– Afirmacije za uravnovešanje z energijami elementalov in invokacija za mesec december 2010

mount_shasta

Slika: Mt Shasta, ZDA

Te lepe afirmacije je sestavila Tammie Stair (http://www.tammiestair.com/balancing-with-the-elements–more.html) glede na kanalizirano sporočilo, ki ga je Celii Fenn (http://www.starchildglobal.com)  dal Nadangel Mihael. Afirmacije nosijo lepe vibracije in so koristne za tiste čase, ko se čutite, da ste  izven ravnotežja.

Sprostite se, dihajte globoko, igra vam naj kakšna blaga glasba in potem berite vsako afirmacijo po možnosti glasno.

DUH

Jaz prosim, da bi bil/a v ravnotežju z duhom.

Jaz želim biti povezan/a z mojim srcem

in naj vsak dih, ki ga zajamem gre skozi njega

ter izžareva univerzalno ljubezen, veselje in mir.

Jaz vem, da je »Vse Eno« in jaz živim v harmoniji in spoštovanju do vsega živega.

Jaz hodim po svoji poti samozavesten/a in sledim vodenje svojega srca.

Jaz prosim, da se ponovno povežem z ljubeznijo in veseljem mojega srčnega jedra,

ki je esenca tega, kar JAZ SEM.

Jaz odpuščam ves strah in vse sodbe,

jaz odpuščam moč uma in ega.

Jaz se predajam toku duha v mojem življenju,

in naj začutim veselje in ljubezen v vsemu, kar je.

Jaz vem, da je vse drugo iluzija,

OGENJ

Jaz prosim, da bi bil/a v ravnotežju z elementom ognja,

da bi čutil/a motivacijo in entuziazem za vso življenje.

Jaz sem napolnjen/a z energijo in svetlobo in jaz čutim veselje.

Jaz odpuščam vso jezo in paniko,

ker ugotavljam, da je lažje oprostiti in pustiti naj gre.

Jaz se ne bom spustil/a v razsojanje, da bi upravičil/a moje pomanjkanje gibanja in rasti,

Jaz odstopam ognju vse, kar več ne potrebujem v mojem življenju,

in jaz prosim, da me preobražajoča moč ognja

ponovno poveže z mojo strastjo in veseljem

ter zaneti tisto iskro svetlobe, ki je znotraj mene.

VODA

Jaz prosim, da bi bil/a uravnotežen/a z elementom vode,

tako da bi jaz lahko demonstriral/a kvalitete vzgajanja,

negovanja, prijaznosti in deljenja z drugimi.

Jaz čutim zaupanje in sprejemljivost,

in  jaz bom živel/a v milini in hvaležnosti, z mirnostjo in vedrino.

Jaz čutim brezpogojno ljubezen ves čas.

Jaz prosim element vode, da me ponovno poveže z mojo milino in vedrino.

Jaz odpiram moje srce toku vode,

da bi lahko čutil/a esenco vzgajanja, ljubezni in prijaznosti,

globoko v mojem bitju

in da bi jaz lahko živel/a v milini, pomirjen/a in spokojen/a.

ZRAK

Jaz prosim, da bi bil/a uravnotežen/a z elementom zraka,

tako,  da bi se počutil/a optimistično, polen/a upanja in osredotočen/a.

Jaz bom prožen/a v  mojih odzivih do življenjskih izzivov

in jaz sprejemam proces spremembe  in rasti z veseljem.

Jaz vidim spremembo kot blagoslov,

ne glede na to, kako bi se ta lahko pojavila v mojem življenju,

ker jaz zaznavam notranje blagoslove.

Naj element zraka omogoča

premike, dvige

in gojeno fleksibilnost duha ter zaupanje

v procese spiritualnega razvoja in rasti.

Naj slišim druge in drugi bodo slišali mene.

Jaz prosim, da me zrak uči biti prožen/a in mil/a

ter da se upogibam s vetrom kot trsje,

tako, da bom pridobil/a notranjo moč in prožnost.

Jaz prosim zrak, da bi lahko poletel/a kot orel z vrtincem vetra

in videl/a resnico, ki je moja resnica in ljubezen vsega, kar je.

ZEMLJA

Jaz prosim, da bi bila moja zemeljska energija v ravnotežju.

Moje življenje je strukturirano in urejeno

in jaz doživljam fizično obilje in veselje.

Jaz se čutim zavarovan/a in varen/a na Zemlji

in jaz čutim, da kar potrebujem, bo zagotovljeno.

Jaz uživam bivanje v mojem telesu in jaz čutim zdravje in vitalnost.

Jaz spoštujem in skrbim za moje fizično telo z ljubeznijo in prehranjevanjem.

Jaz spoštujem moje fizično okolje,

in jaz bom živel/a enostavno, milo in lepo.

Enostavne stvari mi prinašajo veselje.

Jaz prosim, da ponovno pridobim moje zemeljsko ravnotežje z elementali Zemlje

in prosim, da bi bil/a ponovno  povezan/a z Zemljo, ki je znotraj mene.

Jaz prosim za aspekt »prizemljitve« v mojem življenju,

tako, da lahko manifestiram in ustvarjam  na prizemljen način

ter da jaz do polne mere lahko uživam življenje v fizičnem telesu.

In tako je to!

Na spletni strani http://www.therainbowscribe.com/december2010decree.htm je priporočena odredba (Invokacija velike kozmične svetlobe) za odrejanje v  decembru 2010.  V nadaljevanju navedeni prevod te invokacije lahko recitirate v povezavi z močnimi energijami, ki bodo prihajale na določene dneve tega meseca na Zemljo (3.12.; 5.12.; 12.12.; 21.12; 30;12.). Nekateri po svetu odrejajo, afirmirajo, meditirajo in postavljajo vizije za bodočnost že sedaj vsak dan ob 12:12 uri podnevi oziroma 0:12 ponoči za 12 minut, da bi prišlo dne 12.12.2010 (oziroma 21.12.)  do kulminacije njihovih naporov oziroma do manifestacij.

Če razumete angleško, si o tem lahko preberete na:

http://www.galacticroundtable.com/?xg_source=msg_mes_network

INVOKACIJA VELIKE KOZMIČNE SVETLOBE

Ljubljena veličastna prisotnost JAZ SEM, svetloba moje duše!.

Naj se svetloba kozmičnega razsvetljenstva, svetloba kozmične zmage in ljubezni  zliva  na Zemljo iz vseh razpoložljivih virov, kot svetloba tisočih sonc, da bi prežela atmosfero Zemlje, da bi nasitila vse njene ljudi in njena številna kraljestva!

Naj se  vse negativnosti, iluzija, vsa slepila in karma preobrazijo s to veliko kozmično svetlobo Boga, ki nikoli ne razočara!

Naj  se  velika Zlata doba razsvetlitve, ljubezni, miru, bratstva in prosperitete  ustvari za vse sedaj na našem dragem planetu z delovanjem te velike kozmične svetlobe!

Z avtoriteto moje ljubljene prisotnosti JAZ SEM in avtoriteto vsake ljubljene JAZ SEM prisotnosti človeštva, vseh kraljestev Zemlje, svetlobe Matere/Očeta, z avtoriteto celotnega duha Velike bele bratovščine

jaz odrejam:

Kot Sin/Hčerka Boga, JAZ SEM avtoriteta na Zemlji in JAZ kličem sedaj  v akcijo svetlobo tisočih sonc, da se odpusti sedaj na ta ljubljeni planet za takojšno transformacijo Zemlje  v  »sijočo zvezdo«, kar je njena usoda,  ter za dvig vsega človeštva v njegovo večno svobodo v kraljestvih svetlobe  in božanske popolnosti.

JAZ  prosim, da se svetloba, ki je potrebna, da se manifestira  kraljestvo  Boga na Zemlji, kot je to v Nebesih, odpusti na Zemljo brez omejitve, v skladu  in  s popolno uravnavo z božanskim načrtom Najvišjega Stvarnika za Zemljo, vse človeštvo in vsa kraljestva Zemlje.

In tako je to, ljubljeni JAZ SEM.

Vir:

Source:

www.messagestogod.com

V slovenščino prevedla: Marija Batista

Comments are closed.