– Ponovna povezava v veselje in sijanje Nove Zemlje ter nove zemeljske energije v maju in juniju 2010 Sporočilo Nadangela Mihaela, kanalizirano skozi Celio Fenn, dne 27. maja 2010

1

Ljubljena družina svetlobe, kakšno veselje je to bilo delati z vami na planetu v teh zadnjih dveh mesecih s tem ljubljenim  kanalom. Mi smo uživali tako zelo, ko smo bili prisotni s skupinami od vas in širili našo svetlobo in energije na Srednji Vzhod  in v Evropo. To je bil čas velikega pospeševanja in spremembe, ko staro odpada in prihajajo nove energije v manifestacijo in ko smo delali z vami,  smo to delili v vaše veselje in za vaše sijanje.

Mi smo slišali zgodbe, resda, da so energije Nadangela Mihaela zapustile planet v maju in bile nadomeščene z drugimi vrstami energije. Radi bi povedali, da so te govorice o naši zapustitvi močno pretirane ter da smo še z vami in bomo nadaljevali z razvojem in rastjo z vami ter v harmoniji z drugimi bitji svetlobe, ki se sedaj imenujejo »nadangeli«. Vendar se naše vloge kot varuhi, opazovalci in pomočniki spreminjajo. Mi se zares premikamo  na naše nove položaje, da bomo delali z vami na celo bolj močne in podporne načine kot so-kreatorji v svetlobi. V tej Novi Zemlji ste vi mojstri svetlobe in kreacije in mi delamo za vas s tem, da vam pomagamo v vaših kreacijah in manifestacijah. Mi vam pomagamo širiti svetlobo in informacije tako, da  bi vi lahko bolje izvajali vaše delo kot so-kreatorji Nove Zemlje na dozorel in okrepljen način.

Ljubljeni, to ni naša vloga, da napovedujemo prihodnost ali da vam pravimo, kaj narediti ali kaj bo, ker bi to pomenilo, da omejujemo  niz  možnosti znotraj vaših kreativnih energij. Ne, naša  vloga je deliti naše perspektive o spreminjajočih energijah  tako, da bi lahko bili bolje pripravljeni, da boste opravili izbire, ki jih potrebujete, oboje, kot posamezniki ali kot kolektiv, tako da bi se vi lahko razvijali in rasli  na najboljši  možni način za vas. Na ta način resnično mi nadaljujemo  z delom za vas v svetlobi s skromnostjo in milino ter hvaležnostjo za razširjanje božanske volje na Planet Zemlja.

NOVI »CENTER GRAVITACIJE« IN REKALIBRACIJA SVETLOBNEGA TELESA

2

Novi žitni krog poleg Stonehenge, maj 2010. Avtorska pravica Steve Alexander

Najprej, mi bi govorili z vami o globokih spremembah in transformacijah v vaših geometrijah svetlobnega telesa in vaših DNA strukturah, kar je pospešilo vašo transformacijo v zadnjih nekaj mesecih.

Te spremembe so se začele v maju 2009, ko ste naredili kolektivno ponovno povezavo svetlobnega telesa z kraljestvi elementalov. Potem, v novembru 2009 , ste se ponovno povezali z energijo Kozmičnega srca skozi aktivacijo  omrežja Svete rože na Zemlji in v vaših svetlobnih telesih. Te aktivacije so vodile v hiter razvoj znotraj mnogo-dimenzionalnih svetlobnih polj in vaše svetlobno telo je oblikovalo nov energijski center ali čakro med srčno čakro  in grleno čakro, ki naj bi bila »povezovalna čakra« ali povezovalni center ravnotežja za življenje v peto- dimenzionalni Novi Zemlji.

Ta novi čakrin vrtinec leži nad žlezo timus/priželjc in povezuje Visoko Srce (High Heart), kot center brezpogojne ljubezni, sočutja in enosti, z grlenim centrom, kot centrom kreacije in manifestacije volje v uravnavi z božansko voljo. To bo točka ravnotežja svetlobnega/fizičnega telesa v Novi Zemlji in vam bo pomagala v dviganju frekvence vseh teles v veselje in zanos.

Ljubljeni, aktiviranje tega novega energijskega telesa vam bo omogočilo, da se boste počutili bolj uravnotežene in udobno/mirno v dotokih novih energij. Vaš »center« bo obstajal/se zadrževal  med sočutjem in kreacijo in vi boste čutili frekvence veselja v tej novi konfiguraciji/oblikovanosti.

Ko vi prihajate v te nove uravnave, boste morda začutili fizične simptome globokega čiščenja na tem območju, kar bi lahko bilo podobno gripi in bronhitisu. Pojavilo bi se lahko boleče grlo, izguba glasu, zamašitve dihalnih poti in težave z dihanjem. Simptomi bi se lahko tudi  pojavili na območju sinusov in nosu, ker so med obrvnim čakra območjem uravnani in povezani meridiani.

Ob dovršitvi procesa, ljubljeni, se boste počutili čistejši in lahkotnejši in vaše slišanje in videnje se bo pomembno povečalo.

Vendar, ljubljeni,  namen tega novega centra je prenašanje in sprejemanje informacij na mnogo-dimenzionalnih frekvencah Nove Zemlje. Vi boste sprejemali več informacij na več frekvencah in vi boste prenašali več informacij drugim.  Rezultat  te rekalibracije bo, da bo ogromen obseg informacij prihajal notri  in odhajal ven in vi se boste na začetku počutili preobremenjeni in nesposobni, da bi se kosali z njihovo intenziteto in hitrostjo. Vendar se bo kmalu kompleks svetlobnega telesa/fizičnega telesa prilagodil in navadili se boste teh novih vidikov sebe.

Mi bomo razložili prav na kratko, kaj bi lahko vi pričakovali s temi novimi uravnavami. Najprej, ugotovili boste, ne da vi le dobivate več informacij, ampak tudi, da vi slišite in razumete  več in na globljih ravneh. Vi boste sposobni »razbrati« več o kakršnikoli dani situaciji ali komunikaciji/občevanju. To je zato, ker boste vi sedaj tudi sprejemali prenose srčnih in grlenih energij teh novih frekvenc zelo jasno in boste znali občutiti ljubezen in strast za kreiranje, kar bo spodbudilo komunikacijo.

Seveda, v primerih, ko bitje še nima aktiviranega tega centra v svojem svetlobnem telesu, boste takoj »začutili«, da ta oseba še deluje iz starih centrov ega in manipulacije in glede na to lahko vi oblikujete vaše reakcije. Ta »občutenja« bodo prenesena in prejeta v ta novi center in to bodo energije ali frekvence prejete z besedami in imidži/predstavami.

Ljubljeni, vi boste tudi začutili, da bodo vaše lastne komunikacije postale globlje in bolj srčno občutene. Začutili boste potrebo, da se izrazite globlje in iz srca. Vaši občutki in želje bodo preneseni prav jasno dalje z vašimi besedami in imidži/predstavami tistim, ki so uravnani za prejemanje takšnih prenosov.  Seveda,  tisti še ne uravnani, morda ne bodo sprejemali teh prenosov in bodo morda še sprejemali vaše besede na starih nivojih moči ega in tako bodo v takih primerih obstajali nesporazumi  in napake v komunikacijah.

Toda, ljubljeni, predvsem, če boste nameščeni v ta novi center,  vam bo to omogočalo dostopiti do frekvenc veselja bolj očitno. Občutili boste naraščajoče valove zadovoljstva, ljubezni, zanosa, blaženosti, ko vam bo dana vaša ljubezen in strast za kreiranje v lepi harmoniji v teh novih frekvencah.

Vloga delfinske matrice

3

Avtor Jean-Luc Bozzoli, www.eyewithin.com

Družina kitov je privolila, da bo pomagala človeštvu v tej kolektivni spremembi. Kiti pomagajo spremembam v globalni DNK matrici, delfini pa široko razpredajo delfinsko matrico  energije, ki specifično podpira in aktivira te nove spremembe v polju svetlobnega telesa in DNK.

Kode delfinske matrice so bile sprejete iz Kozmičnega srca (Cosmic Heart) po družini majhne jate kitov na Eilatu, v Rdečem morju, v Izraelu. Ti delfini nosijo energije ljubezni in veselja za Srednji vzhod in delajo na prenosu teh frekvenc v to območje, da  bi ustvarili šablono  miru in veselja, ki bo nadomestila  stare energije dualnosti in konfliktov.

Eliat delfini so prenesli te svetlobne kode družini planetarnih delfinov, ki so takoj ustvarili novo globalno delfinsko matrico, ki podpira te nove aktivacije in prekodiranja DNK.

Energijske kode matrice delfinov bi bile lahko sprejete  kot energijski prenosi in aktivacije od družine delfinov ali preko tistih, ki so sposobni kanalizirati te frekvence kot aktivacije od delfinov in matrice delfinov.

Družina delfinov svetlobe pomaga v tej fazi dela zaradi njihove vloge kot vzdrževalci človeške DNK (Keepers of the Human DNA) in njene šablone stopnje holograhičnih zmožnosti. Oni so mojstri DNK rekalibracije in so zmožni dvigniti stare energije zelo hitro z njihovimi frekvencami zdravljenja. Pa še to, oni delajo z frekvencami veselja in

razposajenosti, kar je pefektno skladno z energijo Nove Zemlje.

Ljubljeni, ko se pospešujejo vibracije energij do leta 2012 in preko, bodo prenosi delfinske energije cenjena pomoč, ki vam bo pomagala, da se boste uravnali z matrico delfinov in aktivirati novi »center« z Novo Zemljo.

ODPUŠČANJE STRAHOV PRED KATASTROFO IN PREMIK PREKO STRAHOV ATLANTIDE V NOVO DOBO LJUBEZNI

Ljubljena družina svetlobe, ko se premikate v nov prostor veselja in ljubezni ter sijanja, se boste bolj in bolj premikali proč od starih ego energij krivde in  nizkega samospoštovanja.  S tem boste vi  končno zdravili  stare »rane« kolektivne psihe, rane, ki povzročajo vedno prisotne strahove o katastrofi in opustošenju  zaradi jeze in maščevanja matere Zemlje.

Ljubljeni, Zemlja ni jezna, božanska svetloba se razširja v popolnosti, ko Zemlja  prenavlja sebe. Sedaj je čas, da opustite dramo Atlantide o  globalnem  opustošenju in katastrofi in jo nadomestite s tem, da bo šla po poti višje ljubezni in lepega razvoja. Vse je po božanskem redu.

Tisti filmi in prerokbe o nesreči, ki prikazujejo katastrofo okoli leta 2012, so namenjeni, da končno odpustite vse negativne vzorce iz vaše kolektivne zavesti in da jih ozdravite ter napravite pot novim vzorcem kolektivne ljubezni in veselja. Ko se te drzne prerokbe ne izpolnijo, boste sposobni to izpustiti   in v polni meri vstopiti v veselje življenja kot mojstri svetlobe na planetu Zemlja, preko strahu in fobije katastrofe, ter boste zmožni uživati vse, kar je dano,  s hvaležnostjo.

Tako, ljubljena družina svetlobe, mi vas prosimo, da držite namen  o milem prehodu v Novo Zemljo, brez katastrofe ali trpljenja. Mi vas prosimo, da pričakujte popolno veselje vzhajajoče Nove Zemlje in nič majn! Odpustite preteklost,  živite v sedanjem trenutku in sprejmite, kar bo prišlo, ker bo to izraz božanske miline in ljubezni in bo samo po sebi popolno,  kot je vse življenje.

Energije solarnega sistema v maju/juniju 2010

Polna luna je  27. maja v Strelcu. Sonce  je  ta dan v Dvojčku in Luna v Strelcu.  Ta ognjena Luna  daje spodbudo za napredek v spiritualni modrosti in združitvi duha in materije na višjih frekvencah svetlobe. To pripravlja energijo za »skok« naprej, kar skupaj z ostalimi novimi energijami povzroči, da je to zelo močan čas za širjenje in rast.  Mirna meditacija in osredotočanje na  energije miru in  ljubezni ter veselja bi bilo priporočljivo v tem času. Seveda bi bilo plesanje in praznovanje tudi dobra ideja!

Dne 6. junija se bo planet Jupiter premaknil v prvo hišo  Ovna, da bi začel nov cikel rasti in blagoslova. To bo tudi podpiralo energije transformacije in rasti na osebni ravni, kakor tudi na kolektivni ravni. Dne 12. junija pade Nova Luna v Dvojčka, v znak dvojčkov. V novi energiji ta znak označuje ravnotežje moških in ženskih energij  v vstalo peto-dimenzionalno bitje. To je dober čas za osredotočanje na ravnotežje in  za delo z meditacijo svetega srca, da bi zasadili ravnotežje v vaše življenje v tej naslednji fazi leta.

Dne 21. junija bo praznovanje zemeljskega solsticija, ko vi doživljate trenutek, ko planet spremeni svoje gibanje, da bi omogočil spremembo sezon. Na severu bo to označilo najdaljši dan in najkrajšo noč, na jugu  bo to najkrajši dan in najdaljša noč.  Solsticij bo portal, ki se bo pripravil za poplavo energij, ki bodo vstopile na planet 26. julija ob odprtju vrat v ozvezdju Leva,  in začetek  novega planetarnega leta.

Polna Luna v Kozorogu pade na 26. junij, skupaj z delnim luninim mrkom. Ta lunina uravnava bo tudi pripravila Zemljo, da bo sprejela nove svetlobne kode za leto 2011, kar bo vpeljano v zemljino omrežje proti koncu julija in v začetku avgusta leta 2010.  To bo uglašeno v harmoničen izraz in manifestacijo na treh  »zvezdnih vratih« na 10/10/10 in 11/11 in 12/12. Med njimi bo 10/10/10 –  10. oktober  najbolj močan  in mi bomo govorili več o tem kasneje.

Mi vam želimo  veselje, ljubezen in blaženost/navdušenje v prihajajočih življenjskih dogodivščinah!

Jaz sem Nadangel Mihael.

© 2010-11 Celia Fenn in Starchild Global;  http://www.starchildglobal.com

To delo je pod licenco pod Creative Commons License Lahko ga svobodno kopirate, distribuirate, izdajate in izvajate dela pod naslednjimi pogoji:  Navesti morate avtorjevo dobro ime, ne smete uporabljati tega za komercialne namene ter preobraziti ali graditi na tem delu. Ob katerokoli uporabi ali distribuciji morate jasno navesti drugim licenčne pogoje tega dela. Katerikoli pogoj se lahko spremeni, če dobite dovoljenje od nosilca pravice kopiranja.  Kakšen drugi namen  uporabe mora odobriti avtor.

V slovenščino prevedla: Marija Batista

Zelo veliko kanaliziranih sporočil nadangelov, vnebovzetih mojstrov in drugih bitij iz spiritualnega sveta iz okvira Galaktične federacije ter člankov spiritualne narave vidnih svetovnih delavcev za svetlobo lahko v originalni obliki v angleškem jeziku dobite ali si jih naročite na naslednjih spletnih straneh:

–        http://spiritlibrary.com/ (tukaj se lahko naročite na brezplačen e-časopis, ki dnevno prinaša kanalizirana  sporočila in razne članke duhovne narave)

–         http://mysite.ncnetwork.net/ladyisis/index.htm (tukaj se lahko naročite na 2 e- časopisa, ki dnevno prinašata kanalizirana sporočila in razne članke duhovne narave)

–        www.Earth-Keeper.com

–        http://www.ronnastar.com/starquest4.html

–        http://www.therainbowscribe.com/

–        http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/new_et_open_pg.htm

–        http://www.wisdomofthelight.com/MessageArchive.html

–        http://lightworker.com/beacons/

–        http://www.ashtarontheroad.com/

–        http://www.the2012countdown.com/

–        http://groups.yahoo.com/group/MarkHuber_GRT_Intel/

Jaz uspem v slovenščino prevesti le neznaten del tega. Če bi lahko še kdo, ki zna angleško, tudi prevedel in objavil kakšno kanalizirano sporočilo, bi s tem zelo pomagal ljudem, ki ne razumejo v angleščini.

Marija Batista

Comments are closed.