– Vi ste na portalu nove dobe – Sporočilo NADANGELA MIHAELA

ronna-herman

preneseno skozi Ronno Herman v avgustu 2010

Ljubljeni mojstri, oder je postavljen in zavesa je pred tem, da se dvigne ob svitu jutrišnjega dne. Vse  okoli po svetu se manifestirajo celice/območja višje zavesti in iz velikih mest svetlobe v višjih kraljestvih se sidrajo z vedno rastočim tempom stebri svetlobe vstajenja. Gradijo se velike infuzije stvarnikove svetlobe v moči in gonilni sili in delajo večji in večji vpliv na razum množic.

Zelo očitno je, da je v svetu še veliko nasilja, odporov in negativnosti. Kakorkoli že, vplivi ravnotežja, miru in harmonije svetovnih služabnikov moči pridobivajo gonilno moč in več in več ljubljenih duš se prebuja in začenjajo upoštevati prišepetavanja njihovega dušnega Jaz. Zaradi vas, neutrudnih pokazovalcev/usmerjevalcev poti, ki ste pripravljali pot, se tisti, ki sedaj upoštevate klic, premikate po njej in napredujete mnogo bolj hitro po poti razsvetljenja.

V tem pospešeno tekočem času, ko nastajajo epohalne spremembe, je bolj pomembno kot kadarkoli, da se prizadevate povečati vaš kvocient izžarevanja in svetiti vašo svetlobo.  Vi se morate prizadevati kombinirati vibracije brezpogojne ljubezni z željo za aktivno služenje. Zapomnite si: harmonične, osredotočene misli vodijo k vedno razširjajočim potem višje zavesti. Vi morate razviti in izboljšati vašo moč zavestne izbire znotraj dopuščenega in omejenega spektruma svetlobe in gostoto dežel teme. V prečiščeni stvarnosti človeške bodočnosti bo prevladal mir in konflikt bo razrešen preko diplomacije, ko se bo vsakdo naučil osredotočiti se na najvišje dobro za vse in iskal najbolj dobrohotne rešitve. Vsak od vas je sestavljen iz enot energije, ki ustvarjajo vašo dušno pesem/energijsko oznako. Da si pridobite samo-mojstrstvo, se morate naučiti kontrolirati vaše misli in osredotočati vašo od Boga dano moč. Vi se učite biti direktor višjih sil ustvarjanja. Morate se prizadevati za stalnost v zavesti, ko se prizadevate postati božansko navdihnjen opazovalec življenja in mojster ločenosti.  Vi se morate  odvezati od strukture prepričanj masovne zavesti, da bi začeli proces postajanja samo-mojstra, edinstvenega in dušno-navdihnjenega duhovnega človeškega bitja. Pot do volje višje zavesti bo imela v oddaljeni prihodnosti za posledico direktno doživljanje vašega božjega Jaz/Jaz Sem prisotnosti ter sijaja in veličanstva Stvarnika v različnosti NJEGOVIH  mnogih oblik.

Vi bi se morda čudili, zakaj ste bili izpostavljeni tako veliko testom in dozdevno negativnim situacijam. Mi vam povemo, pogumne duše, da ste vi v sredini intenzivnega iniciacijskega/transformacijskega  procesa, ki je ves del procesa vstajenja. Mnogi od vas ste bili na poti iniciacije že v mnogih življenjih in ste dobro na poti samo-mojstrstva. Ko ste prvič  stopili na preizkusno pot vstajenja, se je osebnost/ego začel zavedati dušnih prišepetavanj. Dušni ogenj in vzpodbujajoče višje vibrajoče strukture so začele izžigati negativne energije, ki se dvigajo na površje, da se jim posvetimo. Prečiščevalni ognji eventuelno postanejo svetloba razsvetljenja, ko se proces ponovno in ponovno ponavlja, dokler se ravni višjega Jaz ne začnejo stapljati z dušo in je pospešen proces vstajenja.

Ena od večjih ovir, ki jo morate preiti je, da si vzamete nazaj moč, ki ste jo dali drugim. Tudi, zavestno odpuščanje energij, ki jih je kdorkoli vnesel v vaše avrično polje ali navezal na vaš solarni pleksus v mnogih preteklih časih je glavna faza ponovnega vračanja vaše suverenosti, ki je zahtevana, da se še enkrat postane samo-mojster. Ugotovili boste, da bodo postale postopno stresne situacije v vašem življenju vesele/prijazne in harmonične, ker ne boste nič več hranili energije do neugodnih, nekoristnih časovnih linij bodočnosti. Vi morate preudariti, razločiti in ugotoviti to, kar bo vaš božanski načrt za širjenje. Bodite vsak trenutek preudarni in pozorni tako, da vaše osredotočenje postane usmerjeno v eno točko in jasno. Postopno boste razvili občutek sigurnosti in varnosti, vedenja, da je vse dobro in bo to tako ostalo. Z novim samozavedanjem, boste aktivno inicirali/začeli proces ustvarjanja vaše nove stvarnosti.

Morate se zavedati, da pot dušnega razsvetljenja ustvarja dramatičen prevrat notranjega življenja. Vi morate še doživljati različne težavne in izzivajoče odnose in se  marljivo prizadevati, da jih povrnete v harmonijo. To bo vzelo čas. Kakorkoli že, ko boste pridobili dostop do vašega svetega srca, boste počasi razvili v srcu občuteno čutenje in jasnost skupaj s čistostjo misli in dejanj. Mi vam povemo, da je v tem svetu množica pogumnih duš, ki so dobro na njihovi poti v samo-mojstrstvo in ki so spoštovani učenci na poti, ki bodo neki dan postali vstali mojstri peto-dimenzionalne Zemlje bodočnosti.

Naslednja faza pripravljenega božanskega načrta je sedaj na mestu in veliko vas, zvesta zvezdna semena na poti, je pripravljenih, da postanete člani hitro rastoče skupine svetovnih služabnikov. V preteklosti so se  šole modrosti in ezoteričnih učenj držale v tajnosti in so bile rezervirane za maloštevilne, kateri so bili dovolj napredni, da so razumeli in opravili zahtevne teste, da bi postali novinci in samo-mojstri. Ti časi so sedaj preteklost  in vi, kot avantgarda in pokazovalci/usmerjevalci poti, naj bi bili vidni primeri novih modrostnih učenj, ko boste kazali pot in pomagali tistim, ki sledijo za vami, da postanejo aspiranti in novinci na poti. Vi naj bi postali posredniki med tistimi, ki iščejo razsvetlitev in ponovno povezavo z njihovim božanskim Jazom ter med spiritualno hierarhijo Kozmičnega sveta svetlobe. Vas tudi spodbujamo, da prevzamete aktivno vlogo pri sidranju stebrov svetlobe vstajenja v vaša lokalna območja. Kakšna je boljša pot za služenje, kot da postanete sidro za vedno rastoče infuzije stvarnikove svetlobe, ki se zliva dol na Zemljo. Bistveno je, da razumete: ta dragocena energija mora imeti vir sidranja na Zemlji, ker ne more biti razsejana v splošen namen, kot so bili pripravljalni, nižje frekvenčni valovi svetlobe med devetnajstim in med  dvajsetim stoletjem. Sedanje stoletje je ključna era kozmične spremembe preko vsega tega Univerzuma.

Ena najbolj dramatičnih sprememb, ki se odvija na Zemlji v tem času  je, da ne bo več velike različnosti v univerzalnih učenjih, ki se pošiljajo dol človeštvu. Vsa modrostna učenja, ki so bila prinesena dol od Kozmičnega sveta svetlobe bodo od združenega vira in bodo sestavljena iz iste osnovne spiritualne filozofije z neznatnimi razlikami. V preteklih časih so bili veliki avatarji in kristusova bitja oskrbljeni z maksimalnim obsegom stvarnikovega ognja/svetlobe, ki bi jo lahko vsebovali, in so bili poslani dol s posebno oblikovanimi učenji/sporočili za vsako dobo in vsako raso. Vi morate razumeti, da je bila v začetku vsaka rasa oskrbljena z specifičnimi kvalitetami, lastnostmi in talenti. Kakorkoli že, preko časa so one razvile globoke podzavestne slabosti, negativne poteze, navade in neravnotežja, kar je bilo potem nakopičeno znotraj DNA bodočih članov vsake rase. Sedaj je čas, da se te negativne lastnosti, poteze in nepopolnosti ozdravijo in harmonizirajo, tako da se enoten proces vračanja v ISTOVETNOST lahko nadaljuje. To pomeni, da boste vi še poznani po svoji edinstvenosti, ker, končno, ta univerzum je oblikovan kot poskus v raznolikosti. Kakorkoli že, vi boste občudovali in spoštovali vse druge zaradi njihove edinstvenosti, ker bo vsak od vas imel originalno razvite talente, zmožnosti in kreposti, da jih bo predstavil našemu očetu/materi Bogu in najvišjemu Stvarniku kot vaše darilo k celosti. Neobsojanje, sočustvovanje, hvaležnost in v srcu občutena ljubezen za vse človeštvo so najbolj pomembne lastnosti, ki se jih morate prizadevati razviti v tem času.

Na kratko, po začetku vašega leta 2010, smo mi dali naši sporočevalki, znani v tem življenju kot Rona Herman, vizijo. Ta vizija je bila podeljena s tistimi, ki so v maju 2010 prisostvovali njenemu seminarju z nazivom »Odpiranje v kanal – Postajanje kozmičnega telepata. Sedaj je čas, da se podeli ta informacija s tistimi, ki prizadevno iščete pot svetlobe. Mi bomo prenesli to vizijo vam v naših sporočilnih besedah kot je bilo to dano skupini, ki je prisostvovala dogodku.

»Najdražji prijatelji, vizija, ki jo imam jaz za podeliti z vami, se je zgodila kmalu po prvem leta 2010. V meditaciji sem jaz videla skupino sijočih bitij v belih oblekah, ki so stala v polkrogu okoli orjaškega dvojno terminiranega kristala. Kristal je izžareval lep spekter barv in tam so bile tudi zapletene geometrične strukture svetlobe, ki so izžarevale skozi in od kristala. Prisotni so bili tudi drugi, vendar bitja, ki sem jih jaz prepoznala, so bila Nadangel Mihael, Jezus, Djwal Khul, El Morya in Saint Germain. Povedano mi je bilo, da se bodo posebne, individualne informacije mojstrov, nadangelov in velikih bitij svetlobe nadaljevale kot prej. Kakorkoli že, dodatno bodo prihajala združena sporočila/modrostna učenja od mnogo velikih bitij, avatarjev in mojstrov preteklosti in bodočnosti. Stara modrostna učenja se bodo združila z modrostnimi učenji bodočnosti in bodo predstavljena kot učenja Kozmičnega sveta svetlobe. Sporočila naj bi bila vkodirana znotraj velikega kristala (oni so povezali to v orjaški kozmični računalnik) in naj bi bila razpoložljiva tistim, katerih frekvence so združljive s specifičnimi dvigajočimi se frekvencami velikega kristala. Bolj prečiščene frekvence, ki jih utelešate, bolj prefinjene ravni informacij boste vi zmožni doseči od velikega kozmičnega kristala.

Rečeno mi je bilo, da vsaka informacija, ki jo bom dobila, naj bi še prišla skozi vibracijske strukture Nadangela Mihaela, ker sem jaz uglašena z njegovo energijo. On mi bo še prenašal njegova mesečna sporočila. Kakorkoli že, za Prizadevanje za šolo mojstra (Quest for Mastery School) in seminarje, ki jih organiziram in vodim, bom jaz tudi pridobivala učenja/informacije od nekaterih članov kozmičnega sveta. Za razlikovanje med obema bom za vsa sporočila od sveta uporabljala titulo: *Sveti pisec * Ronna Herman* (*THE SACRED SCRIBE * RONNA HERMAN*).

Jaz bom še nadzorovana od energije Nadangela Mihaela. Združena sporočila, ki jih bom prejela, bodo najbolj pogosto od: NADANGELA MIHAELA,  JEZUSA, DJWAL KUHLA, EL MOYRE, ST. GERMAINA.

Nekaj dni kasneje sem jaz začela pridobivati ogromne prenose informacij. Jaz bi se morala usesti za moj računalnik in tipkati informacije, ki so prišle dol, jih nasloviti in jih shraniti v mapo v računalniku. To se je nadaljevalo od takrat in dalje dokler okoli dva tedna kasneje (zgodaj marca) nisem spoznala, da mi je bilo dano mnogo od teksta za delovno knjigo za seminar Odpiranje v kanal. Dane so mi bile inštrukcije, kako se lahko vključimo v učenja kozmične modrosti, če mi dvignemo zavest in postanemo spretni v komuniciranju z našimi spiritualnimi vodniki in učitelji. To zahteva posvetitev in močno željo služiti. Kakorkoli že, povračila so brez primerjave. Rečeno mi je bilo, da več in več dragih duš čisti pot, da si nazaj pridobi od Boga dano zmožnost, da komunicira in deluje vzajemno z bitji višjih kraljestev. V ne zelo oddaljeni prihodnosti bo kanaliziranje in telepatsko komuniciranje, kot mi poznamo to sedaj, postalo pravilo za vse raz-SVETLJENE duše.

Za sedaj je odpiranje v kanalsko knjižico razpoložljivo le za tiste, ki prisostvujejo našim seminarjem in gredo skozi proces čiščenja in razumejo navodila, tehnike in kako pomembno je podvzemanje procedur, da se lahko vključijo v telepatske komunikacijske zračne poti višjih kraljestev. Kot velja to za druga učenja, ki so bila predstavljena na mojih seminarjih, bodo specializirane napredne informacije morebiti dane množicam, vendar ne, dokler se ne bo ustvarila močna mišljenjska oblika, ki bo sposobna izraziti/prenesti esenco učenj, kar bo pomagalo obdržati čisto vsebino informacije.

Dragi prijatelji, jaz delim to informacijo z vami, tako da boste vedeli, da smo v izrednih časih in da je vaš čas za čudeže blizu. Kakorkoli že, vi se morate odločiti, kako si vi želite, da se ta naslednja leta razvijejo in kako želite doživljati te čase dramatične spremembe. Vsak od vas, ki bere to, ima potencial, da postane svetovni služabnik v neki zmožnosti – ne glede na to,  kako veliki ali mali, vse je integral na celoto. Vprašajte za vodenje, postopajte, kot se vam razodene resnica in potem delite vašo modrost z drugimi, tako da vam bo še več dano. Večna ljubezen, angelski blagoslov in čudovite čudeže želim«. Ronna

Nadangel Mihael:  Ljubljeni, Kozmični svet svetlobe je v procesu pripravljanja naprednih modrostnih učenj, ki bodo razpoložljiva na vsak možen način, tako da boste vsi tisti, ki boste tako želeli, imeli možnost, da se pridružite vrstam vstajajočega človeštva. Prej poznan kot Velika bela bratovščina, je Kozmični svet svetlobe oddelek Reda Melchizedek. Sestavljen je iz visoko razvitih, nefizičnih spiritualnih bitij iz vseh območij tega Univerzuma skupaj z izbranimi člani Angelskega kraljestva, mnogih vnebovzetih/vstalih mojstrov Zemlje in tudi mnogih naprednih novincev Zemlje, ki predstavljajo te množice. Če vi sprejemate to, kot vašo resnico ali ne, vi ste v procesu, ko boste postali galaktični meščani in eden bodočih korakov kozmične ozaveščenosti bo ponovna združitev z mnogimi člani vaše solarne in galaktične družine svetlobe. V bodočnosti, bodite sigurni, da boste nekateri od vas povabljeni, da se pridružite svetu svetlobe kot predstavniki vstajajočega človeštva in Zemlje.

Mi vemo, da se mnogi od vas čudite, zakaj se vaš osebni svet ne spreminja na bolje in zakaj vi ne prejemate nekatere od mnogih darov in prednosti mojstrstva, ki smo jih mi obljubljali. Rečeno je bilo od nekaterih duš, ki so izgubile pogum, da vam mi prenašamo vizijo bodočnosti, ki jo je nemogoče doseči, da vam mi dajemo obljube, ki jih je nemogoče manifestirati in da je življenje za povprečno osebo težko ali bolj težko, kot je bilo v preteklosti. Mi vam rečemo, da mi ne dajemo napačnih obljub in ne bi porabili tako ogromne količine časa in tistega od naših blagoslovljenih, posvečenih prinašalcev sporočil, ki so se lotili  prenašanje naprednih kozmičnih modrostnih učenj, če to, kar vam pravimo, ni resnično  –  učenj, ki so vitalna za proces vstajenja, informacij, ki nikoli prej niso bile razpoložljive človeštvu. Dejansko človeštvo morebiti  ne bi moglo doseči stopnjo razvoja, ki je sedaj prevladujoča na Zemlji brez neutrudnega in stalnega servisa in pomoči Kozmičnega sveta svetlobe in Angelskega kraljestva. Vi ste na sredini razvojnega procesa, ki ga je iniciral Najvišji Stvarnik in je zaneten z esenco življenja, diamantnimi delčki, ki izžarevajo skozi Omniverzum, kakor tudi do in skozi našega ljubljenega matero/očeta Boga do vsega stvarstva znotraj tega Univerzuma. Vi morate razumeti, da je proces vstajenja skupno prizadevanje. Mi vam kažemo pot in vam dajemo potrebne inštrukcije. Kakorkoli že, to ste vi, ki morate podvzeti korake in napraviti potrebne spremembe v vašem življenjskem stilu in strukturi prepričanj. Ljubljeni, mi vas prosimo, da se dvignete nad strah in občutek brezmočnosti, ki je bujno rastoč okoli po svetu. Pokličite nas in vi in mi vam bomo pomagali in podpirali vašo odločitev. Vedite, da smo mi vedno z vami in mi izžarevamo v vas zdravilno, navdihujočo ljubezen našega matere/očeta Boga.

JAZ SEM Nadangel Mihael in jaz vam prinašam te resnice.

Preneseno skozi  Ronna Herman* Kopirajte svobodno in delite* Kakorkoli že, jaz zahtevam univerzalno avtorsko pravico za ta članek  v imenu Nadangela Mihaela *  MI NUDIMO SPOROČILA NADANGELA MIHAELA NA NAŠI SPLETNI STRANI KOT DARILO; KAKORKOLI ŽE, MI CENIMO VAŠE DONACIJE, S KATERIMI POMAGATE KRITI OPERATIVNE STROŠKE IN POŠTNE PRISTOJBINE ZA BREZPLAČNE PAKETE LJUBEZNI, KI JIH POŠILJAMO OKOLI PO SVETU.

V slovenščino  prevedla: Marija Batista

Comments are closed.