* 1.5.2011 – Življenje na Zemlji je v procesu prenove in preroditve – integriranje spremembe in aktivacija sončne svetlobe.1

senza-titolo-1-copia
“Sočutje” po Deb Graves Araznu,  Blue Ray Healing (www.bluerayhealing.com)
Sporočilo NADANGELA MIHAELA, kanalizirano skozi Celio Fenn, 8. aprila 2011
Ljubljena družina svetlobe, vi ste resnično doživeli velik premik na vašem planetu, ko ste se premaknili iz stare tretje dimenzionalne časovne linije v novo peto dimenzionalno časovno linijo in v bodočo novo Zemljo. Ta premik ni bil le konceptualen ali zaznavna stvarnost, ampak tudi dejanski premik zemljine poti, ne le okoli Sonca, ampak tudi v odnosu na veliko Centralno sonce ali Galaktičen center.
Če bi bili vaši znanstveniki sposobni merjenja takšnih stvari, bi opazili, da se  je Zemlja ponovno uravnala v odnosu na Sonce in veliko Centralno sonce. To je imelo za posledico premikanje zemljinega krožnega ali cikličnega potovanja ven iz stare časovne linije, ki je vodila proti uničenju, in v uravnavo z novo časovno linijo stalne kreativne manifestacije in uravnave z božansko voljo in božansko kreativno inteligenco.
Čas, ljubljeni, je esenca četrte dimenzije in da bi premaknili planet skozi “časovne faze” in v peto dimenzionalno časovno linijo, je bilo to nujno za planet, da se premakne in prilagodi. To prilagoditev je bilo čutiti na vaši Zemlji na zelo stvarne načine, ko je zemeljsko premikanje ustvarilo turbulenco/razburkano stanje, ki je bilo občuteno in je povzročilo napetosti na mestih, kjer ima Zemlja njene “ventile odpuščanja/osvobajanja”, znane kot pacifiški “Obroč ognja” ( angl. Pacific “Ring of Fire”).
Ti intenzivni premiki, ki se odražajo na mnogih ravneh in skozi mnoge dimenzije, so zelo težki za Zemljo in njene ljudi. Na Japonskem je prišlo do velike škode in izgube življenj in škoda v okolju še nastaja. Ljubljeni, vedite, da angelske sile svetlobe še naprej delajo s temi ljudmi, da bi omejile škodo in pomagale ustvariti nove poti pomoči in sočutja, da bi delali z japonskimi ljudmi v njihovi ponovni gradnji,
Vendar mi tudi vemo, da ste mnogi od vas občutili to ponovno uravnavanje kot “sunek” v vaši lastni stvarnosti. Nekateri od vas ste se čutili “odrezani” od vašega višjega vodenja ali ste doživljali težavne okoliščine, ko so se vaša lastna življenja ponovno uravnavala z novo potjo Zemlje.  Ljubljeni, mi vemo, kako težko je to bilo in kako ste se nekateri od vas počutili izgubljeni in da ste bili sunjeni resnično predaleč. Vendar, mi vas prosimo, da prepoznate, da je imel ta premik vpliv na spreminjanje poti celotne Zemlje. Pravočasno boste opazili, da je življenje na Zemlji v procesu prenove in preroditve in da bodo v času, ki prihaja, stvari začele postajati lažje.
Vi se boste ponovno povezali z vašimi višjimi kanali vodenja, z Zemljo in z drugimi, na način, ki je globlji in čistejši in bolj smiseln. Vi boste začutili nove vale kreativne energije in veselja, ki vas bodo dvignili v nove faze rasti ter osebnega razvoja in razvoja skupnosti. Seveda bodo pri vas še premiki in spremembe, ko je zemljina pot  “povlečena”, da zagotovi uravnavo z novo zemljino časovno linijo, vendar boste šli vi  čez to z lahkoto, potem, ko ste že šli skozi večje premike, ki so se začeli z decembrskim solsticijem leta 2010 in dovršili z marčevskim ekvinokcijem leta 2011.
Ljuba družina svetlobe, nove energije, ki preplavljajo planet, so sijoče in lepe in napolnjene z izžarevanjem nove šekinah (angl. Shekinah) svetlobe, božanske ženske energije ljubezni in sočutja. In, ljubljeni, mi bi vam rekli, da je v tem času vašega procesa prehoda tako pomembno, da se uravnate s temi prihajajočimi energijami in jim dopustite, da se aktivirajo in integrirajo globoko znotraj vaših energijskih in fizičnih teles.
KLJUČI SOČUTJA IN BREZPOGOJNE LJUBEZNI: DARILA BOŽANSKE ŽENSKE SVETLOBE
Ljubljena družina svetlobe, mi smo vam rekli prej in vam ponovno pravimo, da je sočutje ključ k življenju in uravnavi z višjo zavestjo in novo stvarnostjo. Sočutje je najvišja oblika božanske šekinah (Shekinah) energije in vključuje energije miline, lepote, spokojnosti  in brezpogojne ljubezni.
Brezpogojna ljubezen, praksa ljubljenja brez pričakovanja in zahtev, ko je kombinirana s sočutjem, ustvarja močno sinergijo zdravljenja in kreativne manifestacije, kar lahko ustvari čudeže.
Dogodki, ki se dogajajo na Japonskem, so priložnost za vas, da se premaknete v božanske ženske aspekte miline in lepote in se povežete s sočutjem in ljubeznijo, ki vzdržuje in skrbi za tiste v potrebi.
Ljubljeni, v starih energijah stare Zemlje je bilo za ljudi splošno, da so bili osredotočeni nase in njihove potrebe in navdihe, ne da bi pomislili, kaj je dobro za druge in za skupnost kot celoto. V tej novi energiji nove Zemlje boste prišli do odkritja, da bodo stvari sedaj različne in da bodo tisti, ki bodo cveteli, tisti, ki se bodo zavedali potreb in teženj drugih v njihovih lokalnih in globalnih skupnostih. Esenca pete dimenzije je medsebojna povezanost in v takšni realnosti so potrebe in prizadevanja skupnosti ter spopadanje s temi potrebami, to, kar bo prineslo veselje in srečo v vaša srca.
Ljubljeni, Zemlja se je spremenila, se je premestila in to ni več “stara Zemlja”, na katero ste bili navajeni. Načini, na katere so stvari narejene, so se spremenili in spremenila so se “pravila”. Tisti, ki še naprej zasledujejo njihove lastne sebične interese in lakomnosti, bodo ugotovili, da enostavno ne cvetijo. Nova zavest Zemlje ve, da je sodelovanje in ukvarjanje z interesi vseh, to, kar bo ustvarjalo dobro počutje in harmonijo.
Ta nova zaznava življenja je, kar je razumljeno z brezpogojno ljubeznijo in sočutjem. Brezpogojna ljubezen pomeni, da boste vi dajali ljubezen brez kakršnegakoli drugega pričakovanja, kot služiti najvišjemu dobremu, v vsaki situaciji. Sočutje pomeni, da boste čutili z tistimi in razumeli tiste, ki so v bolečinah in trpijo ter boste naredili, kar lahko, da bi jim pomagali končati njihove bolečine in trpljenje. Kot prebujena bitja ne boste povzročili drugim nobene škode ter boste pomagali, podpirali in oskrbovali druge, kjer lahko. To je zavest nove Zemlje, to je pot v bodoči mir in ljubezen, ki je vaša kozmična rojstna pravica, kot meščanov Kozmusa.
Ljubljeni, zares, ta ponovna uravnava in tekoči premiki, ki bodo dosegli višek v decembru 2012, vam dopuščajo, da terjate vašo rojstno pravico kot kozmična bitja svetlobe. Vi se premikate preko vaše zaznave sebe kot le fizičnega bitja s spiritualno stranjo. Vi uvidevate, da se vaše fizično telo in vaše svetlobno telo mešata skupaj in vi postajate zavedni, da ste bitja svetlobe in energije ter da lahko integrirate in prenesete kozmične svetlobne valove iz srca kreativnega vira.
Ko boste začeli raziskovati vaše svetlobno telo ali vašo človeško angelsko naravo, boste začeli zaznavati mnoge nove aspekte sebe in vašega bitja. Začeli boste razumevati bolj v polni meri vaš odnos z Soncem kot energetskim virom in tudi z Galaktičnim centrom kot virom kozmičnih valov, ki dajejo energijo razvoju in rasti ter nosijo svetlobne kode in navodila božanske inteligence. Vi boste začeli doumevati, kako so ti valovi absorbirani v svetlobno telo in integrirani v bitja in kako delujejo te svetlobne kode kot sprožilci do določenih povezovalnih kod v vaši DNK vašega svetlobnega telesa in fizičnega telesa. Ko bodo ta povezovanja aktivirana, boste začeli razumevati, da imate določene zmožnosti in darove, vendar da se ti lahko uporabljajo le v uravnavi z božansko ustvarjalno inteligenco in v harmoniji z božansko esenco ustvarjanja, ki je za-življenje, in ima osnovo v brezpogojni zavesti in sočutju.
AKTIVACIJA SOLARNE SVETLOBE
Sedaj vam bomo dali meditacijo in aktivacijo, ki vam bo pomagala pri ravnanju z naraščajočimi ravnmi svetlobnega izžarevanja, če je to iz sončnih  plapolanj/plamenov ali drugih virov. Ugotovili boste, ljubljeni, da bo v naslednjih osemnajstih mesecih visoka raven sončnih plamenov in povečano osredotočanje na izžarevanje in svetlobne emisije/svetlobna oddajanja.
Sedaj, v zadnji dekadi, se je izvajala intenzivna aktivacija svetlobnega telesa skozi prenos solarnih svetlobnih kod. Aktivacija originalnega božanskega načrta za človekovo popolnost vključuje strukture svetlobnega telesa. Svetlobno telo je namenjeno, da bo povezava in kanal za svetlobne emisije od nebesnih virov. Razvoj tega potenciala vam omogoča absorbirati intenzivna  izžarevajoča oddajanja brez škode za fizično telo.
Ko je svetlobno telo aktivirano, bo absorbiralo ta svetlobna oddajanja in jih bo porazdelilo okoli svetlobnega telesa, tako da ne bodo škodljiva za fizično telo. Škoda, povzročena s katerimkoli svetlobnim izžarevanjem, je do holograma bitja. Intenzivna svetloba povzroči škodo hologramu in ta ima nato za posledico fizično nadlogo in bolezen. Potem, ko je svetlobno telo aktivno in je svetloba absorbirana v meridiane telesa, ostane integriteta holograma nepoškodovana in svetlobno telo resnično postane bolj sijoče in bolj lepo, fizično telo pa se lahko energizira in razčisti..
Tako, ljubljeni, mi vam ponujamo  to meditacijo in aktivacijo.
Sedite v miren prostor in zaprite vaše oči. Trikrat globoko vdihnite in se potem osredotočite v vaš srčni center. Ponovno trikrat globoko vdihnite in si dopustite občutiti globok mir znotraj.
Sedaj, dopustite, da se energija pomika dol po vašem telesu, skozi korensko čakro in potem v zemljino zvezdno čakro pod vašimi nogami. To je vaš lasti osebni hologram ali kristal “varuha Zemlje”. Občutite, kako se prizemljujete in povezujete v Zemljo. Sedaj pustite, da se energija pomika navzdol v kristalni hologram v središču Zemlje, in dopustite se povezati z globoko ljubeznijo in podporo matere Zemlje. Vi ste ljubljeni in povezani ter podprti na planetu.
Sedaj, pripeljite energijo nazaj gor in v svoje srce. Trikrat globoko vdihnite. Sedaj dopustite, da se energija premakne navzgor skozi grlo, čelo in gor, v kronsko čakro.  Predstavljajte si kronsko čakro, podobno zlati lotusni roži, in vsak cvetni list se odpira soncu. Ko se cvetni listi odprejo, postanejo sprejemniki za emisije sončne svetlobe. Vsak cvetni list absorbira svetlobo in jo prenese v svetlobno telo. Ko se svetloba prenaša v svetlobno telo, postaja telo bolj sijoče in lepo in vi bi lahko občutili toplino. Trikrat globoko vdihnite.
Sedaj dopustite, da se energijski fokus/osredotočenje premakne navzgor, v dušno zvezdno čakro, nad glavo, v kristalni hologram, kjer je osredotočena vaša dušna energija. Predstavljajte si to podobno lotusni roži bele barve in cvetne liste, ki se odpirajo, da bi sprejeli svetlobne prenose od galaktičnih in sončevih… pulzacij mavrične svetlobe, ki vstopajo v dušno zvezdno čakro in se razporejajo okoli svetlobnega telesa ter ustvarjajo utripanja mavrične svetlobe. Vi bi lahko ponovno občutili povečano toploto, ko postaja svetlobno telo bolj sijoče.
Samo dopustite svetlobi, da teče, in vedite, da vam ta aktivacija omogoča, da postanete sprejemniki nebesne in sončne svetlobe in da oskrbujete/hranite svetlobno telo s to svetlobo  na zavesten način. Ljubljeni, vedite tudi, da bo to utripajoče in sijoče svetlobno telo delovalo kot svetlobni ščit in porazdeljevalec za vsa izžarevanja, na katera bi lahko naleteli v vašem okolju. Vaše svetlobno telo je namreč del originalnega dizajna, katerega namen je bil, da vas poveže z najvišjimi frekvencami svetlobe, brez škode za materialne aspekte vašega bitja.
Tako, sedaj prinesite vašo pozornost nazaj v vaš srčni center in ponovno trikrat globoko vdihnite. Potem, ko se počutite pripravljeni, lahko odprite svoje oči.
Ta aktivacija se lahko naredi ob vsakem času, ko občutite pritisk od solarnih plamenov ali intenzivno elektro-magnetno aktivnost v okolju.
Mi vam želimo veliko ljubezni in veselja na vašem potolvanju v novo zemljino stvarnost!
Nadangel Mihael
Originalno sporočilo v angleščini najdete na: http://spiritlibrary.com/starchild-global/the-new-earth-energies-april-2011, na povezavi pod naslovom: RENEWAL AND REBIRTHING : INTEGRATING THE BIG SHIFT AND MOVING INTO COMPASSION and THE SOLAR LIGHT ACTIVATION.  THE NEW EARTH ENERGIES: FOR APRIL .2011 Archangel Michael through Celia Fenn.
celia-fenn-1
© 2006-11 Celia Fenn in Starchild Global; http://www.starchildglobal.com; To delo lahko svobodno kopirate, distribuirate ter izdajate in izvajate dela pod naslednjimi pogoji:  Navesti morate avtorjevo dobro ime, ne smete uporabljati tega za komercialne namene ter  spremeniti, preobraziti ali graditi na tem delu. Ob katerikoli ponovni  uporabi ali distribuciji morate jasno navesti drugim licenčne pogoje tega dela. Katerikoli pogoj se lahko spremeni, če dobite dovoljenje od nosilca pravice kopiranja.  Kakšen drugi namen  uporabe mora biti odobren od avtorice.
V slovenščino prevedla: Marija Batista

Comments are closed.