavezo za oblikovanje kristalne harmonije, najvišjega dobrega za Zemljo. Zares se mora preteklost spremeniti, da se prepreči energijo in travmo iz pretiranega krvavenja v sedanjost in bodočnost v linearnih pogojih.
Mi vam pravimo, da je dogodek, ki ga vi imenujete 2. svetovna vojna, pretirana krvavitev te travme, arijski konflikt. Mi vam pravimo sedaj, da je z vami še težnja za vojaško-korporacijsko vlado. Vi lahko spremenite to. Vendar se to ne bo končalo z sovraštvom ali strahom. To se bo spremenilo skozi ljubezen.
Mi smo vam povedali velikokrat, da ko bo ljubezen po moči nadomestila moč ljubezni, boste naredili kvantni, kristalni skok. Vendar je ljubezen brez moči nepopolna. Na vas je, da odklenete paradoks  dualnosti in se premaknete navzgor v integralno kristalno vibracijo. Vi ne boste končali vojne z sovražno vojno, vi boste končali vojno z ljubečim mirom in to zahteva moč.
Konec 2. od treh delov – nadaljevanje bo sledilo.
jamestyberonn
James Tyberonn – kanalizator
To Tyberonnovo sporočilo je avtorsko zaščiteno do www.Earth-Keeper.com. Sme se distribuirati in deliti dalje s priznanjem avtorja in avtorskih pravic. To se naj ne bi objavljalo v časopisih in revijah in javno tiskalo brez izraženega dovoljenja od Earth-Keeper. Za dovoljenje se naj bi zaprosilo na:   Tyberonn@hotmail.com.
Originalno sporočilo v angleškem jeziku lahko preberete med drugim na spletni strani: http://www.therainbowscribe.com/truelegendofthefall.htm
V slovenščino prevedla: Marija Batista

Comments are closed.