– Portal svetlobe na dan 11.11.2010

peace-copia


Dne 11.11.2010 je pomemben dan.  Zaporedje 11:11 je številčna koda. Številčne kode vplivajo na naš razvoj in obstoj. Kodirane so DNK,  genetski spomin, zato so na takšen dan možne razne aktivacije oziroma sprožitve z aktivacijami.

Na 11. november 2010 bo potencialno minimalno en milijon prebujenih duš pomagalo skozi združeno omrežje svetlobe in skupinsko kolektivno zavest s predstavljanjem sveta miru in harmonije ter ljubezni, to manifestirati. Ko se te miselne oblike ustvarjajo v spiralnih vrtincih svetlobe in prenesejo v sub-atomske delčke ljubezni in združene zavesti, ima vse življenje možnost, da se prebudi v to novo stvarnost soustvarjanja in harmonije, odpusti strah in ločenost, kontrolo in negativno uporabo moči. Kot delavci za svetlobo, zvezdni potomci/semena, usmerjevalci poti, spiritualni vodje in učitelji, smo zaprošeni, da se držimo tega osredotočenja kristusove zavesti za takšno življenje na Zemlji.

Dne 11.11.2010 si začnimo predstavljati  peto- dimenzionalno vizijo/načrt za ustvaritev sveta oziroma tako imenovane zlate dobe Vodnarja s projiciranjem te miselne forme  za bodočnost (opisano v invokaciji v nadaljevanju). Na dan 11:11 za 11 dni  in za 11 minut vsak dan ob 11:11 uri dopoldne in 11:11 uri popoldne osredotočimo našo  kristusovo zavest  na soustvarjanje sveta, združenega skozi srce in razum Matere/Očeta Boga.

Na navedenih dveh linkih lahko najdete lep video, ki ga je izdelala Anrita Melchizedek, da bi pomagala preko enega milijona ljudi močnem osredotočenju v globalni meditaciji na dan 11.11.:

http://www.youtube.com/user/AnritaMelchizedek ali na

http://www.therainbowscribe.com/

(spodaj na levi strani zadnje spletne strani si lahko pogledate  tudi druge videe, ki se nanašajo na ta portal 11:11).

Video je dolg 11 minut in 12 sekund in vsebuje osredotočeno vizijo, ki jo lahko uporabljate v tem obdobju 11-dnevnega izražanja namena in sidranja nove Zemlje/nebes na Zemlji/stvarnosti, ki jo hočemo manifestirati.

Video vsebuje spodaj navedeno invokacijo za aktivacijo.

INVOKACIJA  ZA NOVO RESNIČNOSTNO PARADIGMO

Jaz kličem Mater/Očeta Boga in vsa bitja svetlobe iz višin, ki jih jaz osebno pripoznavam, ko se jaz uravnavam z mojo mogočno JAZ SEM prisotnostjo, najvišjo svetlobo tega, kar JAZ SEM in kar jaz sem vedno bil/a.

Jaz sedaj prosim za kompletno aktivacijo 12 vijačne DNK in čiščenje vseh omejitvenih prepričanj in vzorcev, ki jih nosim na moji celični ravni, tako da bi jaz lahko resnično doživljal/a sebe kot mojstrsko bitje ljubezni in svetlobe.

Jaz sedaj prosim ta bitja svetlobe in mojo JAZ SEM prisotnost, da mi pomagate  naložiti dol vse ključne kode svetlobe, ki jih jaz potrebujem sedaj, da me pripeljejo v brezpogojno ljubezen in v eno enotno zavest.

Jaz sem sedaj na enotni mreži svetlobe, tej kristalni mreži svetlobe, znotraj in okoli te Zemlje, povezan z materjo Zemljo in enim milijonom delavcev za svetlobo vsepovsod  po tej mreži svetlobe ter  povezan  z vsemi bitji svetlobe iz višin, ki  nam pomagajo v vstajenju na Zemlji.

Jaz sem sedaj obdan/a v zlati plamen enotne zavesti, ko se popolnoma stapljam z JAZ SEM prisotnostjo.

V tej energiji ljubezni in enotne zavesti jaz opazujem spiralast vrtinec svetlobe okoli moje avre, ki drži osredotočenje za svetovni mir, ljubezen in enotno zavest  za to novo Zlato dobo, ki  je povezan z vsemi tistimi od drugih  po tej enotni mreži.

Jaz sedaj doživljam to kolektivno kristusovo zavest in odpiram moje srce vsemu življenju ter prepoznavam sebe kot eno z vsem življenjem in kot eno z Materjo/Očetom Bogom.

Ko jaz sedaj projiciram  kristusovo zavest v bodočnost,  si jaz predstavljam Zemljo, na kateri vso življenje  soustvarja v ljubezni in živi brez  strahu.

Jaz si sedaj  predstavljam svet  harmonije in obilja za vso življenje  na tej Zemlji.

Jaz si sedaj predstavljam svet ljubezni in veselja za vso življenje na tej Zemlji.

Jaz si  sedaj predstavljam svet ene enotne zavesti za vso življenje na tej Zemlji.

Jaz si sedaj  predstavljam svet prosvetljen z novo resničnostno paradigmo, zlato dobo Vodnarja.

Kot ta prvi val dušnega in človeškega utelešenja JAZ SEM avatar božanskega načrta,  si jaz predstavljam  božanski načrt svetlobe  za vso  življenje na tej Zemlji.

In tako je to.

Če razumete angleško se lahko pridružite podobno misleči spiritualni  in znanstveni družini  v manifestiranju kolektivne nove zemeljske stvarnosti, bazirani na ljubezni, resnici in harmoniji.  Pridružite se temu skupinskemu osredotočenju skozi to mogočno okno možnosti soustvarjanja nebes na Zemlji preko spletne strani

http://www.newrealitytransmission.com/ ali

http://www.facebook.com/pages/New-Reality/112512918813634 !!!

Povzela in prevedla v slovenščino: Marija Batista

Comments are closed.