* 25.3.2011 – Doba zavestnega zavedanja in samo-mojstrstva, Mihael

senza-titolo-1-copia1

Kanalizirano sporočilo NADANGELA MIHAELA, preneseno skozi Ronno Herman, marca 2011( * LM-3-2011)

Ljubljeni mojstri, prav na začetku je bil vsak od vas eno od svetih nedolžnih posameznikov, briljantna iskra najvišjega Stvarnika. Ko je prišlo do  vašega  preobrata in ste se  obrnili navzven in prebudili,. ste se nenadoma zavedli vaše božanske linije, kot delca VSEGA, KAR JE. Potem je prišlo do vznemirljivega zavedanja vaše lastne zavestne JAZ SEM prisotnosti kot individualiziranega vidika Stvarnika. To prebujanje duš se je nadaljevalo na vsaki ravni, v vsaki dimenziji Stvarstva, ko so se pojavila velika bitja svetlobe, da bi ustvarila nove galaksije, sončne sisteme, planete in svetove brez konca.

V teh izrednih časih se znotraj vsake duše na Zemlji do ene stopnje ali druge dogaja večji transformacijski proces. Individualno vi doživljate  procese čiščenja, kakor tudi prilagoditve in ekspanzijo/širjenje v različnih  območjih vaših  fizičnih, mentalnih, čustvenih in eteričnih teles, spremembe, ki so nujne, da lahko zdržite in integrirate vedno naraščajoče vibracijske frekvence, ki bombardirajo vašo Zemljo v tem času.

Na razpolago za vas je vedno naraščajoče število energijskih polj zavesti, prebujajoče zvezdo seme.  Prav tako, kot se stvarnikova svetloba zliva dalje iz kozmične zakladnice svetlobe, da jo uporabljajo Elohimi in gradniki oblike, je tudi ta dragocena svetloba na razpolago za tiste od vas, ki ste sedaj uglašeni do vsaj višjih četrto- in nižjih peto-dimenzionalnih frekvenčnih struktur.

Vsaka zvezda v galaksiji je vozel vibracijskih energijskih frekvenc. Vsaka oseba  deluje kot živa zvezda, sposobna sprejemanja in prenašanja harmoničnih frekvenčnih struktur/vzorcev, skladnih z njegovo/njeno ravnjo zavesti. Te frekvence se imenujejo vaša dušna pesem. Univerzum je sestavljen iz  ene velikanske nebesne dušne pesmi.

Vaših sedem glavnih čakra centrov bi lahko primerjali z sedmimi električnimi baterijami ali sedmimi centri moči znotraj fizičnega nosilca. Vi vlečete v teh sedem centrov moči posebne kvalitete, lastnosti in kreposti sedmih žarkov božje zavesti preko izžarevanja sedmih velikih nadangelov, ki razsvetlujejo človeštvo. Način, na katerega vi  kvalificirate in uporabljate te energije določa vašo energijsko oznako in vašo dušno pesem. Vaša super občutljiva, prebujena so-človeška bitja čutijo vašo resonanco in lahko razločijo, če je ta dobrohotna ali neskladna/protislovna.

Čudoviti in nikoli utrudljivi angeli kraljestva dev, se osredotočajo na ustvarjanje oblike pod vodstvom Elohimov in njihove velike skupine gradnikov oblike. Vsak in vsi vi ste morali skozi, kar bi se lahko tudi  imenovalo,  vajeništvo pod temi mojstrskimi gradniki, tako da bi vi lahko postali sposobni v oblikovanju in ustvarjanju veliko vrst stvari snovne narave. Na višjih ravneh univerzalne svetlobe je zgledalo, da bo precej enostavno oblikovati in ustvarjati to, kar ste želeli manifestirati. To je zato, ker ste delovali v kraljestvu čiste misli, kjer ni nobenih izkrivljenosti ali negativnosti za oskrumbo/onesnaženje semenskih misli, poslanih dalje iz notranjosti vašega svetega razuma in tudi, ker ste vi vlekli dalje maksimalen obseg stvarnikove svetlobe, razpoložljive za vas v tistem času znotraj tega univerzalnega izkušanja. Obdržati čiste semenske misli manifestacije je postajalo vedno bolj težko v vsaki sestopljeni ravni ali dimenziji, ko ste vi razdelili sebe v več in več isker/delcev božje zavesti.  Je zato kakšen čudež, da  se je človeštvo moralo boriti tako dolgo za manifestacijo tega, kar je potrebno in želeno, za časa obstoja v omejevalnem, izkrivljenem tretje- in  četrte – dimenzionalnem svetu stvarnosti?

Angeli devskega kraljestva so  prinašalci  kozmičnega svetega ognja in  bi jih lahko imenovali sveta ognjena bitja. Delujejo iz eterične ravni obstoja in so prenašalci substance metatronične svetlobe tega univerzuma, ki stalno izžareva dalje iz srčnega jedra našega očeta/matere Boga.  Od največjih devskih angelov, ki nadzirajo gore, oceane, velike gozdove in jezera, do najbolj drobnih elementalov, ki izžarevajo življenjsko substanco drevesom, rožam in vsaki bilki trave, ta čudovita bitja božje esence pod vodstvom Elohimov oskrbujejo kozmične tokove energije življenjske sile za vsako faseto/raven kreacije, ki ni blagoslovljena z dušo in JAZ SEM prisotnostjo bitja. Iskra esence najvišjega Stvarnika je v vseh stvareh, od najvišje do najmanjše.

Vi morate uvideti stare omejevalne, staromodne, na strahu osnovane frekvence in jih nadomestiti z primerno ravnjo božje zavesti in univerzalnih zakonov, ki vam bodo pomagali na vaši sedanji poti razsvetlitve. To je  proces korak za korakom in ne more biti prenagljen. To je ego, ki neprestano želi več informacij, zlasti dramatičnih in pozornost zbujajočih novic ali razodetij, četudi, najbolj pogosto, ne obstaja želja po integraciji ali uporabi teh informacij. Kakorkoli že, v teh kritičnih časih pospešene spremembe in razvoja, je bila dana božanska odveza, da se nekako sprosti zahteve in pospeši proces razglasitve bolj naprednih univerzalnih zakonov in kozmične modrosti, da se pomaga človeštvu na poti vstajenja.

To je bil vedno počasen proces učenja pravil, navodil, zahtev za vsak korak na poti. Kvalitete, zmožnosti in znanje morajo biti integrirane in zboljšane, tako da višje resnice postanejo del tega, kar vi ste. Ko vi živite vaše nove resnice, kot naravni del vašega bivanja, je modrost,  zbrana  iz tega, shranjena za bodočo uporabo znotraj faset vašega višjega Jaz, ki prebiva na kavzalni ravni obstoja. Ta modrost postane stalen del vaše JAZ SEM zavesti. Vi morate razumeti, da je vaša JAZ SEM prisotnost obsežen del svetlobe in stvarnikove modrosti in izkušenj, ki so bile zbrane med vašimi mnogimi potovanji in velikem izkušanju skozi čas in prostor. Vse pozitivne izkušnje, uspehi in modrost, pridobljeni v vseh vaših življenjih znotraj univerzalnega izkušanja, so shranjena znotraj kavzalnega razuma. Ko dosežejo vaše energetske oznake določene frekvenčne ravni,  začnete uporabljati darove/informacije/modrost, ki so shranjeni znotraj vašega svetega razuma in tudi razuma vašega višjega Jaz, ki prebiva na mentalno-kavzalni ravni. Zapomnite se, vitalnega pomena je, da filtrirate vse nove informacije/znanje skozi vašo lastno vest in zavest.

Mnogi ste imeli koristi od lekcij JAZ SEM mojstrskega študija/tečaja, ki smo jih prenesli mnogo let nazaj skozi našo prinašalko sporočil, in so vam pomagale pospešiti proces vračanja v ravnotežje in harmonijo znotraj vaših štirih nižjih telesnih sistemov (na razpolago so v našem študijskem učbeniku  pod naslovom  SCRIPTING YOUR DESTINY in  skozi našo spletno stran v okviru JAZ SEM mojstrske serije predavanj  – angl. I AM Mastery series of classes – opomba R. Herman). Mnogo let je trajalo, da ste pridružili izkrivljene energije, ki jih sedaj nosite. Kakorkoli že, to je čas čudežev, in obstaja druga posebna božanska odveza očeta/matere Boga, po čemer se bo vsak napor, ki ga vi naredite za vrnitev v samo-mojstrstvo, povečal in pospešil med temi čudovitimi razvojnimi časi vstajenja. Samo-mojstrstvo je vedno pridobljeno skozi proces nadgrajevanja vaše zavesti in povečevanja vaše zmožnosti integrirati in izžarevati več božanske svetlobne substance. V tem procesu boste postali utiralec nove poti, pokazovalec nove poti in svetovni služabnik, napolnjen z naklonjenostjo za vsa bitja, ko vi izžarevate brezpogojno ljubezen/svetlobo ven v svet.

Vaše zavedanje se bo postopoma razširilo, da bi vključilo vso človeštvo, vso Zemljo, kakor tudi sončni sistem, galaksijo in univerzum. Nič več ne bo moglo biti vaše primarno osredotočenje na samem majhnem jaz. Vaš končni cilj je postati galaktični meščan in morebiti univerzalno bitje svetlobe. Ekspanzija zavesti ima rezultat v potrebnem sredstvu, da “udarite” na višje, bolj kompleksne informacije. To bo imelo rezultat v zmožnosti, da integrirate več in več kreposti, kvalitet in talentov našega očeta/matere Boga. V tretjem- in četrtem- dimenzionalnem okolju vladajo človeške emocije. Na višjih ravneh četrte in nižjih ravneh pete dimenzije so prevladujoče mentalna narava/zmožnosti in so razsvetljene s čistostjo in razsvetljenostjo svetega razuma, svetega srca in višjim Jazom.

Draga srca, ne berite le globokih trditev, ki vam jih dajemo, takšnih, ki so tista spodaj. Preštudirajte jih in jih vtisnite v spomin, ker znotraj teh besed modrosti so kritični faktorji, iz katerih boste želeli črpati, ko boste izpopolnjevali svoje lastno mojstrstvo in ko boste poklicani, da boste delili vašo težko pridobljeno modrost z drugimi.

* Mojster išče svojo/njeno najvišjo resnico in potem jo živi po njegovi/njeni najboljši zmožnosti.

* Mojster uči videti svet in njegovo veliko dramo iz višje ugodnostne točke navzdol. Čas postane  raztegljiv, ko se vi pomaknete ven iz linearne časovne linije v spiralaste, valovite vibracijske valove višjih dimenzij.

* Mojster je spreten v manipuliranju/ravnanju z energijami, vedno za najvišje dobro. On/ona obstaja v vrtincu harmoničnih spiritualnih energij.

* Vstajenje je razumsko in dušno razširjanje, vedno prehajajoče od enega stanja povzdignjene zavesti  v drugo.

* Vi ste vstopili v dobo zavestnega zavedanja.  Zavestno zavedanje  in prebujanje prišepetavanju vašega dušnega Jaz je prvi korak v pridobivanju samo-mojstrstva.

* Mojster ve, kdaj govoriti in kdaj biti tiho. Mojster je preudaren v njegovem/njenem govoru. Stalno klepetanje uma in nesmiselno opravljanje moti  spokojnost vašega avričnega polja. Vi morate iskati harmonične, višje valovne frekvence svetlobe v vseh stvareh.

* Samo znanje ločuje. Modrost in dušno zavedanje združujeta.

* Kot novinec na poti, vi stalno povečujete kapaciteto/zmožnost za stvarnikovo svetlobo.

* Ko vi zanikate katerokoli faseto/raven vaše božanskosti, vi zanikate vašo božansko celotnost.

* Univerzum se stalno prenareja in ponovno definira preko impulzov/želj najvišjega Stvarnika in naše matere/očeta Boga. Želja najvišjega Stvarnika je doživljati individualnost z lomljenjem/ razdelitvijo sebe v nepredstavljivo število različno velikih isker zavesti.

* Omniverzum je napolnjen s plesanjem, pretakanjem, spajanjem in ločevanjem delcev/božjih isker. Stvarnik je živ in zavesten v vsakem  in vseh teh delcih, ne glede v kako velikem ali kako majhnem.

* Prostor je entiteta/bitje znotraj sebe in čaka, da bo programiran  ali oblikovan v neskončno možnosti.

VPRAŠANJE: Kako naj mi vemo, če imamo kakšne eterične solze? Če je tako, kje so locirane in kako naj jih zdravimo?

Zdravljenje eteričnih solz v avričnem polju je proces, ki je iniciran, kakor hitro vi začnete proces integriranja več vašega dušnega Jaz.  Ko začnete integrirati več in več energije višjih frekvenc v vaš fizični nosilec in začnete proces  uravnoteženja in harmoniziranja vašega čakra sistema, je ena večjih koristi, da se bodo vsake eterične solze, ki jih morda  imate, začele počasi zdraviti.  Pogosto boste vi imeli fizično neudobje v območjih, kjer so te solze ali eterične brazgotine tkiva v vašem avričnem polju. Najbolj razširjene eterične solze so na območjih treh spodnjih čaker, okoli srčnega območja/solarnega pleksusa ali na hrbtu telesa med ramenskimi lopaticami.

Vi lahko pospešite proces s tem, da greste v vašo osebno piramido. Usedite se na kristalno mizo in zaprosite angelske pomočnike, da skenirajo/preiščejo vaše eterično polje,  Če dobite indikacijo/namig, da je  tam v vašem avričnem polju nekaj solz, zaprosite, da jaz, Mihael, zapečatim te solze z mojim plamenečim mečem svetlobe. Ta procedura bi lahko vzela nekaj časa, kakorkoli že, proces zdravljenja se bo začel in to se bo pospešilo, ko vi dosežete višje vibracijske strukture svetlobe. V veliko korist  je tudi, če boste  prinašali notri več diamantnih delčkov svetlobe preko neskončnega diha in tonirali samoglasniške zvoke ter vam bo pomagalo v pospeševanju zdravljenja/harmoniziranja vašega avričnega polja in v ustvarjanju ravnotežja skozi vaše štiri nižje telesne sisteme.

Moji pogumni bralci, ne glede na to, kjer živite ali kakšni so pogoji, v katerih živite sedaj, obstajajo velike možnosti za vas, da začnete proces doseganja samo-mojstrstva. Vi ste nujno potrebni kot nosilci svetlobe in svetovni služabniki. To velja za vsakogar, ki bere to sporočilo. Jaz vas obdajam in zavijam v avrično polje zaščite, Jaz Sem vedno vaš varuh in zvest spremljevalec.

Jaz sem Nadangel Mihael.

ronna-herman

**Preneseno skozi RONNO HERMAN * STAR*QUEST* 6005 CLEAR CREEK DRIVE, RENO, NV 89502 USA * Telefon/fax: 775-856-3654 * Email: RonnaStar@earthlink.net www.RonnaStar.comwww.AskArchangelMichael.com * www.QuestForMastery.org *

V slovenščino prevedla: Marija Batista

Comments are closed.