* 24.11.2011 – Energija od 11-11-11 (1. del)

arkansas


PLATINAST KRISTAL BIO-PLAZMIČNEGA VMESNIKA
Sporočilo NADANGELA METATRONA, kanalizirano skozi  Jamesa Tyberonna
Pozdravljeni mojstri, jaz sem Nadangel Metatron, lord svetlobe! Jaz pozdravljam vse  v vektorju brezpogojne ljubezni.
In v tem, ko se 11-11-11 hitro približuje, valovijo močni tempeljski kristali Atlantide v večji potenci. Platinasti kristal prinaša  k vam olajšan dostop v višjo dimenzijo in prinaša popolnost božanske ženske energije skozi platinasti žarek.
Ta veličastni platinasti kristal, dolgo držan v mirovanju pod Magnetno goro  (angl.: Magnetic Mount), v Eureka Springs, Arkansas/ZDA, bo aktiviran in dobil začetno potenco ob 11:11 uri dopoldan, na dan 11. 11. 2011, in se prebudil iz dolgega spanja. Platinasti kristal je kristal Zakona enega, najbolj uravnotežene frekvence na vašem planetu.
Mojstri, noben prostor na planetu ne bo odseval tako močno s kristalno frekvenco na  dan 11-11-11 kot kristalni vrtinec Arkansasa. Zares se bo začetni val zgodil tam in potem sprožil druga prebujenja osno-tonalno iz notranjosti kristalnega vrtinca v Arkansasu.
Nežno bodo ti energizirali 144-mrežo v 92% funkcionalnost  ter prebudili in kodirali kristalno-zlati sončni disk, nameščen v Arkansasu in uravnan z 12 vzorci enakih po vsem planetu. Mnogi ste bili poklicani; mnogi od vas ste nosilci kod božanskega načrta vstajenja ter mnogi ste povlečeni, da sodelujete v tem kristalnem prebujanju kot del starodavne pogodbe, svete obljube, za katero je čas končno prišel. Mnogi so že tam. Bili so poklicani, da živijo znotraj kristalnega vrtinca, ki bo v polni meri vzpostavljen  v letu 2012.
OSNOVNI NAMEN 11-11-11
Mi smo prvič podelili informacijo glede dvanajstih edinstvenih trojnih datumskih portalov preko Tyberonna s Plejad več kot desetletje nazaj. To so edinstveni številčni frekvenčni portali, postavljeni v zaporedje na osnovi 12. Ti trojni datumski portali  so namenjeni za aktivacijo kristalne tranzicije.  In četudi so mnogi ljudje  pripisali močne učinke tem datumskim portalom, so nekako prezrli osnovno razumevanje njihove  stvarne  pomembnosti.  Trojni  datumski portali (01-01-01 skozi 12-12-12) so negotovo uravnani  v aktivacijo  12 geo-peterokotnih aspektov “dvojnega penta-dodekaedra” 144-kristalne mreže. Dvanajst dodekaedrični  aspekti kristalne mreže se glede na to integrirajo s “človeškimi” vmesnimi kodami v zbiranjih in meditacijah, ki se dogajajo na te frekvenčno odprte datume. In mojstri, to je tako namenjeno.
MAX
Mojstri, to ni slučajno naključje, da bo MAX, Crystallus Maximus (najstarejši kristal), na dan 11-11-11 po Zakonu enega atlanditska energija Arkansasa. MAX je daleč najbolj močna kristalna zavestna biblioteka na planetu v tem času. MAX nosi obilne zapise in vse kode Nove Zemlje so znotraj njega. MAX bo prejel kozmični dotok na dan 11-11-11, ob 11:11 uri, znotraj energije kristalnega vrtinca. Ta bo prenesen do MAX-a kot zgoraj premeščena naložitev iz 13. paradigme/vzorca  energij s pomočjo kraljestev, ki jih vi imenujete Metatronično polje, vključno s pomočjo sirijsko- plejadejanskega zavezniška in svetih kitov Sirija, zlatih delfinov.  S to razširjeno in prekodirano informacijo bo MAX začetni prevodnik, ki bo prenašal nove kode do kodnih nosačev in aktiviral te kode znotraj kristalnega sončnega diska na gori Pinnacle (angl.: Mount Pinnacle) v močno kristalno energijo Arkansasa.
Tam, med MAX-om in platinastim kristalom bo vzajemna izmenjava; eden bo sprožil nov dotok energij in drugi prenesel nove kode. MAX bo prevzel nase večjo energijo, ki jo je nosil do sedaj, energijo, ki jo bo prenesel v kristalni vrtinec, sončni disk in nosačem človeških kod.
In tako vam mi prinašamo nove informacije glede nastajanja velikanskega vrtinca v Arkansasu, portala kvantne kristalne frekvence. Za sedaj se v letu 2011 ta vrtinec resnično približuje končni dovršitvi  in postaja globalno vedno bolj pomemben. Znotraj dovrševanja v letu 2011 in 2012 se dogajajo nadaljnja odpiranja dimenzionalne ključavnice, ki je zadrževala mojstrske tempeljske kristale. Znotraj teh živih kristalnih računalnikov leži resnična atlantidska modrost, ta od zlate dobe Atlantide, ta od Zakona enega. To je bila in je do danes najvišja frekvenca, pridobljena na vaši zemeljski ravni.
Mnogo je bilo o resničnem kraljestvu Atlantide pozabljenega. Mnogi so naravnani, da se spomnijo le žalostnega potopa, ki se je zgodil pod arijskim vplivom zaradi pohlepa in sle po moči. Mi vam pravimo, da je čas, da se spomnite Zakona enega in zlate dobe Pozejde (v angl: Poseida). Ker znotraj te zlate dobe je obstajala zelo spiritualno matriarhalična družba, ki je dosegla harmonično stanje božanskega ravnotežja, najvišjo frekvenco sploh kdaj doseženo na zemeljski ravni, po čemer je imenovana “zlata doba” Atlantide.
Zares, ta čas se je zgodil, ker Zakon enega je bil in je nekdanja in bodoča družba moči od ljubezni in ne ljubezen do moči.  In  pravimo bodoča, ker Zakon enega se bo zares še enkrat pojavil in ta se začenja še enkrat pojavljati čez planet, zlasti v kristalnem vrtincu Arkansasa in Brazilije.
In mi naglašamo, da se  v letu 2011 nadaljuje velik eksponentni tok in harmonična ekspanzija velikih atlantidskih mojstrskih tempeljskih kristalov Pozejde, ki so se držali preko 12.000 let pod dimenzionalnim  pečatom znotraj magnetnega kompleksa Arkansasa. Na dan 11-11-11 se prebuja velik platinasti kristal in združuje v omrežje kristalnih vrtincev z drugimi velikanskimi kristali Arkansasa, Modrim kristalom znanja in Smaragdnim kristalom zdravljenja.
Mnogi od vas ste bili povlečeni, da se udeležite razkrivanja, ker zares, vi ste bili priča potopa in nekateri od vas posledične premestitve teh osupljivih atlantidskih mojstrskih kristalov v to in druga območja. Nova kristalna doba je nad vami. To je tranzicija, ki jo imenujete vstajanje.
Diamantna faza kristalne tranzicije Zemlje je bila izvedena na dan 10-10-10 v korelaciji/povezavi z 10. dimenzijo in 12. čakrino resonanco. Platinasta faza se začenja 11-11-11.
PLATINAST KRISTAL IN IZPUST PLATINASTEGA ŽARKA
Platinasti kristal izloča lepo, umirjajočo energijo briljantnega sijaja. Ta prinaša dalje uravnoteženje med novo pojavljajočimi dimenzionalnimi kraljestvi Nove Zemlje, prinaša zlasti energijo, ki bo omogočila večji vmesnik, večji  dostop v “angelska kraljestva”, kar so v resnici anti-materialne faze vaših vzporednih dimenzij. Kot takšen je platinasti kristal zaščitnik vala, ki oboje hrani in harmonizira sorazmerje in pariteto/usklajenost “harmoničnega  kroga” med materijo in anti-materijo. Ta tudi prilagaja in stabilizira združeno kristalno sinergijo v zvezi z odpuščenimi velikanskimi kristalno-magnetnimi silami v fazah kozmične sprožitve. Tisto, da je bil ta kristal lociran pod Magnetno goro, poleg Eureka Springs, je specifično, ker se magnetne energije transformirajo s kristalnimi silami, ko se magnetna mreža zmanjšuje in zopet namešča pod nadvlado 11-kristalne mreže.
Vsi  mojstrski kristali so primerno postavljeni v njihovo aktivacijo, pridobivajoči časovne deleže njihove moči vsako leto do 21.12.2012. To uravnavajo kristalni mojstri sirijsko-plejadejanskega zavezništva pod Galaktično federacijo. Če bi se kristali spravili v polno moč preveč hitro, bi se pojavilo energijsko neravnovesje.  Kar se bo zgodilo 11-11-11 je prekodiranje kristalnega aspekta, imenovanega zvezdno seme božanske ženske. Smaragdni kristal zdravljenja je omogočil začetno reprogramiranje, kar je bilo prineseno notri z smaragdnim žarkom.  Platinasti žarek, tudi ženski aspekt energije, omogoča dovršitev ženske kristalne energije v DNK planeta in kot takšen v tiste ljudi, ki so odprti, da sprejmejo sveto in potrebno transformacijo.  Njihovi učinki  bodo zmanjševanje loka nihanja v polarnosti med tema, imenovanima moški in ženski aspekt. Vendar tudi skozi platino se bo tam, pri vas, z večjo lahkoto vstopilo v višja dimenzionalna kraljestva.
Potemtakem bo polarnostno ravnotežje bolj z lahkoto doseglo in pridobilo v človeškem izrazu božanske pravičnosti na planetu dualnosti. Zares bo to premostilo vrzel v desni in levi hemisferi možganov in od zavestnega ego razuma do nad-zavestnega božanskega razuma. Razumevanje dušne poti, prioritet v življenju in, seveda, procesa sprejemanja odločitev bo močno razjasnjeno. Potrebne aspekte negovanja, dobroto ter bratstvo in sestrstvo bo daleč lažje manifestirati v obeh, na mikro in na makro ravni. Ta imenovana “brezpogojna ljubezen”, prej nevzdržna v tretji dimenziji, bo bližja resničnosti vsakega na poti, ko bodo peto do sedmo dimenzionalne  resonance pritegnjene bližje.
KOHERENTNA/SKLADNA ENERGIJA
“Krater diamantov” v Arkansasu sedaj odpušča koherentno energijo diamantne resonance v kristalni vrtinec. Na dan 11-11-11 se bo ta razširil v platinast žarek in se nadalje povezal s sončnim diskom v njihovih premikih v skladnost kristalne frekvence.
Dragi, kristalna energija je vsemogočni vir moči, ki ima posledice daleč preko človeškega sedanjega razumevanja.  Kristalna struktura je oblikovana z esenco frekvenčne svetlobne resonance, ki je mnogo-dimenzionalna in skladna, obstoječa v  materiji in anti-materiji.
To je metatronični božanski načrt, ki daje vir vsem ustvarjalnim manifestacijam in oblikuje prave matrične sestave vsake ravni obstoja. To je encim resničnosti in izvir  vitalnosti Kozmusa samega. Prave misli, ki jih imate, se morajo dvigniti v skladni kristalni format/obliko, da bi se manifestirale. Koherentna/skladna svetloba je kristalna energija, prava vitalnost, iz katere je oblikovana integralna narava vseh svetov in resničnosti. Kristalne strukture oblikujejo navidezne meje in ločnice med dimenzijami, ravnmi in materijalne/anti-materialne prebliske zavesti, v paralelnem in verjetnem. Vse je kristalno.
Napredovanje planeta, tako imenovano vstajanje, je posledično kritična masa konverzije/spremembe predloge zemeljske kapacitete sprejemanja, rečeno v vašem domačem jeziku, iz analognega v digitalno, iz črnega in belega v barvno. Kristalna konverzija skozi antene 144-kristalne mreže je velikansko povečevanje zemeljskega dimenzionslnega sprejemanja od 3. dimenzije do 12. dimenzije in preko. To je podobno vašemu televizijskemu sprejemanju, ki se je spreminjalo od
sprejemanja z zastarelo anteno do satelitskega sprejemanja. To je kristalna doba.
Znotraj teh časovnih zaporedij/sekvenc, 11-11-11 in 12-12-12,  se bo 144-kristalna mreža dovršila v popolno zavestno projekcijo in ta projekcija je zares vaše orodje in za vašo lastno ekspanzijo/širjenje. Vidite, tako je s kristalno mrežo; tudi ta je sistem, ki vam bo omogočil vašo spodbujanje v višjo resonanco, višji bolj izpolnjujoči izraz.
To, čemur vi rečete vstajenje, je nad vami in le v trenu kozmičnega očesa,  se bo to zgodilo! Vidite, v našem kraljestvu se je to že zgodilo, in, seveda, to je čudovit dogodek, eden napovedanih skozi Univerzum, ki ga opazujejo mnogi v tem kraljestvu in v drugih.
Kar potem preostaja za program vstajenja v letu 2011 in 2012 so specifična gravitacijska čiščenja in frekvenčni dvigi, potrebni za dovršitev in poliranje kristalne mreže in ugladitev kristalne transformacije Zemlje, ker ta krepi raztezanje človeštva v veliko in večjo dimenzionalno zavest  in to je zares kristalna zavest.
12 PRIMARNIH SONČNIH DISKOV
Mi smo vam povedali, da bo Arkansas eden najbolj močnih vrtinčastih portalov na planetu do leta 2012 in to se zares dogaja. Kristali uglašujejo sončni disk in nežno kristalno mrežo.
Zlati sončni disk se je pojavil v času LeMurie. Sončne diske je namestilo sirijsko-plejadejansko zavezništvo na specifična mesta na Zemlji, da bi programiralo in omrežilo energijske frekvence.
Reprogramiranje sončnih diskov, ki je v teku, služi za pomoč zmožnosti Zemlje, da se regenerira in reformira, postaja v aspektu DNK struktura ali božanski načrt nove Zemlje, ko se ta razširja v njenem dimenzionalnem polju v kristalni aspekt.  Disk izžareva energijske spirale. Oni so resnično bolj spirale kot diski, vendar se zdijo kot diski – podobno kot so videni.
Tam, na planetu je 12 glavnih diskov in nekateri prejšnji vzorci in  lokacije so se premaknili. Vsak od dvanajstih nosi poseben namen in kodo in vsak od dvanajstih hrani dvanajst satelitov…12, povezujočih se v 144-mrežo v kompleksni geo simetriji.
Kozmična esenca sončnih diskov je “kodirana”kristalna, skladna svetloba, svetloba višje dimenzije, energija “doma”. Zemeljska esenca frekvenčne harmonije sončnega diska je kristalno-elektromagnetna, vendar je sinergizirana s človeško theta mrežo. Ena ustvarja drugo in druga podpira prvo. Obe nudita pomemben portal za povečanje človeške zavesti in sta ključna elementa premika navzgor v procesu vstajanja…
Bolj kot človeštvo razume, da njegova lastna višja zavest bazira na paradigmah/vzorcih sveto geometrijskih svetlobnih kod, bolj geometrija postaja mnogo-dimenzionalna in tako se bo geometrijsko izražanje teh dvignilo v Mer-Ka-Na polje. Vidite, to se dogaja sedaj. To bo postalo najprej eno, potem drugo, kot je Zemlja sedaj 3. dimenzija in potem 5.  dimenzija in potem dalje do 12..
Kaj je to, kar jo bo premaknilo v 5. dimenzijo? Kaj jo bo premaknilo v 12. dimenzijo? Ne statična zavest, ampak dinamična aktivacija višje zavesti. Aktivacija se poveča skozi razumevanje mreže in aktivacijo te mreže, kar obratno dopolnjuje Kozmus  in se ponovno odbija nazaj preko sončnega diska. Mi se zavedamo, da je to zapleteno, vendar vam zagotavljamo, da v vašem viru višje perspektive, vi povsem jasno razumete delovanje. Torej nešteto faktorjev igra vlogo v tem zemeljskem do kozmičnem premiku.
Sedaj  pa glede sončnih diskov – le dva sta kristalna diska. Prvi, ki bo prekodiran,  je kristalni vrtinec v Arkansasu. Ta se bo zgodil na 11-11-11. Drugi je v Minas Gerais, Brazilija, in ta se bo prekodiral na 12-12-12. Globalno omrežje se bo preoblikovalo 21. decembra 2012. To bo neverjeten dogodek, ki bo sestavljalo prebujanje mojstrskih kristalov, dovršitev 144-mreže in dovršitev globalnega omrežja sončno-diskovne kristalne mreže.
LOKACIJE DVANAJSTIH PRIMARNIH SONČNIH DISKOV
zajeta-slika
Arkansas/ZDA – gora Pinnacle  (angl.: Pinnacle Mountain)
Brazilija – Saint Tomas des Letres – Minas Gerais
Bolivja – Lake Titicaca ( poleg Otoka Sonca (angl.: Island of the Sun))
Škotska – kapela Roslyn (angl.: Roslyn Chapel)
Rusija – gorovje Ural
Sibirija, Rusija – Jezero Baikal
Egipt – Giza
Afrika – gora Kilimandžaro
Kitajska – Xi-an piramide
Francoska Polinezija – Moorea
Avstralija- Uluru
Šri Lanka
Mi ponovno poudarjamo, da vsak od glavnih 12diskov podpira 12 satelitov. Vsak od 144 satelitov je strateško nameščen, nekateri od njih so večji v pulzu, večji v frekvenčnem dosegu, glede na energijsko mrežo in vozlišče, v katerem so locirani.
ARK (slov.: ladja) ZAKONA ENEGA
Območja, sedaj imenovana ARKansas in Brazilija, so bile kolonije Pozejdona “Zakona enega”. Oni sta bili posebno izbrani, ker sta ti dve regiji vsebovali  največje mineralno depozitne plasti kvarz kristala/kamene strele na planetu. Hiper dimenzionalne tunele je zgradilo sirijsko- plejadejansko zavezništvo od Pozejde do Arkansasa in Brazilije za vzdrževanje masivnih kristalnih postelj, ki so tam. Zaradi njegovih radijskih vod, naravnih votlin in magnetnih privlačnih sil, je bil Arkansas izbran kot območje hitro rastočih procesov znotraj njegovih votlin. Mnogo učenjakov iz vrst spiritualno-znanstvenih svečenikov, Alta-Ra – Zakona enega, je delalo znotraj teh votlin, da bi navdihnili posebne vzorce/strukture v kristale.
Trije atlantidski kristali modrosti in zdravljenja, ki so bili nekoč sijajne svetlobne in nebeške energije v Templju zdravljenja, Templju enega in Templju znanja  v Pozejdi, so bili postavljeni pod dimenzionalno ključavnico  v atlantidskih kristalnih poljih Arkansasa.
Resnično ti sedaj energizirajo zlati sončni disk, nameščen v Arkansasu in uravnan z 12 vzorci enakih po vsem planetu, in s paradigmo/vzorcem 12 kristalnih lobanj v formiranju svetega 13 vzorca – vidite, tega od 13-20-33.
V Arkansas ste potem mnogi poklicani in mnogi boste prišli, da sodelujete v tem prebujanju, kot del starodavne pogodbe, svete obljube, za katero je čas končno prišel. Mnogi so že tam, bili so poklicani, da živijo znotraj tega kristalnega vrtinca, ki bo v polni meri deloval v letu 2012. Torej ste na preostale trojne datumske portale tisti od Zakona enega poklicani, ker v tem času kristali ne bodo narobe uporabljeni, ne bodo vam odvzeti s silami temnega pohlepa.
Sedaj, to ni na vas, da aktivirate kristale, to ni na vas, da sidrate vrtinec, prej je to na vas, da se uravnate znotraj te dovršitve, znotraj te aktivacije, znotraj tega nebesnega sidranja kvantnega kristalnega polja. Tisti znanstveni svečeniki, kristalni mojstri Atla-Ra in pozejdonski tempeljski gvardiani/stražniki Zakona enega, so poklicani.
Mojstri, vi ste čakali veke na ta čas, na to dovršitev, in tisti od Alta-Ra, tisti od kristalnih templjev Pozejde, boste slišali glasen klic. Mojstrski kristali zlate dobe Atlantide sedaj odpirajo mavrico dimenzionalnega dostopa, ki pospešuje vašo planetarno in osebno vstajenje. To je držana obljuba, sveta dovršitev.
Zares vi lahko dosežete dobrohotno energijo in modrost atlatidskih kristalov zdravljenja  in znanja eterično. Za vas ni v polni meri nujno, da bi bili v fizičnem utelešenju tam, znotraj arkansaškega vrtinca, da bi prejeli in bili udeleženi v tej aktivaciji.  Vendarle bi bilo koristno za tiste od vas, ki prejemate klic, da obiščete vrtinec in se sprehodite skozi kristalna polja. Tisti od vas, ki se odločate, da boste obiskali svete dežele Arkansasa, boste lahko našli osebni kristal, prepojen z energijo zlate dobe Atlantide. Zares dovoljenje je zagotovljeno in kristali se vam ponujajo za ta in nešteto namenov.
Tisti gvardiani iz zvezde Sirij, ozvezdja Arktur in ozvezdja Plejad celo sedaj pripravljajo oder in vas čakajo, da se jim pridružite. Pošljite vašo energijo, pošljite vašo svetlobo in namen najvišjega dobrega v to, kar se imenuje platinast kristal bio plazmičnega vmesnika, kristal platinastega žarka, žarek ravnotežja in znanja. Ta je nekoč vladal v modrosti in svetlobi v templju Pozejdon in tako veliko vas ga bo ponovno videlo z vašim umskim očesom, zares ga boste občutili v vašem srcu med solzami veselja.
ATLANTIDA – MOJSTRSKI TEMPELJSKI KRISTALI SVETEGA “ARK-a”
Atlantida je zares izgubljena vez Pangaea, lociranega v sredini Atlantika. Mi bomo delili z vami njeno zgodbo v podrobnosti spodaj. Vendar, mojstri, zavedajte se, da niso bili vsi od vaših velikih tempeljskih kristalov Atlantide izgubljeni. Zares ste bili nekateri od vas vključeni v  njihovo reševanje.
Prvi tempeljski kristal, ki je bil rešen, je bil Moder kristal znanja. Ta je pod zemljo, pod kronskim centrom vrtinca, imenovanega Talimena gorski greben (angl: Talimena Ridge), v svetem breznu, zgrajenem dolgo nazaj. Moder kristal znanja stoji zravnan, 48 čevljev (14, 6 m – opomba prevajalke) v višino in 20 čevljev  (6,1 m) v premeru. Ta pulzira in izloča mavrico srebrne, turkizne in kobaltno-modre barve, ko ta aktivira po sveti pogodbi.  Ta nosi mnogo-dimenzionalno modrost in znanje dob.
Drugi, ki je bil ohranjen, je Smaragdni kristal zdravljenja. Ta je sedaj pod goro Maga (angl.: Mt. Maga), v srčnem centru kristalnega vrtinca  v Arkansasu.  Ta je velik približno 20 metrov v višino in pet metrov v širino.
Tretji kristal, ki je bil nameščen v ladjo /v Ark/v Arkansas, je bil ta iz platine.
Platinast kristal pod Magnetno goro (angl. Magnetic Mount) poleg območja Eureka  Springs se prebuja leta 2011 na dan  11-11-11.  Platinast kristal je resnično čist v barvi, vendar ta projicira bleščeče polje platinasto-srebrne barve, sestavljeno  iz pod-atomskih delcev, imenovanih bio-plazma. Bio-plazma je zavestno polje, samozavedno.  Bio-plazmično polje, ki ga izžareva platinasti kristal harmonizira portalni spektrum fizične materije in anti-materije. Vi vsi obstajate v anti-materijalnih dimenzijah in snovna struktura je povsem drugačna kot znotraj fizične materije; to je mnogo višja frekvenca. O tem so bili napravljeni ponovni pregledi v drugih esejih.
Platinast kristal je velikanski, preko 100 metrov v višino in je daleč globlje pod površjem, kot so drugi. Njegov doseg je kozmičen in njegova energija bo do leta 2012 obkrožila in zajela planet, se povezala z drugimi kristali in se razsejala skozi kristalni sončen disk.
PONOVNI PREGLED ATLANTIDE: RESNIČNA LEGENDA O PADCU
Dragi, ti kristali so bili rešeni pred uničenjem in sedaj vam ponujamo spomin o vzroku zakaj, ker takšna sijajna kristalna bitja ponujajo vsem vam tako veliko. Ekspanzija, sveta dovršitev se tiče VSEH! Sedaj je čas, da se spomnite, kdo ste bili, zato, da boste postali vse, kar vi ste, v tem prebujajočem času, v tem povratku v kvantno kristalno polje Atlantide, ker to je bil zlati čas, sijajna epoha, ki je bila zapeljana do njenega neprimernega konca. In tako vam bomo povedali resnično zgodbo tega potopa.
Vidite, Atlantida je obstajala preko 200.000 let. Ogromna večina atlantidskih časov so bile epohe svetlobe! Le končna faza, obdobje od 17.500 let pred Kristusom (v nadaljevanju: p.K. – opomba prevajalke) do 10.500 let p.K. je bilo po vaših časovnem izražanju, doba teme, vendar ena bogatih v lekcijah.
ZLATA DOBA
Mi vam pravimo, da je bila zlata doba Atlantide resnično najvišja raven svetlobne zavesti, ki je bila kdajkoli dosežena na zemeljski ravni  v katerikoli napredni civilizaciji – višja kot LeMuria, višja kot Mu, višja kot Rama, višja kot Ignacious. To je postalo nekako modno, da smatrate LeMurio, kot da je bila to utopična civilizacija, in četudi so oni dosegli relativno kratko preživelo fazo visoke zavesti, večina v tej dobi ni bila resnično v fizičnih telesih, preje v devam podobnih eteričnih stanjih in se niso soočili s težavami, ki jih zahtevajo fizična zemeljska prizorišča. Zares LeMuria ni nikoli dosegla visoko napredne ravni, ki je obstajala v zlati fazi Atlantide od 40.000 let p.K. do 18.000 let p.K..To je bil čas, ko so bogovi hodili z ljudmi in so vsi poznali veselo izražanje. To je bil posvečen čas, ko ste mnogi od vas hodili kot zvezdni otroci in ste pozneje izbrali biologijo in lekcijske cikle ponovnih inkarnacij na modrem planetu, imenovanem Zemlja.
Zato, ko vi premišljujete o Atlantidi, se NE spominjajte le njenega žalostnega potopa!  To je bila, vendar kratka faza, sijajnega predpotopnega sveta, vendarle  to ne bi bilo smelo biti pozabljeno, ker bi bilo  tako zelo veliko lahko pridobljenega z razumevanjem finalne faze, in dragi, to je čas, ki se ga je treba spomniti/zapomniti.
ATLANTIDSKI HOLOGRAM
Tako mi  govorimo o nekoč mogočni Atlantidi  in mi govorimo vsem vam, ker Atlantida je velika hologramska lekcija, in nekaterih,  katerih čas se je vrnil, ker spomini Atlantide niso le zdravljenje. Zares, za nekatere je to potrebno zdravljenje, potrebno čiščenje, vendar je za druge to tudi prijetna okrepitev. To kliče nazaj v spomin čas, ko ste vi hodili v znanju in harmoniji. Dragi, ne glede na vaše neštete vloge v Atlantidi, je 70% vseh v tem času na planetu, doživljalo fizično življenje tam in Atlantida vas sedaj kliče.
In klic ni le za tiste od vas, ki ste pripadali Zakonu enega, tu je enako klic za Arijce (angl.: the Aryans), za Sinove Beliala (angl.: the Sons of Belial). Zares, mnogi od vas ste doživljali življenjsko dobo v obeh ideologijah. Vas to preseneča?
Konec 1. od treh delov – nadaljevanje bo sledilo.
James Tyberonn – kanalizator
To Tyberonnovo sporočilo je avtorsko zaščiteno do www.Earth-Keeper.com. Sme se distribuirati in deliti dalje s priznanjem avtorja in avtorskih pravic. To se naj ne bi objavljalo v časopisih in revijah in javno tiskalo brez izraženega dovoljenja od Earth-Keeper. Za dovoljenje se naj bi zaprosilo na:   Tyberonn@hotmail.com.
Originalno sporočilo v angleškem jeziku lahko preberete med drugim na spletni strani: http://007blueray.wordpress.com/2011/10/14/part-1-archangel-metatron-channel-the-energy-of-the-11-11-11-the-platinum-crystal-of-bio-plasmic-interface-via-james-tyberonn/
V slovenščino prevedla: Marija Batista

Comments are closed.