– Sporočilo Nadangela Gabriela ODPUSTITE TEŽINO VAŠEGA FIZIČNEGA SVETA

SPOROČILO NADANGELA GABRIELA, KANALIZIRANO SKOZI SHANTA GABRIEL V OKTOBRU 2010

arch-angel-gabriel

Vsa človeška bitja se soočajo z navideznimi zaustavitvami/premiki nazaj njihovih projektov, družine in drugih situacij v njihovih življenjih. Dejansko je vse na fizični ravni nestalno po svoji pravi naravi. Kakšen vpliv prinašajo te spremembe v zunanjih okoliščinah v vašo bodočnost in bolj trajen način bivanja, je zelo veliko razbrati iz odzivov, ki jih napravite iz vašega mentalnega in čustvenega telesa. Vi ste del velike centrifugalne sile božanske volje, v centru katere je čudežna ljubezen. Z vsakim dihom, vsako mislijo držite pozornost dovzetno in osredotočeno na to moč ene ljubezni znotraj vseh stvari. Naj bo to energija, ki kreira božansko pravo akcijo v vašem svetu.

Tako dolgo nazaj v človeški zgodovini je bilo rečeno in pogosto ponovljeno »JAZ SEM, KI SEM« in to še nosi moč znotraj ene resnice znotraj vsakega bitja. Te besede so semena, ki pomenijo čudoviti stik z vašim okrepljenim virom energije in vi bi morda odkrili, da je to  koristen  segue/izrek za takojšen prehod iz enega stanja v drugega v mnogih situacijah. Kot dobro poznate, ko vi izgovorite besede »JAZ SEM«, je v teh besedah velika manifestacijska moč. Vedeti je treba, da ta resnica lahko ustvari protislovje/neskladnost, če ji sledi negativna izjava, tako kot  je pomembna pozitivna akcija. Pogosto opiranje na nekatere enostavne afirmacije, da pridete nazaj na pravo pot, lahko pomaga vaši združenosti z enostjo  znotraj vas in pomaga, da odpadejo stare vezi, ki so vam pustile občutenje nepovezanosti od vašega notranjega stanja božanske ljubezni. Vaša pozornost in osredotočenje na resnico vašega bitja, to, ki drži božansko povezavo, lahko deluje kot rešilna ladja v morju kaosa, ki je vedno prisoten na fizični ravni.

VESELI POVRATEK DOMOV VAŠIH RAZTRESENIH ENERGIJ

Ko vi posvetite pozornost ne le vašim izjavam, ki vključujejo besedi

»JAZ SEM« (ang. »I AM«), ampak tudi mislim, ki se izkažejo kot prepričanja v vašem dnevnem mentalnem stanju, boste jasno zaznali, kakšno vedenje vas okrepi ali pa oslabi. »JAZ SEM, KI SEM« (ang. »I AM, THAT I AM«) vzpostavlja strukturo enote znotraj vašega srca, ki vas povezuje v en center, povsod prisoten, v Vse, kar je.  Vesel povratek domov vaših raztresenih energij se začne, ko se vi povzpnete v rešilni čoln, ponujen s to izjavo moči v centru vašega bitja.

S čudovito svetlobo napolnjena substanca Boga, na razpolago za vas, nikoli ne omahuje. To so le napačno usmerjene misli, občutki, ki ne odražajo resnice o tem, kdo ste, ki vas lahko tiščijo dol, kot sidro v nemirnih vodah. Življenjska barka vašega božanskega Jaz pluje svobodno, delujoča kot moč neskončne ljubeče substance za vas, da jo spoštujete kot resnico o vas.  Vsa nebesa čakajo vašo izbiro, da si povrnete vaš resnični, pristni, večni božanski Jaz.

ŽIVLJENJSKI TOK ČISTE ZAVESTI

Ko se vi spomnite, kdo ste, ko vi prepoznate, da ste vi  v globinah vašega bitja čudoviti, postane »JAZ SEM, KI SEM« izjava resničnosti. Ko se vi uravnate z življenjskim tokom čiste zavesti, kjer ni nobenih omejitev, so  legije  angelov, mojstri vstajenja in mnoga bitja svetlobe razpoložljiva, da vam pomagajo v čudovitem prepoznanju vaše božanskosti in pri obnovi vaše izročitve vašemu Jaz.

Vi odpuščate težino fizičnega sveta, ki se je zakompliciral in zavil to, kar je namenjeno, da je čisto, neobremenjeno  in božansko v svoji strukturi popolnosti. Vsaki osebi je prepuščeno, da se uravna s prepričanji, ki se občutijo kot  življenjska barka v nemirnem morju, ker le v tem jedru ljubeče vere v večno božansko prisotnost vi najdete oporo. Vsaki osebi je prepuščeno, da najde nit božanske popolnosti znotraj sebe. Ko se vi osredotočite na to, včasih tanko, vendarle sveto nit, to ustvarja zagon notranjega miru. Valovi okoli vaše majhne življenjske barke se bodo umirili in vi se boste začeli čutiti ponovno varne ter se spominjali, da niste nikoli sami v tem morju večne ljubezni.

MANIFESTIRANJE BOŽANSKE POPOLNOSTI

Včasih je potreben le trenutek spominjanja v višji perspektivi (višjem pogledu na stvari, dogodke, prihodnost), da spremenite svet, v katerem živite. Vsaka oseba mora najti to dovršeno žarišče, ki ustvarja resonanco ljubezni znotraj. Ko se pojavi potreba po izjavi resnice, da se je oprimete, ko se vam življenje zdi nemirno in temno, ko vi lahko ne razmišljate o ničemer več, vsebuje »JAZ SEM, KI SEM« seme velike moči. Izjavo, ki jo lahko uporabite, da dvignete vašo zavest, ko je izrečena trikrat, je »JAZ SEM, KI SEM« v akciji tukaj manifestirajoča božanska popolnost  v vseh stvareh sedaj in za vedno.  Hvala ti Bog! Naj se zgodi! (angl.:”I AM THAT I AM in action here, manifesting Divine Perfection in all things, Now and Forever. Thank you God. So be it.”).

Vi ste ta povezava do božanske substance vsega življenja. Ko ste v trenutku tišine, ko sedite v svetlobi božanske ljubezni in začutite ta prijeten sladek okus na vašem jeziku, ki je esenca Boga, ki tekmuje za vašo pozornost. Pokusite to sladkost in vedite, da je to božansko sporočilo, ki vam pomaga, da se spomnite, da ste resnično ljubljeni in je za vas vedno poskrbljeno.

In tako je to,

Shanta Gabriel
za Nadangela  Gabriela

shanta-gabriel

Avtorska pravica © Shanta Gabriel.  To sporočilo se lahko deli dalje, dokler se uporablja v njegovi celovitosti in je dodano pravo avtorjevo dobro ime. Jaz imam rada ljudi, ki lahko delijo to delo dalje z drugimi, www.thegabrielmessages.com.

Comments are closed.