* 25.8.2011 – Hilarion: Osredotočite se na prinašanje večje svetlobe na planet

hilarion


Sporočilo, kanalizirano skozi Marlene Swetlishoff dne 14. avgusta 2011
Ljubljeni,
V tem sedanjem času je za vse pomembno, da se osredotočite na prinašanje večje svetlobe  na ta planet. Poskušajte si vsak dan vzeti čas za afirmiranje/zatrjevanje vaše pripravljenosti biti prestavljalec močnih in intenzivnih energij, ki so sedaj pred tem, da se manifestirajo znotraj vaših dnevnih življenj in znotraj src vsega človeštva.  Z uravnavanjem z božanskim načrtom za Zemljo, vse človeštvo in vsa kraljestva na, znotraj in okoli Zemlje, vi ustvarjate gonilno silo za večjo aktivnost, da se zgodi v združenem polju zavesti, ki obkroža planet, kar bo še naprej koristilo najvišjemu dobremu vseh.
Uravnavajte in izžarevajte vašo svetlobo in vašo ljubezen znotraj radija/dosega vaše sfere vpliva. Namenite, da prevlada mir znotraj vseh src kot ena dvigajoča se zavest, ki povezuje nas vse. Kličite/prosite vaš sveti kristusov jaz, da obda več od vaših štirih nižjih teles tako, da se gostota vaših teles zredči do še večjega stanja kristalnega bitja. Svetite vašo svetlobo, ljubljeni! Naj bodo vaša srca odprta stvarnikovi pesmi ljubezni in enotnosti. Vse je dobro, vse je popolno. Sence na tem planetu in nad vsemi njenimi prebivalci izginjajo še bolj pospešeno, kot je bilo kdaj predvideno, in veličastnost, ki je človeštvo v vsakem izrazu božanskosti, ustvarja še večje spremembe za končne izboljšave za vse.
Čvrsto se držite vaših želj za večji mir, dobroto in zdrav duh, da prevladajo  v vašem svetu ter v srcih in umih prebujajočih se množic. Vaša pripravljenost, da naredite to, omogoča družini svetlobe, da ustvari več dostopov za dovršitev božanskega načrta. Mi smo eno in delamo skupaj za dvig vsakogar in vseh na Zemlji. Zemlja je že v njeni poziciji in to sedaj pade na človeštvo,  da se prebudi v sijajno priložnost, ki je dana vsem v teh hitro tekočih časih hitrih sprememb in pospešene dušne rasti in razvoja. To je čudovit čas v Univerzumu, ker so neštete legije delale neutrudno skozi veke v pričakovanju teh sprememb, ki so prihajale  na Zemljo z neverjetno hitrostjo.
Vsak od vas je opravil to nalogo mnogokrat prej in zavzel svoje mesto v svetlobi, držal ga trdno kot svetilnik za tiste, ki se prebujajo in zahtevajo večjo enakost in mir za vse. Kar je bilo nekoč sprejeto kot, kako stvari so, ni več primer. Vse, kar je bilo, ni več tako. Obstaja boljša pot, ki prihaja, in četudi zgleda to kaotično in neukrotljivo v tem trenutku, v večji sliki to pomeni, da se je integrirala večja svetloba pri tistih, ki so bili nezavedni, in ki se sedaj prebujajo v to, kar je v resnici na tem planetu.
Ne sodelujte v iluzijah ega, ki vas oblegajo skozi prejšnje dohode glavnih medijev in preko tega, kar se sedaj manifestira znotraj tistih okoli vas. Zapomnite se za vedno, da vi niste vaše telo, vi niste vaš um, vi niste vaš ego, vi ste kristusova zavest – vi ste dejansko kristusova zavest, Bog/Boginja znotraj sebe in vi uporabljate vašo moč modro v najvišje dobro zase, za vaše ljubljene, za vaš svet in vsakogar in vse na njem. Vi ste pripravljalci, izvrševalci spremembe in tisti, ki jih omogočate. Vi ustvarjate pozitivne in ljubeče spremembe z vašimi posvetitvami biti svetloba, kar vi resnično ste! Napravite katerokoli smer poboljšanj v vaših mišljenjih in delovanju, ki se zdijo nujna znotraj vas, tako da boste vedno v uravnavi z višjim načrtom za vaša življenja v vseh časih. Namenite to, živite to, bodite to.
Pozdravljeni do prihodnjič,
Jaz sem Hilarion

Sporočilo, kanalizirano skozi Marlene Swetlishoff  dne 21. avgusta 2011

Ljubljeni,
Naša srca so polna, ko mi gledamo vsakega od vas, ko pogumno gre skozi svoje vsakodnevno življenje in si prizadeva prekositi energije, ki se vrtinčijo okoli vas, kamorkoli se obrnete. To zahteva stalno osredotočanje na spominjanje na to, kdo vi resnično ste  in zakaj  ste prišli na točno to lokacijo, da bi bili v tem prostoru za sidranje večje svetlobe v prihajajočih dneh. Veliko se je zgodilo na eteričnih energijskih ravneh in mi smo veseli zaradi napredka, ki je bil narejen z našimi skupnimi napori.
Skozi zemeljsko atmosfero bodo pritekali večji dotoki kozmičnih energij in nujno bi bilo, da vsak od vas nadaljuje s svojimi dnevnimi praksami vzdrževanja vaših frekvenčnih ravni in se obrne ven v naravo v vseh njenih oblikam zato, da se obdržite prizemljeni v vaših energijskih poljih. To je zelo pomembno v tem času. Nudite si temeljno samo ljubezen, ker, če delate tako, potem omogočite razširitev polja človeške zavesti v vedno rastoče se ravni svetlobe in ravnotežja.
Mnoga kodiranja prihajajo skozi sedaj in če se namenite prejeli to od Boga odobreno pomoč, vam bo to pomagalo zasidrati jih v vaše bitje. To je vzrok, zakaj je pomembno prizemljiti te prihajajoče energije v kristalno jedro matere Zemlje, ker so te energije višjih frekvenc, kot so bile  kdajkoli prej, ter je pomembno ostati uravnotežen znotraj vašega lastnega energijskega polja. Ko vi zaprosite za ta nova kodiranja, zaprosite tudi, da bi bila prinesena v vaše bitje z lahkoto, milino in varno. Vsakega od vas dosežejo angeli, ki vas obkrožajo sedaj,  in oni zagotavljajo, da je vse dobro z vami, ko vi še naprej nadaljujete s preobražanjem vseh nižjih energij iz vaših štirih nižjih teles, ker se naraščajoče čiščenje vaših zgoščenih fizičnih teles nadaljuje.
Vi ste izbrali, da boste del tega procesa, in edina pot za iti je naprej. Odprite vaša srca bolj v polni meri angelom in vstalim mojstrom in dnevno zaprosite za naše vodenje in pomoč. Mi smo vedno pripravljeni, da vam damo našo pomoč in ljubezen. Tam je več pomoči sedaj, kot jo je kdajkoli prej vsem in vsakemu posameznemu od vas. Mi smo vedno polni upanja, da bodo v dnevih, ki bodo prišli, vaše rastoče zavedanje in kvalitete razumevanja, empatija/zmožnost vživeti se v čustva drugega ter sočutje, prešli na vaše sestre in brate v njihovih časih potrebe, kot smo mi delali v odnosu do vas. To je način višjih kraljestev in kozmičnega zakona.
Mi vam tudi predlagamo, da se dnevno potopite v vijolični preobražajoči plamen z metodami odrejanja  ali vizualiziranja, ker je to najbolj pomembno orodje v tem času. Vsak od vas je uredil zase zbirko orodij iz najbolj učinkovitih metod preobrazbe, čiščenja in transformacije. Uporaba teh v vaših dnevnih disciplinah vam  bo prinesla večjo lahkotnost, ko gredo dnevi dalje.
Za vse, skozi kar ste šli, je višji namen in vi ste ustvarjali prostor za vaš sveti kristusov jaz, da se zasidra znotraj vas in manifestira skozi vas. Kako čudovito je to.  To, kar se je začelo več kot 2000 let nazaj, je sedaj pripravljeno, da se prenese na naslednjo raven. Vedite, da sta naša ljubezen in spoštovanje vedno z vami, dragi, za neverjetno delo, ki ste ga opravljali v imenu Stvarnika vsega, kar je, in božanskega načrta,
Pozdravljeni do prihodnjič,
Jaz Sem Hilarion

marlene_swetlishoff

©2011 Marlene Swetlishoff
Ti dve sporočili je dovoljeno  posredovati drugim,  v kolikor se sporočili pošiljata kot celota in se v njih na kakršenkoli način nič ne spremeni, ter, če se vanju vključi avtorjevo dobro ime, avtorsko pravico in spletno stran: http://www.therainbowscribe.com*
Hvala za vključitev zgoraj navedene spletne strani, ko pošiljate  sporočili dalje.
Originalni sporočili v angleščini najdete na:
http://www.therainbowscribe.com/hilarion2011.htm
V slovenščino prevedla: Marija Batista

Comments are closed.