– Ob smrti bližnjega

Kaj narediti, ko nekdo od naših bližnjih fizično umre

Prehod (tranzicija) v onostranstvo skozi smrt pomeni zapustiti fizično, čustveno in miselno telo. Ta telesa razpadejo. Duša pa gre v eteričnem telesu (to je edino od štirih nižjih teles, ki ostane po smrti) v Eterična območja. Glede na karmo, ki jo je ustvarila kot človek v svojih zemeljskih življenjih, gre na ustrezen nivo Eteričnega sveta, kjer se uči. Ali pa gre počivat, da obnovi svojo energijo, še posebej če je zapustila zemeljski svet skozi nasilno smrt.

Pred Karmičnim Svêtom se ji prikaže njeno življenje. Nihče ji ne sodi, duša ve, kakšen je bil namen življenja in koliko tega je izpolnila. Nato s Karmičnim Svêtom skupaj naredi načrt učenja do trenutka, ko se bo ponovno utelesila na Zemljo. Na Zemljo se uteleša tako dolgo, kot je potrebno, da preobrazi svojo karmo, izpolni svoj Božanski načrt in dovrši svoje Vnebovzetje (= ponovno zedinjenje s svojim Bogom).

V primeru smrti fizičnega telesa (ne glede na to ali bo ta duša na notranjih nivojih šla skozi obred Vnebovzetja ali pa se bo pripravljala za naslednje utelešenje) se za olajšanje prehoda duše v Višja območja priporoča, da se fizično telo za dva dni da na hladno (lahko se uporabi suh led ali hladilne prostore) in nato tretji dan sežge (tretji dan je Jezus vstal iz groba). Večina pogrebnih zavodov spoštuje prošnje.

Družinski člani in prijatelji, ki se zberejo ob sežigu telesa, odpošljejo Klice k Nadangelu Mihaelu ter njegovim Angelom (lahko tudi k Astrei in njenim Angelom), da osvobodijo dušo pokojnega (od kakršnekoli vpletenosti z astralnim območjem) in jo odvedejo v Območje Luči.

*

V IMENU LJUBLJENE MOGOČNE PRISOTNOSTI JAZ SEM

IN KRISTUSA V SEBI

TER PRISOTNOSTI JAZ SEM IN KRISTUSA V _____________

(navedite ime pokojnika),

kličemo k Nadangelu Mihaelu in Mogočni Astrei

ter njunim Angelom,

da Osvobodijo njegovo/njeno dušo

ter jo odvedejo v Območje Luči.

Prav tako naj pokličejo, da je iz fizičnega telesa potegnjena vsa Svetloba. Vse dokler je v telesu Svetloba, to veže dušo na zemeljski nivo. S sežigom telesa je Svetloba vrnjena na Eterični nivo.

*

LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!

Vzemi vso Svetlobo iz telesa _______ (navedite ime pokojnika) nazaj Vase,

da je njegova/njena duša popolnoma Osvobojena vseh zemeljskih vezi!

Pogosto je v obdobju enega tedna po sežigu spominsko srečanje. Pomembno je, da pokličete, da je duša te ljubljene osebe odvedena na najprimernejši kraj za njen nadaljni razvoj, t.j. tja, kjer potekajo najustreznejša šolanja zanjo, ali pa na mesto začasnega počitka (če je duša odšla z Zemlje v veliki bolečini ali travmi).

*

LJUBLJENA MOGOČNA PRISOTNOST JAZ SEM!

Naj je duša ________________ (navedite ime pokojnika)

odvedena na najprimernejši kraj za njen nadaljni razvoj,

tja, kjer potekajo najustreznejša šolanja zanjo,

ali pa na mesto začasnega počitka (če je to potrebno).

Odsvetujemo vsako balzamiranje telesa umrlega, ker balzamiranje povzroča podaljšanje vezanosti duše na telo. Prav tako odsvetujemo mrliške oglede oziroma obdukcijo (razen če gre za primer zločina oziroma se raziskuje vzrok smrti). Če je že potreben tak pregled, vztrajajte, da so vsi organi oziroma deli telesa, ki so bili pregledani, vrnjeni in sežgani skupaj s telesom.

Pomembno je, da vsak izrazi svojo voljo in da vaša družina ve, kaj želite v primeru smrti. A kakorkoli že, včasih nekdo od družinskih članov ne spoštuje teh želja ter raje balzamira in pokoplje telo, kot pa da bi ga dal sežgati. Če se to zgodi, vedite, da Moč Svetega Duha (ko jo pokličete kot dejavnost Vijoličnega Plamena) zmore preobraziti vzrok, učinek, zapis in spomin vsega nebožanskega, ki je ostalo v zemeljskem telesu. Resnično univerzalna Božja Milost je dovolj za odrešenje duše.

*

V IMENU LJUBLJENE MOGOČNE PRISOTNOSTI JAZ SEM

IN KRISTUSA V SEBI

TER PRISOTNOSTI JAZ SEM IN KRISTUSA V _____________

(navedite ime pokojnika),

kličemo dejavnost Vijoličnega Plamena,

da preobrazi vzrok, učinek, zapis in spomin vsega nebožanskega,

ki je (morda) še ostalo v njegovem/njenem zemeljskem telesu.

(Pot Vrnitve k Bogu, str. 59-61)