* 30.9.2011 – Iščite svetlobo intelekta

untitled

Iščite svetlobo intelekta
Sporočilo NADANGELA MIHAELA, kanalizirano skozi Ronno Herman (LM-10-2011)
Ljubljeni mojstri, v procesu vstajanja obstaja ritem plime in oseke. Vi boste doživljali obdobje intenzivne aktivnosti, ustvarjeno z izzivajočimi in razum-razširjajočimi doživljanji, čemur bo sledila želja, da se obrnete navznoter in  potreba po premlevanju in samoti.
Vi se prizadevate razviti močno dušno zavest, ki bo eventualno postala prevladujoča znotraj vašega življenja. Vaša mentalna zavest in čustvena zavest sta namenjeni, da bosta pod vodstvom vašega dušnega jaz in ne kontrolirana z vašo ego osebnostjo. Razsvetljenje in duhovno zavedanje se začne z mentalnim telesom/ razumom. Da bi dosegli samo-mojstrstvo, je vitalnega pomena, da iščete svetlobo intelekta. Zavestno zavedanje se začne, ko vi postanete zavedni večje slike, tako da vi lahko vidite obe strani kontroverznega/spornega scenarija. Vi se morate naučiti biti vnet razumski opazovalec življenja in morate se biti pripravljeni odreči sodbi. Mojstri/mojstrici ni potrebno nenehno imeti mnenje ali vedno poskušati vplivati na tiste okoli njega/nje.  Spiritualno razvita oseba naj bi ponudila resnico, kot jim je bila razodeta in naj bi spodbudila druge, da iščejo njihovo lastno resnico, ki se jim naj bi razkrila.
Frekvence brezpogojne ljubezni se začnejo v sredini četrte dimenzije  in rastejo z vsako višjo pod-dimenzijo. Pod srednjo pod-dimenzijo so frekvence preveč zlomljene in neskladne. Polarnost dobrega in zla ni bil del originalnega božanskega načrta. Božanski načrt je bil dizajniran tako, da bi lahko vi, iskre božje zavesti, doživljali dualnost/dvojnost. To naj bi bil poskus v raznolikosti in nasprotnostih, znotraj sprejetega spektruma svetlobe in sence. Nikoli ni bilo namenjeno, da bo to resničnost dobrega nasproti zlu.
Velik NAVDIH ZA VSTAJENJE pomeni, da ste vi spodbujeni preko zavestnih časovnih semenskih kristalov, vkodiranih znotraj prav vsake duše, da bi končali vaš spust v nižja kraljestva in začeli vzpon nazaj, v višja kraljestva duha. Kakorkoli že, najprej morate izkusiti in zdraviti napačne stvaritve/spačenosti, shranjene znotraj vašega fizičnega nosilca in znotraj astralnega telesa/ravni zavesti. Vi se morate polastiti vaših napačnih stvaritev in negativnih vtisov, ki ste jih ustvarili dol skozi veke. Človeštvo ne bo več moglo kriviti vraga ali satana za vse bolečine, trpljenje, kaos, uničenje preteklosti in sedanjosti. Vi morate priznati in si polastiti vse vaše stvaritve, od najbolj ljubečih, prefinjenih frekvenc, do najnižjih, najbolj neskladnih miselnih oblik.
Mi vas rotimo, da opustite stare, negativno razvite poglede na smrt. SMRT NI KONEC. TO BI BILO LAHKO PRIMERLJIVO Z DOVRŠITVIJO PROJEKTA IN ZAČETKOM NOVE, ČUDOVITE AVANTURE. Vsak življenjski čas ima glavno temo in vrsta igralcev je specifično izbrana, ker imajo oni značilnosti, potrebne za vsak edinstveni del vaše velike produkcije.
VI NISTE VAŠE TELO, VI STE ČISTA ZAVEST, zaprta znotraj obleke iz mesa. Kot ste naredili že tisočkrat prej, ko boste vi zapustili zemeljsko raven, boste odpustili vaše fizično telo za oblačila svetlobe in v primernem času se boste pripravili  za drugo veliko avanturo v novi stvarnosti. Ko boste pridobili samo-zavedanje, boste razvili božjo radovednost in intenzivno željo začeti novo osebno spiritualno iskanje. Vi boste razvili občutek za avanturo, ko boste kopali v skrivnostih kozmusa,  in na vaši ravni zavedanja se bo začel razvijati božanski načrt. Pomembno je, da razumete, da vsako važnejše transformacijsko, človeško napredovanje obsega kozmično modrost v novi obliki, ki ustreza bližajočemu se ciklu razvoja.
Sestavine življenja in vse možne stvari prihajajo do vas kot brezoblične semenske kristalne celice velikega potenciala. Vi preskrbite nujne miselne oblike, ki se vlijejo v speče semenske kristalne celice, in potem jih morate zanetiti z božjim ognjem, diamantnimi delčki božje svetlobe, z vašim ljubečim namenom.
Da postanete mojster graditelj na materialni ravni obstoja, je potrebno razumevanje zakonov vibracije. Vi se morate naučiti učinkovito manipulirati/upravljati skozi materijo. Važnejša zahteva je razvijanje močnih, osredotočenih mentalnih zmožnosti.
Ljubljeni, sedaj je čas, da pokažete vaše na novo izboljšane soustvarjalne sposobnosti, ker človeštvo in Zemlja, bolj kot kdaj prej, potrebujejo vašo ljubezen in svetlobo. Spomnite se, mi smo ponavljajoče poudarjali, da morajo biti diamantni delčki stvarnikove svetlobe aktivirani z vašim osredotočenim, ljubečim namenom, preden bi se lahko ta čudoviti dar uporabil kot gorivo za namene materialne manifestacije. Nič več ne more nihče zanikati dejstva, da sta Zemlja in človeštvo v sredini zemljinega in dušnega tresočega se časa transformacije. Negativne vibracijske strukture strahu, jeze in obupavanja bruhajo ven z osupljivo stopnjo v frekvenčni obroč astralne ravni masovne zavesti, ki obkroža Zemljo. Dnevno postaja za povprečno osebo bolj težko ostati v pozitivnem razpoloženju in si predstavljati svetlo, veselo bodočnost. Vi ste v sredini časov velike spremembe, za katero ste se vi, zvezdna semena, pripravljali v mnogih preteklih življenjih. Ponovno vam pravimo, kot svetovnim služabnikom, da imate zmožnost nevtraliziranja negativnih miselnih oblik tisočih ljudi, ki delujejo v omejenem okolju tretje/četrte dimenzije. Sedaj je čas za vas, moje zemeljske legije svetlobe, da stopite v ospredje in dvignete vaš plameneči meč svetlobe, tako da daste svoj prispevek k premagovanju uničevalnih temnih sil človeštva: strahu, obsojanja, pohlepa, sebičnosti, ego-motivacije in namenov/akcij za iskanje moči.
Mi razumemo, da je bila v nedavnih preteklih sporočilih , ki smo vam jih dali, velika količina informacij za integrirati. Zato bomo mi zgostili nekatere od konceptov v jedrnate misli za boljše razumevanje in zadržanje:
● Vse vaše telesne celice imajo zavest, do ene stopnje  ali druge. Nekatere so neharmonične in ustvarjajo znotraj kaos in neudobje, medtem ko druge resonirajo v harmoniji ter zato vibrirajo z višjimi frekvencami in prinašajo občutek ravnotežja in dobrega počutja.
● Vi imate veliko raznovrstnih dušno-energijskih vzorcev, ki napravijo vašo energijsko oznako. Ti energijski vzorci določajo raven svetlosti ali motnosti/temnosti vašega avričnega polja.
● Veselje in vedrina sta dušno navdihnjena. Pomoč drugim je instinkt duše.
● Strah, jeza in žalost so navdahnjeni od ega in naj bi bili nadomeščeni z veseljem in blaženostjo dušnega jaz, ko vi dobite dostop do višjih kraljestev harmonije in jasnosti.
● Toksične/strupene misli so podobne kislini in postopno kontaminirajo/onesnažijo znotraj telesa bilijone celic, kar ima rezultat v obolenju, bolezni in, končno, smrti.
● Po vsem telesu vsake osebe  so pod-atomski temni kristali, ki resonirajo na nižje frekvenčne miselne oblike. Ti kristali so pakirani skupaj z negativnim odpadnim materialom, ustvarjenim  in ponovno ustvarjenim preko mnogih življenj. Nekateri od njih so podedovani negativni vzorci, ki ste jih prinesli z sabo v vašo fizično obliko, da se zdravijo.
● Odpuščanje starih, zatičanih, toksičnih energij pogosto ustvarja gripi podobne simptome.
●  Vsi kristali imajo zmožnost sprejeti in hraniti ter izžarevati informacije do ene stopnje ali druge. Oni so nosilci/imetniki zapisa preteklosti in bodočnosti.
● Vi se morate premakniti v uravnavo z svetlobno/življenjsko linijo usode za Zemljo in človeštvo. Oblikovan je bil nov božanski načrt in vi, zvezdna semena, ste glavni igralci v novi kozmični kreaciji za ta pod-univerzum.
● Vi morate biti zmožni metabolizirati/presnoviti svetlobo. Vaše celice morajo biti sposobne prepoznati in izkoristiti svetlobo kot vitalni energetski vir.
● V tretje/četrto-dimenzionalnem okolju je vaše mentalno telo nagnjeno k projektiranju v prihodnost, ustvarjanju strahu in negotovosti o tem, kaj prinaša bodočnost. Čustveno telo vedno ponovno preigrava preteklost, nekatere nespametne spomine, vendar večinoma pregleduje nazaj doživljanje neuspeha ali bolečine. Sedanji trenutek je komaj registriran, razen v primeru dramatičnega dogodka veselja, jeze ali bolečine.
● Ko vi napredujete na poti razsvetljenja, se bodo vaši odnosi spremenili, pogosto dramatično. Oni ne bodo več osnovani na čustveni povezanosti. Vi ne boste več poskušali manipulirati ljudi čustveno in vi ne boste dopustili ljudem, da manipulirajo z vami. Vi boste prenehali igrati čustveno vez, ples porivanja-vlečenja nižje-dimenzionalne resničnosti. Srčna čakra postaja dominantna sila znotraj popolnega čakra sistema. Vi ste v procesu ustvarjanja poenotenega čakra sistema, polja harmonične energije.
● Vsaka duša na Zemlji, ki ima željo, da iskreno moli k Bogu ali pošilja ljubečo energijo drugim, avtomatično pošilja faseto njegove/njene duše v svetovno piramido. To je zbirajoči prostor vseh duš. Vi bi lahko imenovali to nebeška katedrala – prostor za pogovarjanje z našim očetom/materjo Bogom in angelskimi silami. Skoraj vsaka duša na Zemlji ima trenutke, v katerih on/ona občuti oziroma izžareva čisto brezpogojno ljubezen do nekoga. Ta iskra ljubezni postane eterična kopija te duše in prevzame rezidenco znotraj svetovne piramide.
● Vsaka posamezna duša mora postopno razviti dušno zavest, da se premakne preko vpliva strukture prepričanj masovne zavesti. Naslednji korak je, da se premaknete preko nadvlade ego osebnosti, da bi lahko v moči in modrosti rastel dušni jaz.
● Vi morate prečistiti vaše moralne vrednote, tako da boste iz navade delali prave izbire zase in za druge. Vaš življenjski standard bo prilagojen in izboljšan, ko boste postali  bolj samo-zavedni.
● Vaš fizični nosilec je bil dizajniran, da sprejme tekoči tok stvarnikove svetlobe. To je esenca življenja. Vaša zmožnost vsebovati poln spektrum prefinjene svetlobe, zlasti dizajnirane za ta pod-univerzum, bo rasla z vašo sposobnostjo deliti ljubezen/svetlobo z drugimi.
● Lahko in samo-zadovoljujoče je vrniti dobroto za pravo akcijo. Kakorkoli že, potrebna je božanska narava za vračilo dobrote za zlobno in škodljivo akcijo.
● Nikoli ne pozabite, naš oče/mati Bog nam je dal mandat, da bi zato, da bi  tisti od nas iz višjih kraljestev ponovno vzpostavili medsebojno delovanje/ponovno povezavo z prav vsako dušo na Zemlji, moral biti  vprežen neutruden napor in vsa možna sredstva.
● Svetovna piramida je postaja na sredi poti za vaše dušne jaze. Vaša dobra dejanja so shranjena znotraj zakladnice svetlobnega skladišča v svetovni piramidi. Vsako leto je tam žetev/spravilo  dobrih dejanj in vaše ljubeče misli in dejanja so povečana in shranjena tam. Večji delež je pomešan z stvarnikovo svetlobo, da bi se uporabil za ustvarjanje najvišjega dobrega za vso človeštvo. Vi boste prejeli vaše specialne darove in božanske odveze v skladu s tem, kaj ste prispevali v skladišče svetlobe.
● Svetovne piramide so na vsaki dimenzionalni ravni znotraj našega pod-univerzuma. Ko vi izboljšate in dvignete vaše frekvenčne vzorce, dobite avtomatsko vstop v naslednjo, višjo-dimenzionalno svetovno piramido.
● Multi-dimenzije tega univerzuma so merilne/dimenzionalne enote specializiranih frekvenčnih vzorcev, ki vsebujejo plasti zavedanja.
● ANGELSKO KRALJESTVO KREPI SVETLOBO; ČLOVEŠKO KRALJESTVO JO RAZPRŠUJE.
● Angelsko kraljestvo je postalo projektor in ojačevalec božjih kvalitet potem, ko se je človeštvo potopilo v gostoto in ni več moglo direktno dostopiti do polnega spektruma esence našega očeta/matere Boga, ki je bila v začetku direktno na razpolago za vse duše.
Svetloba Stvarnika je vse obsegajoča in vedno trajajoča. Tema in kraljestvo senc so le začasni fenomeni/pojavi. Nikoli ne dvomite niti za trenutek, ljubljeni. Skupaj bomo prevladali. Jaz vas obkrožam in objemam v moje avrično polje zaščite.  Vi ste zelo globoko ljubljeni.
JAZ SEM Nadangel Mihael
Preneseno skozi RONNO HERMAN
ronna-herman
Ronna Herman

Kopirajte svobodno in delite dalje. Jaz zahtevam univerzalno avtorsko pravico za ta članek v imenu Nadangela Mihaela.
MI NUDIMO SPOROČILA NADANGELA MIHAELA NA NAŠI SPLETNI STRANI KOT DARILO. KAKORKOLI ŽE, MI CENIMO VAŠE DONACIJE ZA POMOČ KRITJA OPERATIVNIH STROŠKOV IN POŠTNIH PRISTOJBIN ZA BREZPLAČNE  PAKETE LJUBEZNI, KI JIH MI POŠILJAMO OKOLI PO SVETU.
STAR*QUEST* 6005 CLEAR CREEK DRIVE, RENO, NV 89502 USA * Telefon/fax: 775-856-3654 * Email: RonnaStar@earthlink.net
Za knjige Nadangela Mihaela, trakove in informacije o tečajih, nudenih skozi ta kanal, prosim obiščite:
www.RonnaStar.comwww.AskArchangelMichael.com * www.QuestForMastery.org *
Originalno sporočilo v angleškem jeziku najdete na spletni strani:
http://www.ronnastar.com/latest.html.
.
V slovenščino prevedla: Marija Batista

Comments are closed.