– Fizično telo je čudovita kreacija – Sporočilo NADANGELA MIHAELA

clovek

kanalizirano skozi Ronno Herman v novembru 2010

Ljubljeni mojstri, ko se premikate dalje po poti razsveljenja in začenjate bolje razumevati kozmični zakon in delovanje univerzuma, mi pozdravljamo možnost, da vam tu in tam podamo boljše razumevanje nekaterih konceptov kreacije in kompleksnosti fizičnega nosilca/fizičnega telesa. Zato bi vam radi podali poglobljeno razlago zgradbe eteričnega telesa in njegovo pomembnost v procesu vstrajenja. Eterično telo ali eterična mreža, ki je mnogo finejša v substanci kot zemeljsko telo, se nanaša na nevidnega dvojnika zemeljskega telesa. Eterično telo je sestavljeno iz fizične avre, ki izraža vaše fizično stanje zdravja preko raznih barv in motnje ali pomanjkanje tega znotraj eterične mrežne strukture. Čustva bolečine, trpljenja in nezadovoljstva so miselne oblike, ki vas držijo stran od tega, da sprejmete in postanete nosilec svetlobe, za kar ste namenjeni, da boste. Avrično polje je nevidno elektromagnetno polje moči, ki obdaja fizično telo in to povečuje energijo k vam in izžareva vibracijske frekvenčne structure od vas.

Avra mentalnega telesa znotraj eterične mreže skoraj ne obstaja pri tistih, ki so ujeti v omejitve tretjih in nižjih četrtih dimenzij, ker oni vidijo svet in dogodke skozi filter iluzije, ustvarjen skozi njihova pretekla  prepričanja, misli in dejanja.

Ko obstajate v tretje/četrto-dimenzionalnem okolju je astralna raven dominirajoča sila znotraj čustvenega telesa. Zato je ogromna večina ljudi pod vplivom njihove osnovne osebnosti in ego hrepenečega telesa, ki je sestavljen iz neizpolnjenih hrepenenj iz preteklosti, kakor tudi čustvenih neravnotežij in občutkov nevrednosti in/ali občutkov biti neljubljen. Ena najbolj dramatičnih faz procesa vstajenja je premikanje skozi izkrivljenja sistema prepričanj čustvene masovne zavesti v stabilnost, svežino in harmonijo višjih dimenzij.

Nikoli ne pozabite, strah vam jemlje stran vašo moč. Sistem prepričanj splošne masovne zavesti je okrepljen z negativnimi sovražnimi razmišljanji in odporom do novih konceptov in sprememb. Večina množic je potlačena v realnost bolečine in trpljenja, vendar je nepripravljena gojiti nove, ekspanzivne ideje, kar bi jih osvobodilo od njihove samo-naprtane ječe omejitev.

Vitalnega pomena je, da ostanete čvrsto prizemljeni in uravnoteženi znotraj sprejetega polja dualnosti, ko delujete znotraj stvarnosti tretje dimenzije. Vi se morate tudi prizadevati vzpostaviti čustveno harmonijo in vedrino znotraj iluzijonarnega sveta četrte dimenzije, ko vi iščete modrost in se prizadevate postati prilagojeni mentalni ravni nižji od pete dimenzije. Vi morate biti vedno budni za prišepetavanja vaše duše in višjega Jaz. Pomembno je tudi, da vi razumete, da vi nimate le enega višjega Jaz, ampak veliko delcev/iskric vašega višjega Jaz, razpršenega po vsemu univerzumu.

Proces vstajenja ima za posledico postopno integracijo in prilagoditev naslednji višji-dimenzionalni frekvenčni ravni vašega višjega Jaz. Vi ste v procesu razširjanja vaše svetlobe in vaše zavesti. Vaša transformacija v samo-mojstrstvo, kakor tudi process vstajenja, bo zelo pospešen, ko boste enkrat razširili vašo osebno življenjsko linijo svetlobe – eteričen kanal svetlobe – ki je vaša osnovna povezava do vaše božanske JAZ SEM prisotnosti. Vi ste tudi v procesu ponovne vzpostavitve vaše povezave z reko življenja preko osebne Artakarane (mavričnega mosta svetlobe), ki vsebuje stvarnikovo esenco, imenovano diamantni delčki. Skozi veliko preteklih dob je človeštvo zmanjšalo povezavo z reko življenja/svetlobe, tako da je v večini ljudi to postal le majhen trik.

Vsak od vas ima sfero izžarevanja, ki je proizvedena z vibracijskimi strukturami vašega avričnega polja in vašo dušno pesmijo. Vstajenje pomeni, da pripeljete ves telesni čakra sistem v ravnotežje, kar bo olajšalo čiščenje, izboljšanje in uravnotežanje eteričnega telesa/avričnega polja. Vaš cilj je, da povrnete vaše eterično telo in avrično polje v njegov popoln božanski načrt, kar je  človekov božanski načrt za vašo izvorno telesno formo, imenovano Adamovo/Eve Kadmon svetlobno telo. Mi vas opazujemo preko barvnih obrob/prog znotraj vašega mnogovrstnega telesnega sistema, fizičnega, mentalnega, emocionalnega in eteričnega, kar je bilo ustvarjeno preko vaših misli, akcij in dejanj skozi vaša mnoga življenjenja dol skozi ere.

Vaša energijska oznaka je sestavljena iz vibracijskih frekvenčnih struktur, ki jih vi oddajate dan za dnem preko vaših misli, akcij in dejanj. Vaša energijska oznaka se lahko zelo spreminja, ko vi delujete znotraj tretje/črtrto-dimenzionalnega okolja. Kakorkoli že, ko vi napredujete vzdolž poti razsvetljenja, postaja vaša energijska oznaka postopno bolj harmonična in melodična in eventuelno postane del vaše stalne dušne pesmi. Vaše dušno napredovanje je spremljano s frekvencami vaše dušne pesmi in ne z vašimi dnevnimi akcijami.

Vaša dušna pesem je sestavljena iz srednje od četrto-dimenzionalne in višjih dimenzionalnih vibracijskih struktur brezpogojne ljubezni, modrosti, ravnotežja in  harmonije. Kot samo-mojstru se bo vaša energetska struktura zlila v nebesno mandalo zvoka in barve, s čemer boste indentificirani v višjih kraljestvih. Vi ste prepoznani z briljantnostjo vaše notranje svetlobe. Več svetlobne esence, ki jo vključite v vaše fizične nosilce, bolj briljantno bo sijala vaša avra.

Sveti duh ali vaš višji mentalni Jaz je bistra višja inteligenca, ki spremlja in uravnava svetlobne infuzije in darove duha, ki so vam dodeljene glede na vašo raven spiritualnega zavedanja in vaše sedanje potrebe. Specialne podelitve so tudi spremljane in razpršene z vašim svetim mentalnim jazom, ki je posrednik med vami in vašo JAZ SEM prisotnostjo/božjim jazom.

Meditacije pomagajo disciplinirati nižji razum in ego, tako da se vi lahko zavestno uglasite v razmišljanje vašega višjega razuma. Da ustavite klepetanje uma, kar je pravilo pri tistih, ki so zaprti do višje zavesti, je potrebno potrpljenje in disciplina. Mi vas spodbujamo, da prakticirate aktivno in pasivno meditacijo. Odredba ali afirmacija je molitev/prošnja z močjo. Te naj bi bile kratke, pozitivne afirmacije, izražene z zaupanjem in prepričanjem, da se bo to manifestiralo v primerni obliki in v primernem času. V afirmacijah, ki jih oddajate od sebe z ljubečim namenom v najvišje dobro, uravnavate vašo voljo z voljo vašega višjega Jaz. Univerzalni zakon bo zagotovil, da se bodo vaše soustvarjalne misli in aspiracije/pridihi kombinirali s tistimi od drugih, podobno mislečih. Na ta način bodo te okrepljene v moči in zmožnosti. Tiha meditacija je prisluhnjenje za odgovore vašega višjega Jaz, vaših angelskih vodnikov ali svetega duha.

Zapomnite se, neka oseba, ki osredotočena  znotraj svetega srca in svetega razuma lahko prenaša kozmične resnice in navdihnjene misli milijonom ljudi, medtem ko avrično polje blagoslovi vsakogar, s katerim ta oseba pride v stik.

Vedrina in veselje sta kvaliteti duše. Inteligentna ljubezen daje rezultate, ko postane duša dominantna sila znotraj in je ego osebnost prenešena pod kontrolo. Ko vi uspešno razpustite membrane svetlobe, ki varujejo vstop do vašega svetega razuma, vi dobite dostop do vaše osebne zakladnice božanske modrosti.

Dopustite nam, da vam damo povzetek nekaterih od mnogih simptomov vstajenja, katere vi, začetniki na poti, doživljate v tem času:

  • Vi se boste morda našli odmaknjeni od socialnih aktivnosti in dogodkov, ki so se vam zdeli prijetni v preteklosti. Glasno govorjenje/vpitje, množice in hrupne aktivnosti vas bodo vznemirjali in boste hrepeneli po osamljenosti/izoliranosti ter vedrini narave. Ko se bodo vaše vibracijske frekvence dvignile in postale bolj harmonične, se boste osvobodili interakcij/sodelovanja z ljudmi, ki oddajajo nižje, neskladne frekvence. Postopoma boste imeli tudi manj in manj skupnega z določenimi prijatelji in sorodniki, zlasti tistimi, ki so negativni, obsojajoči in neprijazni do drugih.
  • Vi boste morda imeli intenzivne izbruhe energije, po čemer boste težko ostali mirni. Včasih boste lahko občutili takšno lahkoto znotraj sebe, da boste komaj zaznavali vašo telesno formo. V drugem času se boste morda počutili tako obtežene, kot da ste se skoraj ugreznili v tla, in boste morda doživljali ekstremno utrujenost. Vaša telesna oblika gre skozi intenzivne metamorfoze/spremembe na eterični in celični ravni in nekateri od transformacijskih simptomov niso veseli – zlasti za tiste, ki obstajate v starejših in nekako oslabljenih telesnih formah.
  • Ko se Kundalini (sveti ogenj) začne dvigati navzgor po vaši hrbtenici (eteričnem stebru svetlobe), boste morda doživljali čase intenzivne notranje vročine, medtem k bo vaše zunanje telo občutilo hlad in celo vlažnost/lepljivost. To je vzrok, zakaj je na začetku boljše, da se prizadevate za postopno odpuščanje kandulini ognja, shranjenega znotraj korenske čakre na začetku hrbtenice, tako da bi počasi integrirali višje frekvence božje svetlobe. Hitreje in več ni nujno boljše, ko ste v sredini transformacijskega procesa.
  • Za tiste v zgodnjih stadijih procesa transformacije, doživljanje integracije prefinjenih frekvernc ne bo preveč dramatična. Kakorkoli že, za tisto zvezdno potomstvo/zvezdna semena (angl. Star Sreed) , ki ste dobro na vaši poti znotraj procesa vstajenja in kateri ste se strinjali, da boste svetovni služabniki, čistili pot za druge, bi to lahko bil velikanski in tekoč proces, ko integrirate višje in višje frekvence svetlobe, da jih delite z drugimi.
  • Vi bi morda čutili, kot da ste na emocijskem toboganu, ko doživljate mnoge čustvene dvige in padce. Vi udarjate na, in odpuščate, mnoge zataknjene energije/neskladne frekvenčne strukture iz globokih celičnih ravni in pomembno je, da dopustite tem občutkom, da pridejo na površje, tako da se lahko preobrazijo v prefinjene svetlobne substance. Pomembno je, da se naučite postati opazovalec tega, kar se dogaja, in nepristransko pregledate, predelate in popravite z ljubečo potrpežljivostjo in razumevanjem to, kar se vam je razodelo.
  • Vaše prehrambene navade bi se lahko drastično spremenile. Karkoli si izberete, da boste jedli, sledite vašemu notranjemu vodstvu in spremljajte, kaj občuti vaše telo, potem ko ste nekaj zaužili. Vaš telesni elemental ali notranja telesna inteligenca se prebuja in če ji boste posvetili pozornost, vas bo ta usmerjala k primerni hrani in dieti. Za vedno si zapomnite, zmernost v vseh stvareh je ključ.
  • Vi bi lahko imeli nenavadne bolečine in muke, za katere ni nobenih določnih diagnoz. Znotraj fizičnega telesa je veliko majhnih čaker in točk meridianov. Ko višje frekvence svetlobe poskušajo teči skozi telo, bi te lahko naletele na odpor na teh kritičnih stikih, kar lahko povzroči neudobje. Eno najbolj splošnih območij teh nadlog je območje hrbteničnega kanala na zgornjem delu hrbta, med ramenskimi lopaticami.
  • Vi bi morda občutili, kot da izgubljate vaš razum ali vsaj vaš spomin. Znotraj možganov so več-dimenzionalne ravni, tako da, ko vi dvignete vaše frekvenčne strukture, se bodo nižje ravni možganov postopno prečistile. Zato ne boste več potrebovali ali ne boste več zmožni dostopiti do mnoge vaše pretekle zgodovine, kakor tudi ne do mnogih manjvrednih malenkosti, ki ste jih shranili tja. Vi boste dobili dostop do višjih ravni možganov, kjer biva vaš sveti razum. Združitev med svetim razumom in svetim srcem je integralen del procesa vstajenja.

Dragi, vi morate priznati, da je sedaj razveseljiv čas biti v fizičnem nosilcu in se truditi, da vztrajate z vedno rastočimi frekvencami, ki jih integrirate trenutek za trenutkom in dan za dnevom. Mnogi od vas, ki niste trpeli za prehladi, gripami, črevesnimi motnjami že veliko let, sedaj doživljate te izčrpavajoče simptome in nekateri od vas sprašujete: “Kaj jaz delam narobe?” Vi, moji hrabri prijatelji,  ne delate ničesar narobe. To, kar vi delate, je prav in povzroča nekatere teh neudobnih napadov telesnih nadlog. Mi priznavamo dejstvo, da takšni dogodki niso prijetni za doživljanje. Kakorkoli že, mi vam želimo drugo raven resnice, da bi razglabljali o njej. Ponovno, mnogi od vas, ki ste globoko v transformacijskem procesu/procesu vstajenja, doživljate te neudobne simptome, kot pot za hitro preobrazbo starih negativnih energij znotraj vašega fizičnega nosilca. Vi bi lahko imenovali to preobrazba ali krst z ognjem, izgorevanje/odpuščanje starih frekvenčnih struktur, da bi omogočili višje, bolj prefinjene kristalne celice zavesti, da se prebijejo in prevzamejo prevlado znotraj. Niso vsi virusi slabi, niti niso neudobni vsi simptomi, ki jih doživljate. Gledajte na njih kot sredstva za končanje in služenje višjemu namenu. Dragi, tudi te stvari se bodo končale.

Mi vas prosimo, da skrbite zase, da posvetite pozornost, kot nikoli prej, vašim fizičnim nosilcem in signalom ali sporočilom, ki jih vaši modri telesni elementali projecirajo vam. Kako boste vi uživali lep svet ljubezni, veselja in obilja, ki ga ustvarjate, če vaši fizični nosilci ne bodo  vibrajoči in zdravi.

Ljubljeni, pridružite se nam v vaši piramidi svetlobe in dovolite nam, da vam pomagamo, da se premaknete skozi proces transformacije z lahkoto, milino in velikim veseljem. Naj se izžarevanje našega Očeta/ Matere Boga izliva dol na vas in vas napolnjuje s svetlobo vedno trajajočega življenja. Vedite, da smo mi vedno poleg, da vas vodimo in ščitimo.

JAZ SEM Nadangel Mihael.

Originalno sporočilo v angleščini najdete na: http://www.ronnastar.com/latest.html

ronna-herman

Preneseno skozi Ronno Herman * Kopirajte svobodno in delite. Kakorkoli že, jaz zahtevam univerzalno pravico tiskanja za ta članek v imenu Nadangela Mihaela.

V slovenščino prevedla: Marija Batista

Comments are closed.